12 คุณสมบัติการเป็น Role Model ในองค์กร

ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น ผู้นำควรทำตัวเป็น Role Model ที่ดีให้กับพนักงาน อยากเลียนแบบอยากทำตาม (โดยไม่ต้องออกคำสั่ง) แน่นอนว่าการเป็นต้นแบบที่ดีนั้น สามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงาน สร้างทีมงานในแบบที่ตรงกับ DNA ของบริษัทอีกด้วย

ลองเช็คดูว่าตัวเราหรือผู้นำในองค์กรของเรามีคุณสมบัติเหล่านี้บ้างหรือเปล่า

role model

คุณสมบัติการเป็น Role Model ในองค์กร

1. มีทัศนคติที่ดีกับองค์กร ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน

2. มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร

3. เป็นคนที่คิดบวกและสื่อสารเชิงบวก

4. มีความเป็น Ownership สูง เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

5. เป็นที่ปรึกษาที่ดี ดูแลช่วยเหลือผู้อื่น

6. สอนงานคนอื่น แบ่งปันความรู้ (ไม่กั๊ก)

7. เน้นการป้องกันแก้ไขที่ปัญหา มากกว่าการจับผิดเพ่งโทษ

8. พัฒนาตัวเอง เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ พยายามเรียนรู้งานใหม่ๆ

9. เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่และความคิดเห็นที่แตกต่าง

10. ให้เกียรติผู้อื่นเสมอและให้ความสำคัญกับคำมั่นสัญญา

11. กล้าพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ตรงประเด็นแต่ไม่แรง

12. เข้าใจในสถานการณ์บริษัทและ Key Success ของธุรกิจ

 

จะเห็นได้ว่าผู้ที่จะกลายเป็นต้นแบบที่ดี ต้องมีทั้ง Mindset ที่ใช่ และ Skill Set ที่ดี หรือสั้น ๆ คือ เก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด การพัฒนาผู้นำให้เป็นต้นแบบถือว่าเป็นการสร้างพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ให้พนักงานรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นตัวอย่างและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

อย่าลืมนะครับการปลูกต้นไม้ให้ได้ผลก็ต้องอาศัยเวลาและมีต้นกล้าที่ดี การปลูกคนก็เช่นกัน ต้องอาศัยเวลาและต้นแบบที่ดี เริ่มก่อนสำเร็จก่อนนะครับ

role model

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: Inhouse

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้