แนวคิดแบบ Lone Wolf ทำธุรกิจอย่างหมาป่าเดียวดาย

lone wolf

เคยคิดหรือไม่ว่า เราควรจะใช้แนวทางหรือหลักการใดในการเริ่มทำต้นทำธุรกิจ ในโลกยุคใหม่ การเริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวทาง Lone Wolf ที่ไม่ได้มีใครร่วมเดินไปด้วย การฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพียงคนเดียว อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีวิธีหนึ่ง นอกเหนือจากการทำธุรกิจที่ต้องเริ่มจากการหาหุ้นส่วนที่จะมาร่วมทำธุรกิจด้วยกัน หรือต้องมีทีมงานที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ชี้ให้เห็นว่า ในโลกธุรกิจที่ต้องอาศัยทีมงานในการสนับสนุน เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้น สำหรับบางคนแล้ว การทำธุรกิจคนเดียว การทำธุรกิจด้วยความสามารถของตนเอง ไม่พึ่งพาใคร เหมือนหมาป่าที่ออกล่าอย่างโดดเดี่ยว จะทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการออกล่าร่วมกับฝูง

วิถีของ “Lone Wolf”

กุญแจนำไปสู่ความสำเร็จของการธุรกิจนั้น มีข้อดีในเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งประการแรกที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจน คือ ความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการทำงานเป็นทีม สำหรับธุรกิจ Startup หรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้น กลยุทธ์ทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความคล่องตัวและความรวดเร็วในการตัดสินใจ ไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นจากคนอื่น เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว

lone wolf
lone wolf

สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้การทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวเป็นทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ คือ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญ คือ เวลา เจ้าของธุรกิจที่ทำงานคนเดียวจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด หรือการตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ น้อยกว่าธุรกิจที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วย

การเริ่มต้นธุรกิจโดยมีผู้ร่วมทีมงานนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายไปทีเดียว การมีหุ้นส่วนหรือทีมงานมีประโยชน์ในด้านการเสริมทักษะและความสามารถที่อีกคนไม่มี การทำงานร่วมกันเป็นทีมทำให้มีทรัพยากรมากขึ้น และมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการทำตามแผนงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเช่นกัน

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจด้วยทีมงานอาจมีความได้เปรียบกว่าการทำด้วยตัวคนเดียว คือการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ๆ และผู้ลงทุนส่วนใหญ่มักจะเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีทีมงานที่แข็งแกร่ง เพื่อที่จะเป็นรากฐานที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ในระยะหลังมานี้ เราจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีทีมงานหรือหุ้นส่วนเริ่มมีมากขึ้น การบริหารคนเดียวถือเป็นเรื่องปกติสำหรับองค์กรในช่วงเริ่มต้นที่ต้องการให้ไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรเติบโตไปเรื่อย ๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างทีมงานเข้ามาเสริมให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และพร้อมในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแนวคิดการเริ่มต้นทำธุรกิจแบบหมาป่าเดียวดายเช่นนี้ หวังว่าท่านจะได้นำไปคิด วิเคราะห์ และนำไปปรับใช้ในการทำงานกันนะครับ การตั้งเป้าหมายความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์ของธุรกิจ ความซับซ้อนของโลกธุรกิจและความหลากหลายของตลาดนั้นทำให้เราต้องมีวิธีดำเนินการที่หลากหลาย การเป็นผู้บุกเบิกคนเดียวจะมีความเหมาะสมและใช้ได้ดีกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจบางรูปแบบ

เช่นเดียวกับการทำร่วมกับทีมงานก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามหากเรามีความฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจแล้ว เราต้องผลักดันพยายามทำให้ธุรกิจเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง โดยการปรับใช้วิธีที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของเรา และสภาพแวดล้อมของธุรกิจให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้


 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: Inhouse

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241, 096-845-4698
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email