กิจกรรม Moving Ahead ครั้งที่ 2 “The Impact of ESG Risk On Corporate Survival”