‘Sustainable Business’ เริ่มต้นได้ด้วย 3 ปัจจัยนี้

หลายคนสงสัยว่า ความยั่งยืน หรือ Sustainability ในทุกวันนี้ที่เราดำรงชีวิตอยู่คืออะไร และแนวทางของมันแตกต่างอย่างไรกับ CSR จะสร้าง Sustainable Business ต้องทำอย่างไร วันนี้เราจึงมีประเด็นสำคัญที่คุณณฤทธิ์ เจียอาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้ในการสัมมนาหลักสูตร TEN X รุ่นที่ 1 มาฝาก

ความต่างระหว่าง Sustainability กับ CSR

บริษัทอยู่ในตลากหลักทรัพย์โดยส่วนมาก มุ่งเน้นเรื่องการทำ CSR มาเป็นเวลานาน การทำ CSR เราต้องการอากาศที่ดี บ้านเมืองที่สะอาด ปลอดภัย เราสามารถเริ่มต้นจากหมู่บ้านเราหรือรอบ ๆ ตัวเราก็ได้ ไม่ต้องไปไกลหรือวางแผนอะไรมากมาย กลับกัน เมื่อเป็นเรื่องของความยั่งยืน ภาคธุรกิจต้องมีการวางแผน วางนโยบายขององค์กร มองภาพองค์กรที่จะเติบโตไปอีก 10 หรือ 100 ปี

Sustainable Business CSR

ในมุมมองของคุณณฤทธิ์ ความยั่งยืน คือการที่ผู้นำองค์กรคิดอย่างไร วางแผนอย่างไรแล้ว หากมองเห็นช่องโหว่ว่าสิ่งที่จะทำอาจทำให้แผนในอนาคตมีโอกาสที่จะเกิดปัญหา ถือว่านั่นคือความไม่ยั่งยืน และอีกประเด็นหนึ่งคือ การจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและพร้อมรับกับ Disruption นั้น จะต้องมาจากความศรัทธาและความเชื่อเป็นหัวใจสำคัญ

3 ปัจจัยสำคัญของ Sustainable Business

1. ต้องเคารพกฎหมาย

การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ต้องเอากฎหมายเป็นที่ตั้ง เพราะหากเราทำอะไรที่ผิดกฎหมาย อาจทำให้ธุรกิจในอนาคตชะงัก ในองค์กรต้องมีการตั้งหน่วยงานตรวจสอบขึ้นมา และทุกแผนกควรต้องดูว่าส่วนไหนที่อาจสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมาย เช่น กรณีบ่อน้ำเสียโรงงาน หากบริษัทยังไม่ใหญ่โตอาจคิดว่าไม่เป็นอะไร แต่เมื่อบริษัทใหญ่ขึ้น อาจโดนร้องเรียนจนทำให้ธุรกิจชะงักก็เป็นได้

2. สิ่งแวดล้อม

เวลาทำธุรกิจไม่ว่าอะไรก็ตามที่ได้สัมผัสหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ต้องพยายามที่จะใส่ใจในทุกรายละเอียด หลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบตามมาภายหลัง

3. สังคม

เราต้องเคารพ stakeholders หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมด ไม่ควรที่จะเกิดสิ่งที่ disrupt ในองค์กรมีคนหลากหลายประเภท และทุกบริษัทอยากได้คนเก่ง แต่คนเก่งบางคนอาจขัดต่อ loyalty ที่มี ยกตัวอย่างเช่น การทำธุรกิจส่วนตัว องค์กรควรที่จะตรวจสอบโดยละเอียดถี่ถ้วน เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเกิดผลกระทบต่อตัวพนักงานไม่ว่าจะในแง่บวกหรือลบ และส่งผลต่องานที่ทำแน่นอน ในเรื่อง Supply Chain ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ ก็ต้องเข้าไปดูว่ามีห่วงโซ่ไหนที่มีโอกาสที่ทำให้ธุรกิจเราชะงักได้บ้าง โดยพิจารณาตั้งแต่ตอนที่ยังแก้ไขได้

Sustainable Business

การทำ Sustainable Business หรือธุรกิจยั่งยืน ต้องพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 ด้านอย่างละเอียด รอบคอบ และถี่ถ้วน หากถามว่าแล้วเวลาไหนที่องค์กรควรให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) อย่างจริงจัง คุณณฤทธิ์มองว่า การเริ่มต้นทำตั้งแต่ตอนบริษัทยังเล็ก ๆ จะง่ายกว่าตัดสินใจทำตอนบริษัทเติบโตมีพนักงานเป็นร้อยเป็นพัน เพราะคนมีความหลากหลาย หลายคนก็อยากมุ่งสร้างผลงาน และหลายครั้งวิธีการอาจเป็นทางลัดที่ไม่ยั่งยืนเสมอไป


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้