ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จควรมีทักษะด้านใดบ้าง

ปัจจัยที่จะทำให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จมีหลายประการ นอกจากวิธีคิดของผู้บริหาร
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้ว ผู้บริหารยังต้องมีทักษะที่เหมาะสมด้วย
เพราะทักษะเหล่านี้จะทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารทีม และสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง

มาดูกันครับว่าอะไรคือ 5 ทักษะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จ

1. ทักษะการกำหนดเป้าหมาย

ทักษะการกำหนดเป้าหมายเป็นทักษะแรกที่สำคัญมาก เพราะว่าผู้บริหารมีหน้าที่ในการนำทีม
นำองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เป้าหมายที่ดีจะไม่ได้มีแต่ตัวเลขเท่านั้นที่ชี้วัดได้ (Measurable)
แต่จะต้องเป็นเป้าหมายที่มีความหมาย (Meaningful) มีคุณค่า (Value)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำงานร่วมมือกันเพื่อเป้าหมาย
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเป้าหมายของ Elon Musk ที่จะไปดาวอังคารได้ดึงดูดคนเก่งทั่วโลกไปทำงานที่ Space X 

ดังนั้นทักษะแรกที่สำคัญมากของผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จคือการกำหนดเป้าหมาย
บางคนเรียกเป้าหมายระยะยาวว่าวิสัยทัศน์หรือ Vision นั่นเอง สำหรับผู้บริหารที่ยังไม่รู้จักการกำหนดเป้าหมาย
หรือยังไม่เห็นความสำคัญของการมีเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจคงต้องรีบเรียนรู้และเริ่มกำหนดเป้าหมายได้แล้ว

2. ทักษะการวางแผน

ทักษะที่สองคือทักษะการวางแผน จะได้เห็นว่าผู้บริหารจะไม่ประสบความสำเร็จจากการ
กำหนดเป้าหมายที่สวยหรูเท่านั้น แต่จะประสบความสำเร็จจากการมีแผนงานที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงต่างหาก

การมีแผนกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่ก็ยังพบว่าผู้บริหารหลายคนไม่ชอบวางแผน
ไม่ลงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน แค่ให้นโยบายและบอกแค่ว่าอยากได้ผลลัพธ์อะไร
แล้วก็ปล่อยให้ลูกน้อง พนักงานไปคิดกันเองว่าจะทำอย่างไร (How) ที่จะไปสู่เป้าหมาย
โดยที่ไม่ให้แนวทางก็เลยทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีและก็ไปไม่ถึงดวงดาวสักที

ดังนั้น ทักษะการวางแผนจึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญมาก ผู้นำจะต้องรู้จักวางแผน
ที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เหมือนกับแล่นเรือใบในท้องทะเลที่มีคลื่นลมตลอดเวลา

3. ทักษะการสื่อสาร

ทักษะที่สามคือทักษะการสื่อสาร มีคำกล่าวที่ว่า งานที่แท้จริงของคนที่เป็นผู้บริหาร
ผู้นำที่ประสบความสำเร็จก็คือการสื่อสาร ทักษะนี้มีความสำคัญมาก
เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถหว่านล้อมจูงใจให้ทีมงานมีแรงบันดาลใจ
มีพลังที่จะทำงานมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีขวัญกำลังใจ

ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารสื่อสารไม่เป็น ไม่มีจิตวิทยาในการพูดในการสื่อสารกับทีมงานแล้ว
ทีมงานก็คงจะท้อแท้และไม่มีกำลังใจในการทำงาน นอกจากการสื่อสารที่ดี
จะช่วยให้ทีมงานรู้ว่าองค์กรกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน องค์กรเดินทางมาถึงจุดไหนแล้ว
องค์กรกำลังประสบปัญหาอะไร มีอะไรที่ต้องปรับแก้ไข ฯลฯ เมื่อผู้บริหารสื่อสารชัดเจน
พนักงานทุกคนย่อมมีความเข้าใจและอยากมีส่วนร่วม ซึ่งเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก ๆ

4. ทักษะการโค้ช

ทักษะการโค้ชเป็นทักษะที่ยอดนิยมสำหรับผู้บริหารในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา
เพราะว่าเป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้บริหารได้นำเอาศักยภาพสูงสุดของทีมงานออกมา (Unlock Potential)

แต่เดิมผู้บริหารในยุคเก่ามักจะใช้แนวทางในการสั่งงานและตัดสินใจด้วยตัวเอง
ซึ่งปัจจุบันหากยังใช้วิธีการนี้อยู่ก็คงไม่ทันกิน เพราะว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
อินเตอร์เน็ตได้มีบทบาทเข้ามาช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
พนักงานทุกคนอยู่ใกล้กับข้อมูล อยู่ใกล้กับสถานการณ์ อยู่ใกล้กับลูกค้ามากกว่าผู้บริหาร
ถ้าจะมารอการตัดสินใจจากส่วนกลางก็คงจะต้องปิดบริษัทในไม่ช้า

ดังนั้นทักษะการโค้ชของผู้บริหารก็จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกทีมกล้าตัดสินใจ
กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งใหม่ กล้าคิดนอกกรอบ ซึ่งมีผลให้บริษัทปรับตัวได้ไว
และเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงได้อย่างแน่นอนครับ

5. ทักษะการสร้างแรงจูงใจ

ทักษะการสร้างแรงจูงใจเป็นทักษะสุดท้ายที่สำคัญมาก ๆ สำหรับผู้บริหาร
นักรบที่มีอาวุธครบมือแต่ไม่มีขวัญกำลังใจ ไม่รู้จะสู้รบไปเพื่ออะไรก็มีแต่จะทำให้การศึกพ่ายแพ้
เช่นเดียวกันผู้บริหารที่มีลูกน้องเก่ง ๆ มีความรู้ความสามารถ แต่ไม่รู้จักสร้างแรงจูงใจ
ให้ทีมงานมีพลังในการทำงานก็คงจะประสบความสำเร็จยาก

ทักษะการสร้างแรงจูงใจทีมไม่ใช่การใช้เงินในการจ่ายไม่อั้น แต่อาศัยศิลปะและจิตวิทยา
ในการเข้าใจทีมงานทุกคนว่าแรงจูงใจของทีมงานแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน
หรือแม้แต่คนเดียวกันก็มีแรงจูงใจในช่วงเวลาที่แตกต่างไม่เหมือนกันด้วย

ดังนั้นทักษะการสร้างแรงจูงใจของผู้บริหารระดับสูง จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคล
มองเห็นว่าอะไรคือ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย และรู้จักมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
ซึ่งถ้าทำได้ก็ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องคนอย่างแน่นอน

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ 5 ทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารในยุคนี้
ผู้บริหารในองค์กรของเรามีคุณสมบัติครบทั้งห้าข้อหรือไม่
ถ้ายังขาดตรงไหนก็ค่อยค่อยเติมค่อยค่อยพัฒนากันไปนะครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 062-284-9491, 098-424-5241, 089-515-8558

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email