การบริหาร(ทีม)งานข้ามสายงาน

ระบบการทํางานสมัยใหม่ที่ทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน ลดขั้นตอน ความยุ่งยาก
ทําให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และยังเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับองค์กรและลูกค้า

ดังนั้น จึงได้มีการจัดทําเครื่องมือที่สามารถเข้ามาช่วยให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย
ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมาก คือ “Cross Functional Management (CFM) หรือ
Cross Functional Team (CFT)” เรียกว่า “การบริหาร(ทีม)งานข้ามสายงาน”
ประโยชน์ของการบริหารแบบ CFM หรือ CFT นี้ เพื่อปิดจุดอ่อน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกรูปแบบ
โดยใช้เข้าไปต่อยอดระบบบริหารจัดการงานแบบเดิม

คุณเป็นแบบนี้หรือไม่ ลมแทบใส่เมื่อเจ้านายบอกให้คุณไปทำงานร่วมกับคนอื่นนอกสายงาน
แทบจะดิ้นตาย คุณดันได้รับมอบหมายให้ไปทำงานอื่นเองเลยทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของคุณ..
มันแย่มากเลยใช่มั้ยครับ วันนี้ผู้เขียนขอบอกคุณเลยว่า คุณกำลังโชคดีมากๆที่ได้รับโอกาสนั้น ทำใมหรือครับ

อย่างแรก คุณได้มีโอกาสก้าวออกจาก  Comfort Zone มาสู่ Study Zone แล้ว
เพราะคุณจะมีความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลเล็กๆเมื่อต้องทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
และมันเยี่ยมยอดมากๆที่สมองคุณจะได้รับการกระตุ้นให้เปิดรับการเรียรรู้ใหม่ ๆ
ได้อย่างง่ายดาย ทุกท่านทราบกันดีว่า Comfort Zone ไม่มีอยู่จริงในคนที่ต้องการความก้าวหน้า

อย่างที่สอง คุณมีโอกาสค้นพบแนวทางหรืองานที่คุณชื่นชอบที่แท้จริงเร็วกว่าคนอื่น ๆ
เชื่อหรือไม่ว่าหลาย ๆ คนตั้งแต่เรียนจนเริ่มทำงานแรกและมุ่งทำงานในสายงานเฉพาะ
อย่างเดียวไปจนเกษียณแล้วกลับมาค้นพบในวันสุดท้ายของการทำงานว่า จริง ๆ แล้ว
ฉันมีความสามารถด้านการอื่นที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ แต่ที่น่าเศร้าคือคุณไม่เคยเปิดให้โอกาสเข้ามาทดสอบมัน

อย่างที่สาม การเป็นบุคคลทรงคุณค่าขององค์กร ผมเคยพูดคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่ง
ที่แน่นอนปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งไปแล้ว เกี่ยวกับแนวคิดการทำงาน
ท่านสอนผมว่าท่านไม่เคยสอบถามเลยว่างานพิเศษที่จะได้รับมอบหมายนอกจากงานสายตรงที่ทำนั้น
จะมีผลตอบแทนหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ เพราะการที่บริษัทอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลระดับสูง
นั้นมีมูลค่าที่ประเมินไม่ได้ และสุดท้ายคุณจะกลายเป็นบุคคลที่รู้จักทุก ๆ อนูขององค์กร
และได้รับความไว้วางใจจนในที่สุด คุณจะเป็นบุคคลทรงคุณค่าที่หาใครเทียบได้

อย่างที่สี่ AI (Artificial Intelligence) ก็ทำอะไรคุณไม่ได้ ..คุณลองมองดูรอบ ๆ ว่า
เพื่อนที่ทำงานข้างๆคุณทำงานอย่างกับหุ่นยนต์ รอคอยคำสั่งป้อนข้อมูล ไม่เคยคิดวิเคราะห์
ไม่รับงานใหม่ ๆ ไม่ติดต่อสื่อสารกับใครข้ามแผนก และทำงานแค่ในพื้นที่ของตนเองเท่านั้นหรือไม่..
ถ้าใช่ เพื่อนคุณกำลังไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ และเพื่อนคุณคนนี้ก็จะถูกหุ่นยนต์แย่งงานไปอย่างง่ายดาย
เพราะแม้แต่หุ่นยนต์สมัยใหม่ถูกสร้างและโปรแกรมมาให้ยิ้มง่าย ใช้คล่อง ไม่เกี่ยงงอน เหมือนหลายๆคนแล้วนะครับ

อย่างที่ห้า คุณมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเองและองค์กร เชื่อผมเถอะครับว่า ตำแหน่งงานในระดับสูง ๆ
ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ “คน” เมื่อเราสร้างประสบการณ์ที่หลากที่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดี

โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล ข้างต้นคือตัวอย่างประโยชน์ของการทำงาน
ในลักษณะ Cross Functional Management (CFM) ที่ผู้เขียนอยากแบ่งปัน
เป็นมุมมองที่นอกเหนือจากตำราการบริหารจัดการ แต่เป็นชีวิตที่ใช้จริงในประสบการณ์ทำงาน
กับบริษัทข้ามชาติ หากมีข้อคิดเห็นหรืออยากแบ่งปันถึงข้อดีเพิ่มเติม
ถึงประโยชน์ของการทำงานในรูปแบบ CFM ผู้เขียนจักขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณบทความเนื้อหาสาระดีๆ
จากอาจารย์กรณ์พงศ์ ปัญญ์วรพงศ์  


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email