5 วิธีเลี่ยงไม่ให้พนักงานรู้สึกแปลกแยก

การทำให้พนักงานรู้สึกเชื่อมั่น มีความสุขในการทำงาน นอกจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายใจแล้ว การเลี่ยงให้ความรู้สึกแปลกแยกจากองค์กรเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นกันเอง นี่คือ 5 วิธีที่คุณสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเลี่ยงให้พนักงานรู้สึกแปลกแยกจากองค์กรได้

5 วิธีเลี่ยงไม่ให้พนักงานรู้สึกแปลกแยกจากองค์กร

1. สร้างความโปร่งใสในการสื่อสาร

หากมีการสื่อสารที่ไม่โปร่งใส หรือมีข้อมูลที่ถูกปิดบังเฉพาะกับบางคนหรือบางกลุ่ม อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่มั่นใจและมีความสงสัยเกี่ยวกับทิศทางขององค์กรได้ ให้เราเน้นการสื่อสารที่โปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่ควรรับรู้ร่วมกัน เช่น การแจ้งข่าวสาร, วัตถุประสงค์, แผนยุทธศาสตร์, หรือผลประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน

2. ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน

การสนับสนุนความเป็นทีมและการทำงานร่วมกันทั้งในแผนกและนอกแผนกจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งภายในทีมและองค์กร องค์กรสามารถสร้างโอกาสให้พนักงานทำงานร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมทีม, การแบ่งปันความรู้ และการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโครงการหรือโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจได้

3. พัฒนาทักษะและสวัสดิการสำหรับพนักงาน

การให้โอกาสและสนับสนุนในการพัฒนาทักษะของพนักงานช่วยสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง คุณสามารถให้โอกาสในการศึกษาต่อ, การอบรม, หรือโครงการพัฒนาสายงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเติบโตของพนักงาน

4. สร้างบรรยากาศที่ยืดหยุ่น

การทำงานในบรรยากาศที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้พนักงานรู้สึกสบายใจและมีความสุข พยายามหลีกเลี่ยงการควบคุมหรือกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น เพราะการให้พนักงานมีอิสระในการทำงานจะช่วยสร้างความรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่เชื่อมั่น น่าเชื่อถือ และความพึงพอใจ

5. สร้างกลไกในการให้คำแนะนำและฟีดแบค

การสร้าง Session ในการให้คำแนะนำและฟีดแบค ช่วยให้พนักงานรู้ว่าพวกเขาได้รับการติดตามและการสนับสนุนจากองค์กร ได้รับความใส่ใจ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามความคาดหวังของพนักงานด้วย

วิธีการเหล่านี้เป็นหนทางที่ดีในการสร้างองค์กรที่มีบรรยากาศทำงานที่ดี เลี่ยงไม่ให้พนักงานรู้สึกแปลกแยก ช่วยสนับสนุนพนักงานในการเติบโตและพัฒนาทักษะของพวกเขาได้

DeOne Academy มีหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำที่ตอบโจทย์ผู้นำทุกระดับ เรามีประสบการณ์กว่า 18 ปีในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำ ด้วยวิทยากรมืออาชีพ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: 

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY
📞โทร: 065-097-9444

💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com

แชร์โพสต์นี้