5 เหตุผลทำไมผู้นำที่แท้จริงต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

หากเราต้องการจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเสมอ คือ
เราต้องเข้าใจคนอื่น และคนอื่นจะเข้าใจเรา เชื่อมั่นในตัวเรา
ซึ่งการที่เราจะเข้าใจใครหรือสิ่งใดได้นั้น เราควรจะเริ่มต้นด้วยการฟังและฟังอย่างตั้งใจ

เคยมีเวลามีคนมาเล่าเรื่องหรือพูดปัญหาให้เราฟัง เราสามารถอดทนฟังในสิ่งที่เขาพูด
และเข้าใจความหมายที่เขาต้องการสื่อหรือไม่ ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ ก็แปลได้ว่าเราไม่ได้ใส่ใจฟัง
หรือฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากจนที่จะถามหาข้อมูลเพิ่มเติม

การฟังถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญในชีวิตของเราทุกคน การที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีได้
ควรต้องมีการฝึกฝนทักษะการฟังให้เป็นผู้ฟังที่ดี  ตั้งใจฟัง เพื่อให้คนที่กำลังพูดอยู่รู้ว่าเราตั้งใจฟัง
สนใจในสิ่งที่เขากำลังพูด หลายคนอาจจะคิดว่าการฝึกฝนทักษะการฟังให้เราเป็นผู้ฟังที่ดี
จะทำให้เราจะเป็นผู้นำได้อย่างไร ลองมาคิดตามเหตุผลทั้ง 5 ข้อต่อไปนี้กันนะครับ

1. ฟังเพื่อให้เข้าใจลูกน้อง

ยิ่งเราฟังคนรอบข้างมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเข้าใจเขาได้มากขึ้น
การรับฟังความคิดของลูกน้อง หากเราฟังเขาอย่างตั้งใจ เราจะรู้ว่า
ลูกน้องเราแต่ละคนนั้น มี mindset ต่อการทำงาน หรือการใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างไร
รวมถึงเข้าใจถึงที่มาของความคิดเห็นที่ลูกน้องพยายามจะสื่อสาร โดยการพูดหรืออธิบายให้เราฟัง

ซึ่งความคิดเห็นและแนวคิดของเขาเหล่านั้น สามารถทำให้คุณพบแนวทางที่จะนำมาบริหารจัดการทีมงาน
อันจะสร้างให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ในทีมงานที่ดีขึ้นอีกด้วย

2. ฟังเพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจ

ในการทำงานของเราทุก ๆ วัน เราเจอทั้งความกดดันและความเครียด ลูกน้องเราก็เช่นกัน
ต้องได้รับความกดดันจากการทำงาน ในสภาวะเช่นนี้ หากเราเปิดใจในการรับฟังความคิดเห็น
หรือเรื่องต่าง ๆ ของลูกน้อง จะเป็นเหมือนการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน 

เราทุกคนนั้นย่อมต้องการคนรับฟัง เมื่อเราใส่ใจในการฟังเรื่องต่าง ๆ จากลูกน้องอยู่เสมอ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเขา แสดงความขอบคุณในทุกความเห็นที่ลูกน้องได้แบ่งปัน
รวมถึงให้คำแนะนำเมื่อลูกน้องร้องขอ จะทำให้ลูกน้องรู้สึกมีกำลังใจในการทำงาน
และพร้อมทุ่มเททำงานเพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่าความคาดหวังที่เราตั้งไว้

3. ฟังเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

การทำงานในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสารสองทางระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง
การที่เรามีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี ที่รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากลูกน้องด้วยความเท่าเทียม
และเคารพในมุมมองที่แตกต่าง จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นในทีมงาน

ความคิดที่ว่า “ผู้นำที่เป็นผู้นำคนเดียว” นั้น จะไม่มีอีกต่อไป หัวหน้าต้องทำงานร่วมกับลูกน้อง
มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสื่อสารระหว่างกัน เปิดโอกาสให้มี participation จากทุกคน
เพื่อให้ร่วมกันแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงาน

4. ฟังเพื่อให้ลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

การที่เราฟังสิ่งที่ลูกน้องพูดอย่างตั้งใจนั้น จะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าเราเชื่อใจเขา รับฟังเขา
และพร้อมที่จะสนับสนุนเขา เขาก็จะรู้สึกเชื่อถือเรา และนับถือเราเช่นกัน

ด้วย mindset ของลูกน้องที่มีต่อหัวหน้านั้น  หากเราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูด
จะทำให้ลูกน้องรู้สึกเชื่อใจ กล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ให้เรารู้
และจะทำให้เขารู้ว่าครั้งต่อๆ ไป เขาจะต้องเตรียมตัวและตั้งใจมานำเสนอมากขึ้น
ทำให้ตัวลูกน้องเกิด Self Esteem และมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้ลูกน้องพยายามที่จะพัฒนาคุณค่าในตัวเองต่อไป

5. ฟังเพื่อเปิดรับมุมมองรับข้อมูลใหม่

ทักษะการฟังเป็นการเปิดรับข้อมูล เพื่อเรียนรู้ว่าความคิดของเราไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีที่สุด
การที่เราเปิดใจรับฟังลูกน้องหรือคนรอบข้าง จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากมุมมองใหม่ ๆ
เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประเมิน และสร้างความชัดเจนให้กับเรา หากเราต้องมีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญใด
การรับฟังข้อมูลจากรอบด้าน จะทำให้การตัดสินใจของเรามีความรอบคอบ ไม่ได้มาจากการมองแค่มุมมองเพียงด้านเดียว

เป็นอย่างไรบ้างครับกับ 5 เหตุผลที่เราที่เป็นผู้นำต้องมีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี
หวังว่าทุก ๆ ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ และขอย้ำกันอีกครั้งว่า
การจะเป็นผู้นำที่ดีได้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่ง คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้