5 เหตุผล ทำไมคนถึงลาออกเพราะหัวหน้างานมากกว่าเนื้องาน

โดยทั่ว ๆ ไปนั้น การลาออกของพนักงานถือเป็นเรื่องปกติ แต่รู้หรือไม่ว่า
พนักงานที่ลาออกส่วนใหญ่ไม่ได้ลาออกเพราะงาน แต่ลาออกเพราะหัวหน้างาน
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานของพนักงานเป็นอย่างมาก

หัวหน้างานในอุดมคติของพนักงานส่วนมาก ควรเป็นหัวหน้างานที่เปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ สนับสนุนในด้านการทำงานให้กับทีมงาน
รวมถึงสร้างและรักษาแรงจูงใจด้านบวกให้กับทีมงาน แต่ในชีวิตความเป็นจริงแล้ว
ไม่ใช่หัวหน้างานทุกคนจะมีลักษณะตามที่พนักงานคาดหวังไว้ ถึงแม้ว่าพนักงานจะมีใจรักในงานที่ทำ
แต่หากหัวหน้างานทำให้พนักงานมีความรู้สึกอึดอัด กับการทำงานและหมดแรงจูงใจ จึงเลือกที่จะลาออก

การที่พนักงานลาออกเพราะหัวหน้างานเกิดจากหลายเหตุผล ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของหัวหน้างาน
ที่เป็นสาเหตุให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กร จะเป็นพฤติกรรมแบบใดบ้าง เรามาพิจารณากันนะครับ

1. ไม่มีการสอนงาน หรือเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้พนักงาน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เหตุผลหนึ่งที่พนักงานตัดสินใจเข้าร่วมงานกับองค์กรของเรา
คือต้องการเรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ และพัฒนาความสามารถของตนเอง
แต่หากเราเป็นหัวหน้าที่ไม่มีการสอนงาน ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้
หรือพัฒนาการทำงานของตัวเอง อาจทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจเนื่องจากไม่มีความท้าทายใหม่ ๆ
ให้เรียนรู้และพัฒนา และพิจารณาในการออกจากองค์กร 

หากหัวหน้างานมีวิธีในการบริหารจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนใจรับฟัง
และให้ข้อเสนอแนะอยู่เสมอ พนักงานย่อมมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับองค์กร

2. ไม่เปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

พฤติกรรมของหัวหน้างานที่มักจะจ้องจับผิดทีมงาน พยายามทำให้ทีมงานทำงานยากลง
รวมถึงการไม่เชื่อมั่นในความสามารถของทีมงาน จะทำให้พนักงานเสียความมุ่งมั่นในการทำงานไป
เนื่องจากพนักงานคิดว่าไม่ว่าจะทำงานให้หัวหน้าแบบใดก็ตาม ตัวเองก็จะได้รับคำตำหนิ
ให้ปรับปรุงทุกครั้งไป ไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่
ไม่เห็นโอกาสในการเติบโตในองค์กร ทำให้พนักงานมองหาโอกาสจากองค์กรอื่นและตัดสินใจลาออกในที่สุด

แต่หากเราเป็นหัวหน้างานที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ อีกทั้งให้โอกาสความก้าวหน้า
ผลักดันให้เติบโตไปยังตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในบริษัท
จะสามารถสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน ให้ทุ่มเทกับองค์กรของเราต่อไป

3. ความคิดตัวเองเป็นใหญ่

ในชีวิตการทำงานของเรา การที่จะหาแนวทางเพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้
หรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ เรามักจะใช้วิธีการระดมความคิดเห็น
หรือ Brainstoriming เพื่อหาแนวคิดที่เป็นไปได้จากทีมงานและนำมาปรับใช้กับการทำงาน
หรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของทีม หากหัวหน้างานมักจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่
ให้ทีมงานแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของทีมงานอยู่เสมอ
จะทำให้พนักงานรู้สึกถูกมองข้าม และเป็นเหตุที่ทำให้ตัดสินใจลาออกในที่สุด

หากเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราควรต้องเปิดรับฟังความเห็นของพนักงาน
ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการร่วมทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป

4. ไม่มีส่วนร่วมที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

หากในการบริหารทีมงานของเรา ไม่ได้มีการสื่อสารเป้าหมายภาพรวมขององค์กรให้พนักงานรับรู้
และตั้งเป้าหมายการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
อาจทำให้พนักงานในทีมงานทำงานอย่างไร้ทิศทาง ขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว ขาดแรงจูงใจที่จะทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามที่องค์กรตั้งไว้
ทำให้ท้ายที่สุดพนักงานรู้สึกไร้ตัวตน ไม่มีเป้าหมายในการทำงาน
คิดว่าตนเองไม่ได้มีความสำคัญกับองค์กร และลาออกจากองค์กรไป

แต่ถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมที่มีการสื่อสารกับทีมงานในเรื่องของเป้าหมายขององค์กร
และแนวทางที่จะทำให้ทีมได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอยู่เสมอ จะทำให้พนักงานในทีมของเรา
มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในหัวหน้าว่าจะเป็นผู้นำทางให้เขาเหล่านั้น
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  เช่นนี้แล้วจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญกับองค์กร
และพร้อมทุ่มเทการทำงานเพื่อร่วมกันผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ

5. ไร้ภาวะความเป็นผู้นำ

ถึงแม้ว่าพนักงานได้ทำงานที่ชอบสำหรับตัวเอง งานที่ท้าทาย ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว
แต่ได้ไปทำงานกับหัวหน้างานที่บริหารงานไม่เก่ง นำลูกน้องไม่ได้ ไม่มีทักษะการบริหารทีมงานที่ดี
ไม่รับผิดชอบในคำพูดและการกระทำของตัวเอง ย่อมทำให้พนักงานมีความรู้สึก
ไม่อยากร่วมงานต่อไปกับหัวหน้างานรายนี้ และหากองค์กรเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้
ยิ่งมีโอกาสที่องค์กรจะสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ เนื่องจากเขาตัดสินใจย้ายไปทำงานที่อื่น

หากพนักงานได้ทำงานกับหัวหน้าที่มองการทำงานของลูกน้องในทางที่ดี ชื่นชมผลงานของลูกน้อง
สนับสนุนการเติบโต มีความยุติธรรมในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีความไว้ใจ และผูกพันกับทีมงาน
และองค์กร พนักงานจะมีความเชื่อมั่นในหัวหน้างาน และมีกำลังใจในการทำงานร่วมกับทีมงานต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับเหตุผลที่ทำให้พนักงานลาออกเพราะหัวหน้างานเป็นเหตุ
เราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในองค์กรของเรากันนะครับ

อย่าลืมนะครับว่า หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญทั้งกับทีมงาน และองค์กร
ถ้าเราอยากให้พนักงานที่มีความสามารถอยู่กับเรา และองค์กรนาน ๆ
เราควรต้องพยายามคิดให้รอบคอบว่า เราจะดูแลเขาอย่างไร และที่เราทำอยู่นั้น
ดีพอที่จะจูงใจให้พนักงานเหล่านั้นทำงานร่วมกับเราต่อไปหรือไม่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้