7 เหตุผลทำไมคุณควรอบรมกับ DeOne Academy

กว่า 16 ปีที่ DeOne Academy ได้มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมายจากหลายอุตสาหกรรม เราได้รับการตอบรับและความไว้วางใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
เพราะเราเป็นองค์กรฝึกอบรมชั้นนำที่ทำงานร่วมกับลูกค้าของเราในแบบ Strategic Partner
เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

หากคุณกำลังพิจารณาเลือกสถาบันที่มาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน
นี่คือ 7 เหตุผลที่ทำไมคุณควรเลือกอบรมกับ DeOne Academy

1. เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ในการพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาทักษะด้านงานขาย

เรามีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำและหลักสูตรการขายครบถ้วนในทุกมิติ
ซึ่งเป็นหลักสูตรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับว่ามีแก่นเนื้อหาที่ลึก (Deep)
การถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย (Simple) และทุกอย่างจาการเรียนนำไปใช้ในการทำงานได้จริง (Practical)

2. เราออกแบบและพัฒนาการอบรม
ด้วยความเข้าใจปัญหาและความต้องการภายในองค์กรของลูกค้าอย่างแท้จริง

เนื่องจากโจทย์ในการจัดอบรมของแต่ละบริษัทแตกต่างกัน บางทีการระบุแค่ชื่อหลักสูตร
Leadership Development ก็ไม่เพียงพอ เพราะ Leadership ของแต่ละบริษัทก็มีมิติที่แตกต่างกัน
ดังนั้นเราจะเริ่มจากความเข้าใจในปัญหาและความคาดหวังของลูกค้า

3. เรามีทางเลือกการพัฒนาด้วยแนวทางที่หลากหลาย
เพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากการฝึกอบรมในรูปแบบ Classroom แล้ว เรายังมีรูปแบบการเรียนรู้ในแบบ Virtual Class
แบบ E-Learning และรูปแบบการพัฒนาด้วยการทำ Group Coaching และ Executive Coaching ด้วย

4. เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการพัฒนา ด้วยโปรแกรมติดตามผล (Follow Up)
ที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การเรียนรู้ใน Classroom เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เรามีบริการติดตามผลการฝึกอบรม
ที่ให้เครื่องมือแนวทางในการนำไปทดลองฝึกปฏิบัติจริง

5. วิทยากรทุกคนของเราคือผู้บริหารระดับแถวหน้าของเมืองไทย
ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานและลงมือปฏิบัติจริง
(Practitioner) ซึ่งทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ

วิทยากรของเราจะไม่สอนแบบเปิดตำราหรือหนังสือในเชิงวิชาการ แต่จะนำเอาประสบการณ์จริง
ที่เคยทำงานพร้อมหลักการที่สำคัญมาถ่ายทอดแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้และอภิปรายกัน
ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมประทับใจมากเพราะได้เรียนรู้จาก Case จริงและเห็นภาพเข้าใจง่าย

6. เน้นสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้บริหารขององค์กรชั้นนำ
ที่พร้อมมาแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นอกจากองค์ความรู้ที่ท่านจะได้รับจากวิทยากรระดับประเทศแล้ว เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและคร่ำหวอดในวงการธุรกิจ
เราจึงจัดให้มี Session พิเศษในโครงการใหญ่ๆ เพื่อให้ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทำความรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอย่าง Exclusive

7. มีองค์กรที่เป็นพันธมิตรด้านการเรียนรู้
และการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ

DeOne Academy ร่วมมือกับองค์กรด้านการเรียนรู้และการพัฒนาชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบการเรียนรู้และการพัฒนา
ทั้งนี้เพื่อให้การอบรมและการพัฒนามีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรของท่านมากที่สุด

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ และเครื่องมือใหม่อยู่เสมอ
เพราะโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป เราจึงต้องปรับตามให้ทัน
หากท่านมีความเชื่อว่าคนคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และพร้อมจะลงทุนเพื่อการพัฒนาคน
เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email