6 วิธีพัฒนา Collaboration Skills หรือทักษะการทำงานร่วมกันผู้อื่น

Collaboration Skills

ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skills) เป็น Soft Skills ที่มีความสำคัญมากต่อองค์กร เนื่องจากเป็นทักษะที่จะทำให้พนักงานทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม มีความสุขในการทำงาน มีความผูกพันกับองค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเพิ่มขึ้น
วันนี้เรามาดูว่า 6 วิธีในการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันผู้อื่น (Collaboration Skills) มีอะไรบ้าง

6 วิธีพัฒนาทักษะ Collaboration Skills

1. เป็นผู้ฟังที่กระตือรือร้น (Active Listener)

การเป็น Active Listener เป็นมากกว่าการแค่ได้ยินในสิ่งที่อีกฝ่ายพูด ผู้ฟังที่เป็น Active Listener จะฟังโดยไม่มีการตัดสินและจะฟังให้ได้ยินความหมายเบื้องหลังในสิ่งที่พูดเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าใจประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ เมื่อได้ยิน เขาจะพูดซ้ำหรือสรุปสิ่งที่เพิ่งได้ยินจากอีกฝ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคู่เข้าใจตรงกัน

การฟังแบบ Active Listener ยังหมายถึงการสังเกตอวัจนภาษา สังเกตว่าผู้คนสื่อสารกันอย่างไร ภาษากาย สีหน้า และเสียงพูดของพวกเขาเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ถ้าคนที่ดูวิตกกังวลและไม่สบตาขณะพูด พวกเขาอาจจะประหม่าหรือไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คุณต้องตั้งใจฟังสิ่งที่พวกเขาพูด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี response ที่เหมาะสมตามการสื่อสารด้วยวาจาและอวัจนภาษาของพวกเขา

Collaboration Skills
Collaboration Skills

2. พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณ (Communication Skills)

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จ เคล็ดลับที่ดีที่สุดในการเป็นนักสื่อสารที่ดีในการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน คือ อย่าคิดว่าคนอื่นรู้ในสิ่งต่างๆ อยู่แล้ว ให้ข้อมูลอัปเดตเป็นประจำแก่ผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานอย่างชัดเจนและรัดกุม เปิดช่องทางการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นในการทำงาน

สิ่งสำคัญ คือ ต้องจำไว้ว่าทุกคนมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน ปรับวิธีการสื่อสารของคุณให้เหมาะสม

3. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ (Emotional Intelligence)

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการระบุและจัดการอารมณ์ของคุณ รับรู้อารมณ์ของผู้อื่นและตอบสนองอย่างเหมาะสม

ความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีสามารถช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล เข้าใจมุมมองของเพื่อนร่วมงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การวิจัยพบว่าทีมที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่า ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และสื่อสารได้ดีขึ้น

Collaboration Skills

ความฉลาดทางอารมณ์มักจะควบคู่ไปกับความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงและรับรู้ถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน

4. แสวงหามุมมองที่แตกต่าง (Different Perspectives)

ส่วนสำคัญของการมี Collaboration Skills คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลาย (ไม่ใช่แค่คนที่คุณเห็นด้วย) และความเต็มใจที่จะหามุมมองใหม่เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ

สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าคนอื่นๆ มีทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจที่คุณไม่มี และอาจเป็นประโยชน์ต่อโครงการหรือทีมของคุณ ผู้นำที่ดีจะแสวงหาพนักงานที่สามารถนำสิ่งที่แตกต่างมาสู่ทีมเพื่อพวกเขาจะได้มองเห็นปัญหาทุกด้านเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด

Collaboration Skills

ไม่เพียงแต่งานของคุณจะดีขึ้นเท่านั้น คุณจะพบว่าวัฒนธรรมของบริษัทและการมีส่วนร่วมของพนักงานจะดีขึ้นโดยการส่งเสริมทัศนคติและความคิดในการทำงานเป็นทีม ผลการศึกษาของ Deloitte พบว่าผู้ที่ทำงานร่วมกันในที่ทำงานและสามารถเข้าถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลจะมีความพึงพอใจในงานและวัฒนธรรมในที่ทำงานมากขึ้นถึง 17% นี่แสดงให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันและเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ Work From Home หรือทำงานแบบ Hybrid ซึ่งต้องพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น

5. ตระหนักในความสำคัญของผู้อื่น (Recognize Others)

ความสำเร็จของการทำโครงการไม่ได้เกิดจากคนๆ เดียว แต่เกิดจากความพยายามของสมาชิกทุกคนในทีม เมื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่าลืมนึกถึงคนที่มีส่วนในความสำเร็จของทีม นอกจากนั้นอย่าเก็บความชื่นชมไว้กับตัวเอง อย่ากลัวที่จะชมเชยเพื่อนร่วมงานของคุณเมื่อทำงานได้ดี ไม่ว่าจะชมเชยส่วนตัวหรือต่อหน้าทั้งทีม

การตระหนักในความสำคัญของผู้อื่นยังเป็นส่วนสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานและช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกมากขึ้น หากคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นและให้เครดิตเมื่อถึงเวลา คุณจะเป็นผู้ที่คนอื่นรู้สึกว่าทำงานร่วมกับคุณแล้วมีความสุข ซึ่งจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันในที่ทำงานให้แข็งแกร่งขึ้น

Collaboration Skills
Collaboration Skills

6. มีความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของคุณ (Be Accountable)

ในท้ายที่สุด ผู้ร่วมงานที่ดี คือคนที่ไม่กลัวที่จะทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง หากคุณเห็นเพื่อนร่วมงานลำบากหรือกำลังมองหาคำแนะนำ จงเสนอความช่วยเหลือ

รวมถึงการรับผิดชอบงานของคุณ การส่งงานตามกำหนดเวลา และการนำเสนองานที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนอื่นชื่นชมคุณ ทุกคนจะเกิดความเชื่อถือและสนุกกับการทำงานกับคุณ

อ้างอิง: VertocloudFingerprintforsuccessCIO

สนใจสอบถามรายละเอียดบริการด้าน Executive Coaching ติดต่อได้เลยที่
คุณวรพรรณ (แพร์) โทร: 096-845-4698
คุณศุภเสริฐ (กอฟ) โทร: 098-424-5241

การบริการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) ของ DeOne Academy จะช่วยให้คุณได้รับการโค้ชจากโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก International Coaching Federation (ICF) ในระดับ Professional Certified Coach – PCC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 500 ชั่วโมง) และ Associate Certified Coach – ACC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 100 ชั่วโมง) ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใช้ นำไปสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลง mindset และพฤติกรรมซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้รับการโค้ช (ผู้บริหาร) หน่วยงาน และองค์กรต่อไป


 

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: Executive Coaching

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

Collaboration Skills

แชร์โพสต์นี้