กลยุทธ์การบริหารคนในองค์กรแบบ Netflix

การบริหารคน เป็นเรื่องที่องค์กรทุกแห่งให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากคนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถและการเติบโตขององค์กร
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก และยังไม่มีวิธีการบริหารจัดการคน
การสร้างแรงจูงใจ หรือ การควบคุมต่าง ๆ ที่จะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด

Netflix เป็นหนึ่งองค์กรที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารคน ที่แตกต่างจากองค์กรอื่นเป็นอย่างมาก
ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ Netflix ประสบความสำเร็จในการบริหารคน นั่นคือ
ความสุขในการทำงานของพนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา
ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเหล่านั้นมีความสุขกับการทำงาน

วัฒนธรรมองค์กร “Freedom and Responsibility”(เสรีภาพและความรับผิดชอบ)
ที่แตกต่างด้วยการยกเลิกนโยบายและระเบียบเก่า ๆ เช่น กำหนดเวลาการทำงาน
วันลาพักร้อน พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีอิสระ ตราบที่พนักงานยังคงสามารถ
รับผิดชอบงานและสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นได้

วัฒนธรรมองค์กรของ Netflix ที่ยืดหยุ่นและให้อิสระภาพกับพนักงาน
ทำให้พนักงานสามารถแสดงประสิทธิภาพในการทำงานของตนได้มากขึ้น
การตัดสินใจของพวกเขาดีขึ้นและมีความรับผิดชอบ

Netflix มีวิธีบริหารคนผ่านวัฒนธรรมองค์กรอยู่ 3 หลักการ คือ

สรรหาแต่คนเก่ง

ที่ Netflix มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้คนเก่งอยากมาทำงาน มองหาคนที่มีความพร้อม
รู้สึกท้าทายเมื่อเจอปัญหา และยินดีที่จะได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหานั้น
เนื่องจากมองว่าการมีทีมที่มีแต่คนเก่ง ๆ อยู่ในองค์กร จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเก่งนอกองค์กร
อยากเข้ามาทำงานด้วย และคนเก่งก็จะอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น

ในการนี้ Netflix เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีโอกาสในการสัมภาษณ์ทุกคน
ได้อ่านคู่มือ Netflix Culture Memo เพื่อทำความเข้าใจหลักการทำงาน
ที่สะท้อนภาพแนวคิด ของ Netflix เพื่อให้ผู้สมัครพิจารณาความเหมาะสม
และยังดึงดูดคนเก่งเหล่านั้น ด้วยการให้เงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย

ส่งเสริมความตรงไปตรงมาในการทำงาน

ความตรงไปตรงมาเป็นอีกหนึ่งหลักในการทำงานของ Netflix
การบริหารแบบทีมฟุตบอล ให้ทุกคนมีหน้าที่หลักของตัวเอง
และต้องสนับสนุนหน้าที่คนอื่นในเวลาที่เหมาะสม ทำให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น
วิจารณ์ เสนอแนะ หรือให้ Feedback กันได้อย่างเปิดเผย และต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อรักษาและเพิ่มศักยภาพของตัวเองเหมือนกับนักกีฬา ทำให้พนักงานที่ไม่มีความสามารถ
จะทำงานที่ Netflix ได้ยาก เพราะจะเห็นได้ชัดเจนว่าตนเองดึงศักยภาพของคนอื่น

นอกจากนี้ Netflix ยังมีกระบวนการที่เรียกว่า Live 360 โดยให้คนที่ทำงานร่วมกัน
ผลัดกันพูดให้ฟังแบบต่อหน้า ว่าอะไรคือสิ่งที่อยากให้เพื่อนร่วมงานปรับปรุง
สิ่งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือสนับสนุนความคิดของเพื่อนร่วมงาน
และให้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความคิดของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

ลดการควบคุม

วัฒนธรรมองค์กรของ Netflix ที่เน้นอิสระในการทำงาน การไม่มีการลงเวลาทำงาน
ไม่มีกำหนดเวลาเริ่มและเลิกงาน การลาพักร้อนโดยไม่ต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากหัวหน้างาน
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานของ Netflix สร้างความรับผิดชอบขึ้นมาในตัวเอง

การคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรของ Netflix จะทำให้พนักงานที่เข้ามาทำงาน
มีความรับผิดชอบมากพอที่จะควบคุมตัวเองว่าเมื่อไรต้องทำงาน หรือเมื่อไรเป็นเวลาพัก
อีกทั้งการไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงาน ทำให้พนักงานสามารถใช้เงินขององค์กรได้
เสมือนเป็นของตนเอง ตราบเท่าที่การใช้จ่ายนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ภาพรวมของ Netflix
การตัดสินใจของพนักงานตามสถานการณ์ โดยไม่ยึดติดกับกรอบนโยบาย
หรือข้อห้ามต่าง ๆ แบบองค์กรอื่น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จในปัจจุบันนี้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับกลยุทธ์การบริหารคนในองค์กร แบบ Netflix
หวังว่าท่านจะได้นำไปคิด วิเคราะห์ และนำไปปรับใช้ในการทำงานกันนะครับ

ถึงแม้ว่าแนวทางการบริหารคนและการสร้างวัฒนธรรมของ Netflix
จะทำให้สามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักไว้
คือ แนวทางนี้อาจจะไม่ได้เป็นแนวทางที่สามารถไปปรับใช้กับองค์กรต่าง ๆ
เนื่องจากบริบทการทำธุรกิจของแต่ละองค์กรนั้นไม่เหมือนกัน และไม่มีแนวทางการบริหารคนแบบไหน
ที่สามารถเป็น one-size-fits-all ที่จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกองค์กร
ทั้งนี้ เราต้องนำแนวทางต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของเราให้มากที่สุดนะครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email