Sales Management

เมื่อ Teamwork สร้าง Dream Work บริษัทที่ต้องการยอดขายที่ทะลุเป้าจึงต้องพลิกตำราค้นหาสูตรสำเร็จของการบริหารและสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้เป็นกองกำลังที่ทำงานขายเชิงรุกที่สร้างยอดขายและผลกำไรให้บริษัท ดังนั้น ทักษะการบริหารงานขายของผู้นำทีมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ใน module Sales Management ผู้นำทีมขายจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารงานขาย และบริหารทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ