Agility สำคัญอย่างไรต่อ Culture องค์กร

Culture องค์กร

ปัจจุบันเราพูดกันบ่อย ๆ ถึงเรื่องการทำ Transformation ในองค์กร การนำพาองค์กรก้าวไปสู่องค์กรที่มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโต ในขณะเดียวกัน ภายในองค์กรก็ต้องแข็งแกร่งและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว สิ่งที่จะทำให้การ Transformation สำเร็จได้ หลัก ๆ เลยคือเรื่องของคน และ Culture องค์กร ซึ่งดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ Country Leader และพาร์ทเนอร์ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย จำกัด ได้กล่าวถึงหลักการสร้าง Culture ในองค์กรไว้ในการสัมมนาหลักสูตร TEN X รุ่นที่ 1 ดังนี้

อะไรคือ Culture องค์กร

วัฒนธรรมองค์กร หรือ Culture มี ค่านิยม หรือ Core Value เป็นแก่นของวัฒนธรรมองค์กร

สิ่งที่คนในองค์กรนิยมทำ หรือเชื่อว่าทำสิ่งนั้นแล้วดี นั่นคือ ความเชื่อ เมื่อคนในองค์กรมีความเชื่อร่วมกันแล้ว ก็ต้องทำให้เกิดพฤติกรรมร่วมกันเป็นลำดับต่อไป กุญแจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ คุณต้องสร้างความเชื่อร่วมกันอย่างถูกต้องก่อน สิ่งที่ยากคือองค์กรต้องสร้างให้คนมีพฤติกรรมร่วมกัน และต้องทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานให้ได้ เมื่อผ่านไปได้ช่วงเวลาหนึ่งสิ่งเหล่านี้จึงจะกลายเป็น Culture

Culture ที่ดี คือบางสิ่งที่สามารถแชร์ร่วมกัน ใช้ร่วมกัน สามารถทำได้ทุกคนในองค์กรที่มีความหลากหลาย ทุกคนสามารถเห็นการแสดงออกต่าง ๆ ได้ชัดเจน องค์กรที่มี Culture ที่ดีจะทำให้เรื่องของ Branding ในการสรรหาคนเก่งเข้ามาง่ายขึ้น และพนักงานในองค์กรนั้นจะมีเรื่องของความผูกพันสูงกว่าองค์กรที่ Culture ไม่ดี

Agility สำคัญอย่างไรต่อการสร้าง Culture องค์กร

หลายคนมีคำถามว่า Agility กับ Resilience ต่างกันอย่างไร อร.อดิศักดิ์ได้สรุปไว้สั้น ๆ ว่า Agility คือความคล่องแคล่วว่องไวในการปรับเปลี่ยน แต่ Resilience คือความอึด ความทน ความแกร่ง ถ้าองค์กรไหนมีพร้อมทั้งสองสิ่ง จะทำให้องค์กรนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าองค์กรอื่น ทั้งนี้ องค์กรที่มีโฟกัสเป้าหมายที่ต่างกัน ก็อาจจะมี Culture ที่ต่างกันได้ องค์กรที่มีผลงานเป็นเลิศส่วนใหญ่มีเรื่องของ Open Transparent รวมถึง People Oriented เข้ามาด้วย

Culture องค์กร

Agility มองตั้งแต่มิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างองค์กร การที่องค์กรจะขับเคลื่อนการสร้าง Agility ให้ได้ผล ตัวโครงสร้างองค์กรต้องสนับสนุนด้วย ถ้าโครงสร้างยังมีรูปแบบที่ไม่เอื้อต่อการทำงานของคน มี Network การทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่คล่องตัว Outcome ก็จะไม่เกิด Organization Design เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้ามี Culture องค์กรที่ดี ก็จะช่วย drive ผลลัพธ์ได้ดีมาก ๆ

Agility จะดูตั้งแต่เรื่องของ Design และ Tools สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มตั้งแต่ leader คนเป็นผู้นำต้องสร้างทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องของวิสัยทัศน์และการตัดสินใจ เริ่มจากการสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน พัฒนา Prototype เริ่มจาก Small Team มีการพูดคุยและ Feedback เริ่มตั้งแต่ปฏิสัมพันธ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไป จากเดิมอาจให้ความสำคัญกับกระบวนการ อาจต้องมาให้ความสำคัญกับ interaction ของคนมากขึ้น Software ต่าง ๆ ต้องเอาเข้ามาช่วยแทนเอกสาร Collaboration ระหว่างหน่วยงานสำคัญมาก ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Culture องค์กร

แล้วองค์กรเราเป็นอย่างไร ?

เราสามารถวัด Agility ของคนในองค์กรได้ด้วย 4 ปัจจัยนี้
1. Collaboration การทำงานร่วมมือกันภายในองค์กร ต้องดูว่าองค์กรของเรามีความร่วมมือในการทำงานกันดีแค่ไหน
2. Customer Focus องค์กรโฟกัสที่ลูกค้ารึเปล่า องค์กรที่โฟกัสลูกค้าจะมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจแต่ละอย่างด้วย
3. Diversity & Inclusion องค์กรมีการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างไร
4. Enabling Infrastructure เครื่องไม้เครื่องมือที่เข้ามาช่วยทันสมัย และช่วยทำให้ทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่

การสร้าง Culture องค์กรเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเข้าใจอย่างละเอียด และเป็นสิ่งที่ต้องมีกระบวนการและระยะเวลาในการไปถึงในแต่ละ Stage แต่มั่นใจได้ว่าการพัฒนา Culture ในองค์กรของคุณจะสร้างผลลัพธ์การทำงานที่ดีและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้