กระบวนการเรียนรู้ของคุณเป็นแบบใด (มอง-ฟัง-ทำ)

คุณเคยคิดหรือไม่ว่า คนเราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้จากอะไรบ้าง
คนเรานั้นมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสหลากหลาย
บางคนใช้การสัมผัส บางคนใช้จินตนาการ บางคนใช้การขีดเขียน เพื่อเรียนรู้และก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคที่เผชิญอยู่

โดยปกติ รูปแบบการเรียนรู้ของเรามีหลายรูปแบบ ที่ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบและถนัดในรูปแบบใด
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะเลือกเรียนรู้โดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น
เราสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ไปตามสถานการณ์ หรือ ประสบการณ์ที่ได้เผชิญมา

แล้วกระบวนการเรียนรู้ของเรา เป็นแบบไหนกันล่ะ  ลองมาพิจารณาดูกันนะครับ

การเรียนรู้โดยการมองเห็น (Visual)

คนที่จะเรียนรู้ในรูปแบบนี้ได้คือ คนที่สามารถเรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็นและการอ่าน
การมองเห็นภาพ ดูวิดีโอคลิป ดูสื่อวิดิทัศน์ อาจจะเป็นคนที่ฟังสิ่งใดแล้วจะมีภาพจินตนาการเป็นเรื่องราวในหัว
เป็นคนที่ชอบดูรายละเอียดจากอีเมล มากกว่าการฟังจากโทรศัพท์ ิอีกทั้งยังเป็นคนที่สามารถ
สังเกตอาการ ท่าทางการแสดงออกจากผู้คนได้ดี และมีปฏิกิริยาตอบสนองไวต่อท่าทางของคู่สนทนา
เช่น สามารถสังเกตได้ว่า ลูกค้ามีรอยยิ้ม หน้าตาสงสัย ไม่พอใจ หรือมีความกังวล

การเรียนรู้โดยการได้ยิน (Auditory)

คนที่เรียนรู้โดยการได้ยินนั้น เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการฟังและการพูด
รวมถึงสามารถสื่อสารข้อมูลผ่านการฟังและการพูดได้ดี มักจะมีความสนใจเกี่ยวกับการได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ
ชอบการเรียนแบบนั่งฟังบรรยายจากผู้สอน ชอบนำเสนองานและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บางคนชอบคุยโทรศัพท์มากกว่าการส่งอีเมลหรือข้อความ เวลาอ่านหนังสือมักชอบที่จะอ่านออกเสียงดัง
และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้มีรสนิยมทางเสียงดนตรี เพราะชอบฟังเพลง ฟังวิทยุ

การเรียนรู้ด้วยการสัมผัสหรือการลงมือทำ (Kinaesthetic)

คนที่เรียนรู้ด้วยการสัมผัสนั้น เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ดีจากการสัมผัส การกระทำ
หรือประสบการณ์ที่เจอมา ชอบการได้พูดคนด้วยการสัมผัสตัว ชอบเคลื่อนไหวทางร่างกาย
ชอบพบปะผู้คนมากกกว่าการส่งอีเมลหรือการโทรศัพท์ มักจะชอบการเรียนรู้นอกสถานที่
ชอบทำกิจกรรม แสดงละคร หรือ ชอบเล่นกีฬา

เป็นอย่างไรครับ พอเห็นภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบทั้งสามนี้กันแล้วใช่ไหมครับ
คุณอาจจะสงสัยว่า แล้วเราสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากการเข้าในกระบวนการเรียนรู้นี้กับการทำงานของเรา

ก่อนอื่น ลองพิจารณาตัวเราเองก่อนว่า หากเราสามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเราได้นั้น
จะทำให้เราเข้าใจประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของตัวเราเอง
หากเราเป็นคนที่เรียนรู้โดยการฟัง เราก็สามารถเลือกพัฒนาตัวเราเองโดยการเรียนผ่านการสอนของอาจารย์
หรือผู้ที่มีความรู้ หรือหากเราเรียนรู้ผ่านการสัมผัส การลงมือทำ เราก็จะสามารถหากิจกรรม
หรือการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของเราได้

นอกจากนี้ การเข้าใจกระบวนการเรียนรู้นั้น สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้าได้อีกด้วย
หากเราพิจารณากระบวนการเรียนรู้ของลูกค้าได้ เราจะสามารถใช้วิธีการนำเสนอสินค้าได้เหมาะสม
กับจริตการเรียนรู้ของลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น หากลูกค้าเราเป็นคนที่เรียนรู้โดยผ่านการสัมผัสหรือลงมือทำ
เราก็ควรที่จะหาโอกาสให้ลูกค้ารายนั้น ๆ ได้ทดลองใช้สินค้า หรือได้เห็นสินค้าจริงที่เรานำเสนอ

อีกทั้งการที่เราเข้าใจกระบวนการเรียนรู้นี้ จะทำให้เราสามารถปรับรูปแบบการสื่อสาร
ให้ตรงตามการรับรู้ของลูกค้าแต่ละราย จะทำให้เราสามารถสร้างความไว้วางใจ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อีกด้วย

อย่าลืมนะครับ การเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แนวคิด VAK ข้างต้นนี้
เป็นแนวคิดหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเรา รวมถึงคนรอบข้างได้มากขึ้น

เราควรเข้าใจความแตกต่างและปรับใช้อย่างผสมผสาน เพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าใจกระบวนการเรียนรู้

หากท่านต้องการพัฒนาทักษะการผสมผสานกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมในเรื่อง V-A-K
ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy นะครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้