7 เหตุผล ทำไมผู้บริหารต้องเรียน Leadership Skill

คุณเคยคิดหรือไม่ว่า ทำไมผู้บริหารมากมายสนใจในการพัฒนา Leadership Skill
ขวนขวายในการเรียนรู้ เข้าเรียนตามหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงหาโอกาส
ในการอ่านหนังสือด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

ในชีวิตการทำงาน มีปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น เช่น องค์กรไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
การสื่อสารที่ผิดพลาดไม่ตรงกัน การขาดความเชื่อใจในทีมงาน ทีมงานขาดกำลังใจ
หรือพนักงานลาออกนั้น ส่วนมากเป็นผลมาจากการที่ผู้นำขาดทักษะความเป็นผู้นำ

นั่นจึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารมองเรื่องการพัฒนา Leadership Skill ว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ทั้งในการพัฒนาตัวเองและทีมงาน หากจะตั้งคำถามว่า เหตุใดเราในฐานะผู้บริหารต้องเรียน Leadership Skill
เราลองมาพิจารณาเหตุผลทั้ง 7 ข้อต่อไปนี้กันนะครับ

1. ปรับเปลี่ยนมุมมองและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
(Broaden Perspective and Vision)

การเรียนรู้  Leadership Skill จะทำให้เรามีมุมมองที่หลากหลายและกว้างขึ้น
สามารถสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นได้

2. ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Improve productivity)

ทักษะความเป็นผู้นำจะส่งเสริมให้เราพัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหา
บริหารสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถหาแนวทางดำเนินการ
หรือหาทางออกให้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

3. ตระหนักรู้และเข้าใจสไตล์การบริหารของตัวเองมากขึ้น
(Discover Your Styles) 

การเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำจะทำให้เราเข้าใจ Leadership Style ของเราเอง
เราจะสามารถปรับวิธีในการสื่อสารกับทีมงาน การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน
ให้ทำงานในด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จตามแผนงานและเป้าหมาย

4. เพิ่มความสามารถในการนำและพัฒนาทีมได้ดีกว่าเดิม
(Leading and Developing Team)

ทักษะการเป็นผู้นำจะทำให้สามารถสามารถสื่อสารเป้าหมายที่ต้องการ
และแผนงานให้กับทีมงาน สามารถพัฒนาทีมงานให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาทักษะการสื่อสารกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication)

การเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ จะทำให้เราจะสามารถเลือกหารูปแบบ
หรือแนวทางที่จะสื่อสารเพื่อที่จะสร้างการยอมรับหรือสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน
เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจให้ทีม
(Trust based relationship)

ทักษะการเป็นผู้นำนั้น จะทำให้เรามีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมากับทีมงาน
การที่เราสามารถสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดโอกาสในการสื่อสารแบบสองทางได้
จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและยังได้รับความเชื่อใจจากทีมงาน  

7. เสริมความมุ่งมั่นและความอดทนไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรค
(Enhance Preseverance and Endurance)

การเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำจะส่งเสริมให้เรามีความมุ่งมั่น จดจ่อกับการทำงาน
เพื่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยไม่สนใจต่อสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา
โดยมองว่าต้องเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับเหตุผลทั้ง 7 ข้อ ที่ว่าทำไมผู้บริหารต้องมีการเรียนทักษะความเป็นผู้นำ
หวังว่าคงจะตอบโจทย์ของท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

อย่าลืมนะครับว่า ทักษะความเป็นผู้นำนั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้นำ เพื่อทำให้เรามีความรอบรู้
และพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ  และถึงแม้ทักษะนี้ จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามีพร้อมมาตั้งแต่เกิด
เราต้องมีการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ เพื่อที่วันหนึ่งจะได้เป็นผู้นำที่เพรียบพร้อม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้