แนวคิดการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ Lone Wolf

เคยคิดหรือไม่ว่า เราควรจะใช้แนวทางหรือหลักการใดในการเริ่มทำต้นทำธุรกิจ
หลายคนอาจจะมองว่าการทำธุรกิจต้องเริ่มจากการหาหุ้นส่วนที่จะมาร่วมทำธุรกิจด้วยกัน
หรือต้องมีทีมงานที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน แต่ในโลกความจริงของธุรกิจแล้ว
การเริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวทางที่ไม่ได้มีใครร่วมเดินไปด้วย
การฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพียงคนเดียว อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีวิธีหนึ่ง

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า
ในโลกธุรกิจที่ต้องอาศัยทีมงานในการสนับสนุน เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น
สำหรับบางคนแล้ว การทำธุรกิจแบบ “Lone Wolf” การทำธุรกิจด้วยความสามารถของตนเอง ไม่พึ่งพาใคร
เหมือนหมาป่าที่ออกล่าอย่างโดดเดี่ยว จะทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการออกล่าร่วมกับฝูง

วิถีของ “Lone Wolf” ที่จะเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จของการธุรกิจนั้น
มีข้อดีในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งประการแรกที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน คือ
ความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการทำงานเป็นทีม
สำหรับธุรกิจ Startup หรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้น กลยุทธ์ทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้
ต้องมีความคล่องตัวและความรวดเร็วในการตัดสินใจ ไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นจากคนอื่น
เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้การทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวเป็นทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
คือสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญ
คือ เวลา เจ้าของธุรกิจที่ทำงานแบบ “Lone Wolf” จะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด
หรือการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ น้อยกว่าธุรกิจที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วย

การเริ่มต้นธุรกิจโดยมีผู้ร่วมทีมงานนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายไปทีเดียว การมีหุ้นส่วนหรือทีมงาน
มีประโยชน์ในด้านการเสริมทักษะและความสามารถที่อีกคนไม่มี การทำงานร่วมกันเป็นทีม
ทำให้มีทรัพยากรมากขึ้น และมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการทำตามแผนงาน
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเช่นกัน

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจด้วยทีมงานอาจมีความได้เปรียบกว่าการทำด้วยตัวคนเดียว
คือการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ๆ และผู้ลงทุนส่วนใหญ่
มักจะเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีทีมงานที่แข็งแกร่ง เพื่อที่จะเป็นรากฐานที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ในระยะหลังมานี้ เราจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีทีมงานหรือหุ้นส่วนเริ่มมีมากขึ้น
การบริหารแบบ “Lone Wolf” ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับองค์กรในช่วงเริ่มต้น
ที่ต้องการให้ไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรเติบโตไปเรื่อย ๆ
ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างทีมงานเข้ามาเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และพร้อมในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแนวคิดการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ “Lone Wolf”
หวังว่าท่านจะได้นำไปคิด วิเคราะห์ และนำไปปรับใช้ในการทำงานกันนะครับ

การตั้งเป้าหมายความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์ของธุรกิจ
ความซับซ้อนของโลกธุรกิจและความหลากหลายของตลาดนั้น
ทำให้เราต้องมีวิธีดำเนินการที่หลากหลาย การเป็นผู้บุกเบิกคนเดียว
โดยใช้แนวคิดแบบ “Lone Wolf” จะมีความเหมาะสมและใช้ได้ดีกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจบางรูปแบบ

เช่นเดียวกับการทำร่วมกับทีมงานก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม
หากเรามีความฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจแล้ว เราต้องผลักดันพยายามทำให้ธุรกิจเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง
โดยการปรับใช้วิธีที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของเรา และสภาพแวดล้อมของธุรกิจให้มากที่สุด
เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email