3 กลยุทธ์ของ Netflix ในการบริหารคน

netflix

การบริหารคน เป็นเรื่องที่องค์กรทุกแห่งให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถและการเติบโตขององค์กร เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก และยังไม่มีวิธีการบริหารจัดการคน การสร้างแรงจูงใจ หรือ การควบคุมต่าง ๆ ที่จะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด

Netflix เป็นหนึ่งองค์กรที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารคนที่แตกต่างจากองค์กรอื่นเป็นอย่างมาก ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เนตฟลิกประสบความสำเร็จในการบริหารคน นั่นคือ ความสุขในการทำงานของพนักงาน การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเหล่านั้นมีความสุขกับการทำงาน

วัฒนธรรมองค์กร “Freedom and Responsibility”(เสรีภาพและความรับผิดชอบ) ที่แตกต่างด้วยการยกเลิกนโยบายและระเบียบเก่า ๆ เช่น กำหนดเวลาการทำงาน วันลาพักร้อน พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีอิสระ ตราบที่พนักงานยังคงสามารถรับผิดชอบงานและสร้างผลงานที่มีความโดดเด่นได้

วัฒนธรรมองค์กรของเนตฟลิกที่ยืดหยุ่นและให้อิสระภาพกับพนักงาน ทำให้พนักงานสามารถแสดงประสิทธิภาพในการทำงานของตนได้มากขึ้น การตัดสินใจของพวกเขาดีขึ้นและมีความรับผิดชอบ

 

3 กลยุทธ์ของ Netflix ในการบริหารคน

1. สรรหาแต่คนเก่ง

ที่เนตฟลิกมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้คนเก่งอยากมาทำงาน มองหาคนที่มีความพร้อม รู้สึกท้าทายเมื่อเจอปัญหา และยินดีที่จะได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหานั้น เนื่องจากมองว่าการมีทีมที่มีแต่คนเก่ง ๆ อยู่ในองค์กร จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนเก่งนอกองค์กรอยากเข้ามาทำงานด้วย และคนเก่งก็จะอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น

netflix

ในการนี้ เนตฟลิกเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีโอกาสในการสัมภาษณ์ทุกคนได้อ่านคู่มือ Netflix Culture Memo เพื่อทำความเข้าใจหลักการทำงานที่สะท้อนภาพแนวคิด ของเนตฟลิกเพื่อให้ผู้สมัครพิจารณาความเหมาะสม และยังดึงดูดคนเก่งเหล่านั้น ด้วยการให้เงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย

netflix

2. ส่งเสริมความตรงไปตรงมาในการทำงาน

ความตรงไปตรงมาเป็นอีกหนึ่งหลักในการทำงานของเนตฟลิก การบริหารแบบทีมฟุตบอล ให้ทุกคนมีหน้าที่หลักของตัวเอง และต้องสนับสนุนหน้าที่คนอื่นในเวลาที่เหมาะสม ทำให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ เสนอแนะ หรือให้ Feedback กันได้อย่างเปิดเผย และต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาและเพิ่มศักยภาพของตัวเองเหมือนกับนักกีฬา ทำให้พนักงานที่ไม่มีความสามารถจะทำงานที่เนตฟลิกได้ยาก เพราะจะเห็นได้ชัดเจนว่าตนเองดึงศักยภาพของคนอื่น

นอกจากนี้เนตฟลิกยังมีกระบวนการที่เรียกว่า Live 360 โดยให้คนที่ทำงานร่วมกันผลัดกันพูดให้ฟังแบบต่อหน้า ว่าอะไรคือสิ่งที่อยากให้เพื่อนร่วมงานปรับปรุง สิ่งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือสนับสนุนความคิดของเพื่อนร่วมงาน และให้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความคิดของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

3. ลดการควบคุม

วัฒนธรรมองค์กรของเนตฟลิกที่เน้นอิสระในการทำงาน การไม่มีการลงเวลาทำงาน ไม่มีกำหนดเวลาเริ่มและเลิกงาน การลาพักร้อนโดยไม่ต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากหัวหน้างาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานของเนตฟลิกสร้างความรับผิดชอบขึ้นมาในตัวเอง

netflix

การคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรของเนตฟลิกจะทำให้พนักงานที่เข้ามาทำงาน มีความรับผิดชอบมากพอที่จะควบคุมตัวเองว่าเมื่อไรต้องทำงาน หรือเมื่อไรเป็นเวลาพัก อีกทั้งการไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงาน ทำให้พนักงานสามารถใช้เงินขององค์กรได้เสมือนเป็นของตนเอง ตราบเท่าที่การใช้จ่ายนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ภาพรวมของเนตฟลิก การตัดสินใจของพนักงานตามสถานการณ์ โดยไม่ยึดติดกับกรอบนโยบายหรือข้อห้ามต่าง ๆ แบบองค์กรอื่น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จในปัจจุบันนี้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับกลยุทธ์การบริหารคนในองค์กรแบบเนตฟลิก หวังว่าท่านจะได้นำไปคิด วิเคราะห์ และนำไปปรับใช้ในการทำงานกันนะครับ ถึงแม้ว่าแนวทางการบริหารคนและการสร้างวัฒนธรรมของเนตฟลิกจะทำให้สามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักไว้คือ แนวทางนี้อาจจะไม่ได้เป็นแนวทางที่สามารถไปปรับใช้กับองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากบริบทการทำธุรกิจของแต่ละองค์กรนั้นไม่เหมือนกัน และไม่มีแนวทางการบริหารคนแบบไหนที่สามารถเป็น one-size-fits-all ที่จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกองค์กร ทั้งนี้ เราต้องนำแนวทางต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของเราให้มากที่สุดนะครับ

 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: In-House


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241, 096-845-4698
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email