4 เทคนิคเลือกโค้ชผู้บริหาร(Executive Coach) ให้ตอบโจทย์

หนึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้โปรแกรม Executive Coaching ประสบผลสำเร็จ คือ Coach ส่วนสำคัญที่จะสามารถจุดประกาย ผลักดันให้ตัว Coachee เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ การพิจารณาเลือกโค้ชจึงต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนและพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ

 

Executive Coach

4 วิธีพิจารณาเลือก Executive Coach

1. เลือกโค้ชได้รับการรับรองจาก ICF

โค้ชที่คุณเลือกควรเป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation – ICF) หรือองค์กรโค้ชระดับโลกอื่นๆ ซึ่งจะทำให้คุณเชื่อมั่นได้ว่า คุณจะได้รับบริการโค้ชด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

ICF แบ่งการรับรองออกเป็น 3 ระดับ

ได้แก่ ACC, PCC และ MCC สามระดับนี้แตกต่างกันที่ชั่วโมงการเรียน การฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญ และจำนวนชั่วโมงการโค้ชที่สะสม

Essential Competency

ACC ย่อมาจาก Associate Certified Coach โค้ชที่ได้รับการรับรองในระดับ ACC จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรการเป็นโค้ชมาไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมง ผ่านการ Mentor Coaching อีก 10 ชั่วโมง ผ่านการทดสอบ Coach Knowledge Assessment (CKA) และสะสมชั่วโมงการโค้ชได้มากกว่า 100 ชั่วโมง

โค้ชระดับ PCC (Professional Certified Coach) มีความแตกต่างหลักๆ ที่นอกเหนือจาก requirement ของระดับ ACC คือ ต้องผ่านหลักสูตรที่ได้รับรองจาก ICF ในระดับ PCC อีก ไม่ต่ำกว่า 125 ชั่วโมง Mentor Coaching อีก 10 ชั่วโมง และสามารถสะสมชั่วโมงโค้ชได้มากกว่า 500 ชั่วโมง

สำหรับโค้ชระดับ MCC (Master Certified Coach) มีความแตกต่างหลักๆ ที่นอกเหนือจาก requirement ของระดับ PCC คือ ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรโค้ชอีก 200 ชั่วโมง ฝึกฝนการโค้ชกับโค้ชระดับ MCC อีก 10 ชั่วโมง สามารถสะสมชั่วโมงโค้ชได้มากกว่า 2,500 ชั่วโมง และผ่านการประเมินการโค้ชจากผู้เชี่ยวชาญของ ICF

เห็นได้ชัดเจนเลยว่ากว่าได้การรับรองจาก ICF ในแต่ละระดับ โค้ชจะต้องทุ่มเท ใช้ความพยายามและระยะเวลาขนาดไหนกว่าจะได้ใบรับรองมาได้


2. เลือกโค้ชที่ทำให้ทั้งผู้รับการโค้ชและองค์กรมีการเติบโต

มองหาโค้ชที่มีกระบวนการโค้ชที่สามารถพัฒนาทั้งผู้รับการโค้ชและองค์กรให้มีการเติบโตไปด้วยกัน หลายครั้งเราพบว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริหารเพียงท่านเดียว สามารถทำให้องค์กรเติบโตไปได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวเลขที่สามารถวัดผลได้ชัดเจนแล้ว ยังมีสิ่งที่วัดเป็นตัวเลขไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นความสุขของทีมงาน หรือบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้น เป็นต้น

นอกจากนั้นขอให้เลือกโค้ชที่มีแนวทางและกระบวนการโค้ชที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้รับการโค้ชและองค์กรได้ เช่น มีการประเมิน 360 องศา การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บังคับชาของผู้รับการโค้ช การรายงานความคืบหน้าของการโค้ชกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ตามที่ได้ตกลงกับผู้รับการโค้ช) เป็นต้น


3. เลือกโค้ชที่มีประวัติและประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ

เลือกโค้ชและบริษัทที่โค้ชสังกัด ที่มีประวัติในการพัฒนาผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมาอย่างยาวนานและมีความน่าเชื่อถือ

มีผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ว่า ให้เลือกโค้ชที่มีประสบการณ์ในสิ่งที่คุณพยายามจะทำ ถ้าคุณกำลังพยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร คุณควรเลือกโค้ชที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในด้านนั้น ถึงแม้การโค้ชจะเป็นศาสตร์ที่เน้นการถามเพื่อให้ผู้รับการโค้ชสามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง แต่บางครั้งผู้รับการโค้ชก็อยากจะได้ยินการแบ่งปันประสบการณ์จากโค้ชด้วยเช่นกัน


4. เลือกโค้ชที่มีเคมีตรงกัน

โค้ชแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกัน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ขอให้พูดคุยกับโค้ชเป็นเวลา 15 – 30 นาทีเพื่อเช็คเคมีของคุณกับโค้ชว่าตรงกันหรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากการพูดคุย

สัญญาณที่ดี คือ ถ้าคุณรู้สึกตื่นเต้นและได้รับแรงบันดาลใจจากการสนทนา แต่รู้สึกกลัวเล็กน้อย โดยทั่วไปแล้ว มันหมายความว่า คุณได้รับแรงบันดาลใจในการเติบโต พร้อมและมีความมุ่งมั่นกับกระบวนการนี้

การที่คุณ “กลัว” เพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังจะถูกดึงออกจาก Comfort Zone (ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเติบโต)

บริการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) ของ DeOne Academy จะช่วยให้คุณได้รับการโค้ชจากโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก International Coaching Federation (ICF) ในระดับ Professional Certified Coach – PCC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 500 ชั่วโมง) และ Associate Certified Coach – ACC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 100 ชั่วโมง) ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใช้ นำไปสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลง mindset และพฤติกรรมซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้รับการโค้ช (ผู้บริหาร) หน่วยงาน และองค์กรต่อไป

Executive Coach

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: Executive Coaching

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email