ทำไมผู้บริหารทุกคนควรเรียนทักษะการเจรจาต่อรอง

ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่สำคัญคือ “ทำภารกิจให้สำเร็จ” เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
แต่การทำภารกิจสำเร็จคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง ลูกค้าหรือ Supplier

ดังนั้น ทักษะการเจรจาต่อรองจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักสู่ความสำเร็จ
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ อยากเรียนหรือไม่อยากเรียน ทักษะการเจรจาต่อรองก็เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้บริหาร

และนี่คือ 10 เหตุผลที่ทำไมผู้บริหารทุกคนควรเรียนหลักสูตร Negotiation Skills

1. พัฒนาวิธีคิดแบบ Win-Win

เพราะว่าการเจรจาต่อรองไม่ใช่การแข่งขันไปเอาชนะฝ่ายตรงข้าม
แต่การเจรจาต่อรองคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย
ดังนั้น วิธีคิดแบบนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้บริหาร ไม่ว่าจะทำธุรกิจกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
แม้กระทั่งทำงานกับลูกน้องก็จะต้องคิดแบบวินวินเสมอ

2. ฝึกทักษะการฟังและเข้าใจผู้อื่น

เพราะการเจรจาต่อรองไม่ใช่การโต้วาที ดังนั้น ปัจจัยที่ทำให้การเจรจาสำเร็จ
ก็คือการฟังและเข้าใจผู้อื่นหรือ Empathy ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้
จะได้ฝึกทักษะการฟังและเข้าใจผู้อื่นเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

3. พัฒนาวิธีการถามคำถาม

รู้เขารู้เรา รบ 100 ครั้งชนะ 100 ครั้ง ยังเป็นหลักการที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง
ดังนั้น ทักษะการถามคำถามแบบทรงพลังที่สามารถเจาะลึกถึงความต้องการที่แท้จริงของคู่เจรจา
ความกังวลของคู่เจรจา การให้ความสำคัญ หรือให้น้ำหนักอะไรบ้างในการเจรจา จึงเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ

4. สอนให้รู้จักการวางแผน

มีคำกล่าวที่ว่า “ถ้าไม่ได้เตรียมตัวก็อย่าออกรบ  ถ้าไม่ได้วางแผนก็อย่าไปเจรจา”
เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งผู้บริหารจะได้เล็งเห็นความสำคัญและเรียนรู้ทักษะการวางแผนก่อนไปเจรจา
ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สำคัญ รู้จัดการจัดลำดับความสำคัญ การจัดเตรียมข้อมูล การกำหนดทีมเจรจาก่อนที่จะออกไปเจรจา

5. เข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น

ผู้เจรจาทุกคนมีความต้องการ มีความกลัว ความเชื่อ ค่านิยม มุมมอง
และธรรมชาติที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเสมอ ดังนั้น ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม
จะได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาการเข้าใจมนุษย์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์
ทำให้ประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

6. รู้จักผสานผลประโยชน์

จริงๆแล้วทักษะการเจรจาต่อรองจะช่วยให้นักเจรจาต่อรองเห็นแก่ตัวน้อยลงและเห็นแก่ภาพรวมยิ่งขึ้น
รู้จักประสานผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน
การประสานผลประโยชน์จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องพบกันครึ่งทางหรือ 50 50 เท่านั้น
แต่ขอให้ยึดหลักที่คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ

7. ควบคุมอารมณ์

ความล้มเหลวของการเจรจาต่อรองไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว
แต่เกิดจาก “การควบคุมอารมณ์ไม่ได้” ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรเจรจาต่อรอง จะได้เข้าใจเทคนิคการควบคุมอารมณ์ให้มีประสิทธิภาพ

8. ฝึกการมองไปข้างหน้า

เซียนหมากรุกที่ประสบความสำเร็จสามารถมองข้ามช็อตไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น
การเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกัน จะต้องฝึกการมองไปข้างหน้า
เห็นเป็นฉากว่าถ้าเรายื่นข้อเสนอนี้โอกาสที่คู่เจรจาจะตอบสนองมีกี่ทางเลือกบ้าง
ซึ่งจะช่วยพัฒนาวิธีคิดฝึกการมองไปข้างหน้าของผู้บริหารเป็นอย่างดี

9. ฝึกการจับประเด็นสำคัญ

เนื่องจากการเจรจาต่อรองอาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควร และมีประเด็นใหญ่ ประเด็นย่อย
ข้อเท็จจริง อารมณ์ความรู้สึกมากมายที่ปะปนอยู่ในบทสนทนา ดังนั้น
ผู้บริหารควรจะเรียนรู้ทักษะการจับประเด็นสำคัญซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการสื่อสารในการเจรจาต่อรองดีขึ้น

10. พัฒนาความน่าเชื่อถือ

เนื่องจากการเจรจาต่อรองจะต้องอาศัยความไว้วางใจกันสูงมากดังนั้น
ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองจะได้เข้าใจวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือ
ความมั่นใจ และความเชื่อใจจากคู่เจรจา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ประสบความสำเร็จ

และนี่ก็คือ 10 เหตุผลหลักที่ผู้บริหารทุกคนควรจะเรียนหลักสูตรการเจรจาต่อรอง พอมองเห็นภาพมั้ยครับว่าทักษะการเจรจาต่อรองมันมันมีความหมายมากกว่าที่เราเข้าใจ ทักษะนี้อาศัยองค์ประกอบมากมายที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หากผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองแล้ว จะทำให้เขา

  • มีวิธีคิดแบบ Win-Win
  • สามารถฟังและเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
  • รู้จักการถามคำถามทรงพลัง
  • มีการวางแผนที่ดีขึ้น
  • เข้าใจมนุษย์มากขึ้น
  • รู้จักประสานผลประโยชน์
  • สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น
  • ฝึกการมองไปข้างหน้า
  • จับประเด็นสำคัญได้เก่งขึ้น
  • อีกทั้งสามารถพัฒนาความน่าเชื่อถือของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้