Pride Month: มุมมองความหลากหลายที่องค์กรต้องใส่ใจ

pride

“Pride Month” เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง และร่วมกันตระหนักถึง “ความหลากหลาย” ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน

ความหลากหลาย คืออะไร? ในบริบทขององค์กร คงจะหมายถึง การเคารพใน “ความแตกต่าง” ของพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะมาจาก เพศ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ ความสามารถ ประสบการณ์ ภูมิหลัง ความคิด มุมมอง หรือลักษณะเฉพาะใด ๆ ก็ตาม

ทำไมความหลากหลายถึงสำคัญ ?

 • ความหลากหลายกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม: มุมมองที่หลากหลาย ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ ๆ นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ความหลากหลายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ทีมที่มีความหลากหลาย ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองได้ตรงจุด
 • ความหลากหลายสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น่าดึงดูด: องค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลาย ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถ สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือ
 • ความหลากหลายส่งเสริมสังคมที่เท่าเทียม: องค์กรที่มีความหลากหลาย เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ส่งเสริมค่านิยมแห่งความเท่าเทียม และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

องค์กรที่เราอยู่ สามารถทำอะไรเพื่อส่งเสริมความหลากหลายได้บ้าง ?

 • มีนโยบายที่ชัดเจน: องค์กรควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สนับสนุนให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างอิสระ
 • มีโปรแกรมและกิจกรรมที่ส่งเสริม: องค์กรมีโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย เช่น การอบรมเกี่ยวกับความเท่าเทียม การจัดกิจกรรม Pride Month การสร้างกลุ่มสนับสนุนสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ และอื่น ๆ
 • ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร: เรามุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเคารพ เข้าใจ และยอมรับความแตกต่าง พนักงานทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
pride

Pride Month นี้ เราอยากชวนให้องค์กรทุกท่านหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันให้มากขึ้น เริ่มต้นจากแนวทางเล็ก ๆ ที่ทุกคนทำเองได้ค่ะ

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ LGBTQ+: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ LGBTQ+ วัฒนธรรม และความท้าทายของกลุ่ม LGBTQ+
 • เปิดใจรับฟัง: รับฟังเรื่องราวของเพื่อนร่วมงาน LGBTQ+ เข้าใจมุมมองและประสบการณ์ของพวกเขา
 • เป็นพันธมิตร: สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน LGBTQ+ ยืนหยัดต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
 • ร่วมกิจกรรม: เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง Pride Month เป็นการแสดงพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว
pride

ความหลากหลายเปรียบเสมือน “พลังขับเคลื่อน” ที่สำคัญ ที่จะนำพาองค์กรของเราไปสู่ความสำเร็จ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของพวกเราทุกคน ร่วมกันทำให้องค์กรเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึก “ปลอดภัย” “เท่าเทียม” “ได้รับการเคารพ” “และมีโอกาสเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ” นะคะ


DeOne Academy มีหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำที่ตอบโจทย์ผู้นำทุกระดับ ทั้งด้าน Leadership, Business, Sales และ Team เรามีประสบการณ์กว่า 18 ปีในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ ด้วยวิทยากรมืออาชีพ สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📞โทร: 065-097-9444
💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com/

แชร์โพสต์นี้