5 ขั้นตอนของการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง

พวกเราเคยเจอสถานการณ์ท้าทายที่เราต้องแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของเราหรือไม่
ในตอนนั้นเรารู้สึกเช่นไรในสถานการณ์เช่นนั้น พวกเราหลายคนอาจจะคิดเริ่มคิดว่า
การจะเป็นผู้นำได้นั้นควรทำตัวแบบไหน และในตอนนี้เรามีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวมากน้อยแค่ไหน

ในหลาย ๆ ครั้งที่เราถูกกดดันเรื่องผลงานจากผู้บริหารระดับสูง เราจะจัดการกับเหตุการณ์แบบนี้อย่างไร
หากเราเลือกวิธีไปกดดันทีมงานต่อ  เราอาจจะประสบความสำเร็จในช่วงแรก แต่ก็ไม่แน่เสมอไป
เพราะความสำเร็จที่เราได้รับนั้น ไม่ได้เกิดมาจากภาวะผู้นำที่ดีในตัวเรา

เป็นความจริงที่เราทุกคนสามารถพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองได้  เพียงเรามีการเรียนรู้ ฝึกหัด
พัฒนาตนเอง เราก็จะสามารถสร้างภาวะผู้นำให้เกิดในตัวเราเองได้

หากเราพร้อมมาเริ่มกันเลยกับ 5 ขั้นตอนของการสร้างภาวะผู้นำในตนเองง่าย ๆ ต่อไปนี้

1. คิดบวก

หากเราต้องการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง ต้องเริ่มจากการคิดบวกที่ช่วยทำให้เรา
เป็นคนที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก  การคิดเชิงบวก รวมถึงการที่เรามีทัศนคติที่ดี
จะทำให้เราสามารถนำตัวเองออกจากสถานการณ์ที่ลำบากนั้น โดยการเปลี่ยนมุมมองปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้เป็นโอกาส รวมถึง สร้างแรงจูงใจให้เราทำสิ่งต่างๆ  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

2. มีเป้าหมาย

เราทุกคนสามารถเลือกที่จะมีและเป็นในแบบที่เราต้องการได้ การตั้งเป้าหมายจะทำให้เรา
ไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้น การตั้งเป้าหมาย ทั้งในเรื่องชีวิต และเรื่องการทำงาน
จะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะกระตุ้นให้เราวางแผนเพื่อให้สามารถได้ในที่ที่ต้องการนั้น

อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายของเรานั้น จะต้องมีความสมดุลย์ทั้งเป้าหมายชีวิตและการทำงาน
เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลย์ของชีวิตกับการทำงาน (Work-Life Balance)
ทั้งนี้ การตั้งเป้าหมายที่มีความสมดุลย์ของชีวิตกับการทำงาน จะช่วยให้เรา
ไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป จนทำให้เราเกิดความเครียด
หรือความท้อแท้จากการไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ทำให้เราค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา
ทีละเล็กทีละน้อย เพื่อเรียนรู้และหาแนวทางเพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

3. สร้างวินัย

เมื่อเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ แต่หากไม่ได้มีการลงมือทำ เป้าหมายนั้นก็ไม่มีความหมายใด ๆ กับเรา
การมีวินัยนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากในการที่เราจะประสบความสำเร็จตามที่วาดหวังไว้ 

วินัย ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เราเกิด แต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเอง เป็นสิ่งที่่เราต้องลงมือทำเอง

ในบางครั้งการวางแผนการทำกิจวัตรประจำวันของเราเอง สร้างเป้าหมายในแต่ละวัน
และยึดติดกับมันจนกลายเป็นนิสัยเป็นแบบอัตโนมัติ สิ่งเล็ก ๆ นี้สามารถเตรียมความสำเร็จ
และสร้างวินัยให้เราได้เช่นกัน  ซึ่งนั่นหมายความว่าหากเราอยากจะประสบความสำเร็จ
กับเป้าหมายในชีวิตและการทำงานที่ได้วางไว้ เราควรต้องลงมือทำและต้องมีวินัยเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนั้น

4. มีความอดทน ไม่ย่อท้อ

เมื่อเราเริ่มลงมือทำตามเป้าหมายใหม่ ๆ อาจต้องพบกับปัญหาหรืออุปสรรค
ที่จะเป็นเหมือนขวากหนามที่จะทำให้เราเกิดความย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น
เราควรต้องมองว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้เราเรียนรู้ และเติบโต
รวมถึงมีแรงผลักดันให้ทำเป้าหมายต่อๆไปให้สำเร็จมากขึ้นไปอีก

เราควรมองเห็นว่าทุกปัญหา มีทางแก้ไข ถึงแม้ว่าทางแก้ไขที่เราใช้สำหรับปัญหาทีเกิดขึ้นนั้น
อาจไม่ใช่ทางที่ถูกเสมอไป เราจึงควรต้องมีความอดทน ไม่ย่อท้อ ควรหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม
มองความผิดพลาดหรือปัญหาเหล่านั้นเป็นบทเรียน และบททดสอบที่เราต้องเรียนรู้
และพัฒนาต่อไปเพื่อให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

5. พัฒนาตัวเอง

เราต้องไม่มองว่าตัวเราเองเป็นน้ำเต็มแก้ว ที่ไม่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม
เราต้องมีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Better Me) ควรเปิดรับความรู้แบบไม่จำกัด
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เราต้องมี Upskill และ Reskill เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงาน
และพัฒนาทักษะของเราเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 5 ขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างภาวะผู้นำในตนเองให้กับพวกเรา
หวังว่าพอเป็นประโยชน์กับทุก ๆ ท่านนะครับ confirm อีกครั้งนะครับว่า
ภาวะผู้นำ เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราทุกคนจะเติบโตไปข้างหน้า


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้