ประโยชน์ 7 ประการของการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching’s Benefits)

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมผู้บริหารองค์กรใหญ่ ๆ ระดับโลก จึงต้องมีโค้ช ในประเทศไทย การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกระบวนการทำงานสมัยใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการความรู้ แต่ผู้บริหารยังต้องมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การแก้ไขปัญหา และการบริหารองค์กรที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

Executive Coaching's Benefits

การมีโค้ชคือกระจกสะท้อนกลับให้ผู้บริหารได้เห็นตนเองในมุมที่ไม่เคยเห็น  เห็นตัวเองในรูปแบบใหม่ เกิดการหารือร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งเราได้รวบรวม Executive Coaching’s Benefits ทั้ง 7 ประการไว้ ดังนี้

 

7 Executive Coaching’s Benefits

1. เพิ่มระดับของแรงจูงใจ

เมื่อคุณได้รับการโค้ชและเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือวิธีคิดของตัวคุณเอง
คุณจะเกิดความภูมิใจในความสำเร็จ เพราะความสำเร็จนั้นมาจากความพยายามของคุณ
และจะทำให้คุณมีแรงจูงใจในการทำสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น นอกจากนั้นการโค้ชจะทำให้คุณ
มีความตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณค้นพบแรงจูงใจที่แท้จริง
(สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของคุณคืออะไร)

คนที่มีแรงจูงใจสูงกว่าคนอื่นจะประสบความสำเร็จในการทำงานและมีความสุขมากขึ้น
ในสภาพแวดล้อมการทำงาน แรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการทำงานที่
ต้องใช้ความอดทนและการฟันฝ่าอุปสรรคที่ยากลำบาก

2. พัฒนากระบวนการคิดในการทำงาน

การโค้ชจะช่วยเปิดความคิดและทำให้คุณมีความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์
คือความสามารถในการมองสถานการณ์จากมุมมองของบุคคลอื่น เมื่อคุณสามารถมอง
จากมุมอื่นได้ คุณจึงฝึกสมองให้เปิดกว้างสู่กรอบความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้คุณมีกระบวนการคิดที่ดีและเป็นประโยชน์ต่องานของคุณในหลา ยๆ ด้าน
ขณะเดียวกันก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเช่นเดียวกัน

3. พัฒนาภาวะผู้นำ

การมีโค้ชผู้บริหารจะช่วยพัฒนาภาวะผู้นำ ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าจะเป็นผู้นำที่ดีกว่า
เพราะคุณจะมีการเปิดใจยอมรับ มีความเห็นอกเห็นใจ และมีการเติบโตด้วยตนเอง (Self – Growth)
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่อยู่ภายใต้คุณมีความรู้สึกปลอดภัย เขาจะรู้สึกว่าคุณเข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริง
และรู้สึกว่าหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น คุณพร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาตลอดเวลา

4. ปรับปรุงการควบคุมตนเอง

กุญแจสำคัญในการควบคุมอารมณ์คือการตระหนักถึงอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและวิธีที่คุณ
ตอบสนองต่ออารมณ์เหล่านั้น คือการมีสติสัมปชัญญะในตนเองและสามารถรับมือ
กับสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีทักษะ
ในการควบคุมตนเองได้ดี การควบคุมตนเองที่ดีขึ้นจะช่วยให้คุณควบคุมชีวิตในด้านอื่น ๆ
ได้ดีด้วย เช่น การจัดระบียบสิ่งต่างๆ การบริหารเวลา และการจัดความสมดุลระหว่าง
ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

5. เพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง

ประเด็นหลักประการหนึ่งที่โค้ชมักจะมุ่งเน้นคือการตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการเติบโตภายในตัวบุคคล ถ้าไม่มีการตระหนักรู้ในตนเอง คนส่วนใหญ่ก็จะทำ
พฤติกรรมที่ไม่ดีซ้ำๆ โดยไม่รู้ว่าพฤติกรรมของตนเองมีผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไร

ประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเองที่เพิ่มขึ้นคือคุณสามารถเข้าใจตัวเองในระดับที่
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเอง และการ
ตระหนักรู้นั้น จะนำพวกเขาไปสู่วิธีควบคุมความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้น

6. มีความเห็นอกเห็นใจในระดับที่สูงขึ้น

ความเห็นอกเห็นใจช่วยให้บุคคลเข้าใจว่าผู้อื่นรู้สึกอย่างไร

ความเห็นอกเห็นใจไม่เพียงแต่ทำให้เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นเท่านั้น
แต่ยังช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาในระดับที่ลึกซึ้งเนื่องจากมีการแบ่งปันทางอารมณ์
ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกัน นอกจากนั้นผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ก็จะมีคนอยากร่วมทำงานด้วยอยู่เสมอ

7. มีทักษะการเข้าสังคมที่ดีขึ้น

ทักษะการเข้าสังคมเป็นทักษะที่ทำให้ความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงานและนอกสถานที่ทำงาน
ประสบความสำเร็จ ทีมงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมีทักษะทางสังคมในระดับสูง
เช่นกัน พวกเขามีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและเป็นนักเจรจาที่ดี ในขณะที่
การทำงานก็ทำได้ดีและพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้นำของพวกเขาอยู่เสมอ

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Executive Coaching’s Benefits ทั้ง 7 ประการ บริการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) ของ DeOne Academy จะช่วยให้คุณได้รับการโค้ชจากโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก International Coaching Federation (ICF) ในระดับ Professional Certified Coach – PCC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 500 ชั่วโมง) และ Associate Certified Coach – ACC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 100 ชั่วโมง) ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใช้ นำไปสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลง mindset และพฤติกรรมซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้รับการโค้ช (ผู้บริหาร) หน่วยงาน และองค์กรต่อไป

Executive Coaching's Benefits

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: Executive Coaching

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email