8 Checklist สำรวจว่าคุณกำลังเจอ Toxic Workplace หรือไม่

Toxic Workplace

หลังจากที่โลกเกิดวิกฤติการณ์โควิด-19 เราจะเห็นว่ารูปแบบการทำงานในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปมากมาย มีความหลากหลายและยืดหยุ่นที่มากขึ้น แนวทางการทำงานของแต่ละองค์กรจึงมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบไหน จะเป็นแบบดั้งเดิม แบบ Hybrid หรือแบบ Work from home 100% องค์กรก็ควรใส่ใจเรื่องของ Culture ในการทำงานหรือ Way of work ไม่ต่างกัน เนื่องจากการทำงานในสถานที่ที่มีบรรยากาศไม่ดีและมีสภาวะเป็นพิษอาจมีผลกระทบต่อความสุขของพนักงานในทุกด้านของชีวิต

แล้วเราจะทราบได้อย่างไรหากไม่แน่ใจว่าเรากำลังอยู่ในสถานที่ทำงานที่อาจมีปัญหา Toxic หรือไม่ DeOne Academy ได้รวบรวม Checklist เพื่อช่วยให้คุณย้อนสำรวจว่ากำลังอยู่ใน Toxic Workplace หรือไม่ และเพื่อตระหนักถึงสัญญาณบางอย่างเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ทัน

8 Checklist สำรวจว่าคุณกำลังเจอ Toxic Workplace หรือไม่

1. มีการบังคับหรือสั่งงานที่ไม่เหมาะสม

คุณมีหัวหน้างานที่ออกคำสั่งให้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม บังคับให้คุณทำงานนั้นโดยไม่มีข้อแม้ ซึ่งคุณไม่ได้รับคำแนะนำในการทำงานหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

2. เกิดปัญหาหรือความเสียหายจากการสื่อสารบ่อย ๆ

เกิดเหตุการณ์น่าปวดหัวอยู่เรื่อย ๆ ในเรื่องของการสื่อสาร พบเจอปัญหาเดิม ๆ ที่แก้ไม่หาย เช่น ข้อมูลสำคัญไม่ถูกส่งต่อหรือไม่ชัดเจน การสื่อสารระหว่างทีมมีปัญหา หรือกระทั่งข่าวสารสำคัญถูกซ่อนไว้

Toxic Workplace

3. มีความไม่เป็นธรรมในเรื่องของค่าตอบแทน

มีการลดค่าจ้างโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมชัดเจน หรือกฎเกณฑ์ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่บอกกล่าว ทำให้พนักงานถูกเอาเปรียบและได้รับค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามข้อตกลง

4. ทำงานเกินเวลาจนเป็นเรื่องปกติ

คุณต้องทำงานล่วงเวลาจนดึกดื่นหรือทำงานในวันหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้างเพิ่ม ไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์เร่งด่วนที่ต้องแก้ไข แต่เป็นการทำงานเกินเวลาจนเป็นเรื่องปกติ ทำให้พนักงานไม่มีเวลาส่วนตัว

5. มีลูกรักลูกชัง

มีการประเมินผลงานไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ปิดโอกาส ทำให้ไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและเติบโตในสายอาชีพ

Toxic Workplace

6. มีความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย

บรรยากาศในการทำงานขัดแย้งกันเรื่อย ๆ ระหว่างบุคคลหรือระหว่างหน่วยงาน พนักงานไม่รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เกิดสงครามประสาทในที่ทำงาน

7. ขาดความชัดเจนในบทบาทและคำสั่งงาน

คุณไม่ทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือบทบาทในการทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ชัดเจน ทำให้บางงานทำซ้ำซ้อน หรือบางงานไม่ได้ทำเพราะคิดว่ามีคนอื่นทำ

8. มีความไม่เท่าเทียมทางเพศ การเหยียดเพศ และบูลลี่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมอบหมายงาน ความไว้วางใจ หรือการสนทนากันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมทางเพศ หรือการเหยียดเพศในสถานที่ทำงาน

การตรวจสอบด้วย Checklist นี้จะช่วยให้เราได้ย้อนสำรวจบรรยากาศในที่ทำงานที่บางคนอาจคุ้นชินไปแล้วและไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งนั้นคือสัญญานบ่งชี้ถึงความ toxic หากลองเช็คดูแล้วพบว่ามีสัญญานมากมายที่ตรงกัน เราอาจต้องพิจารณาเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้คุณได้รับสภาพการทำงานที่ดีและเป็นประโยชน์กับการเติบโตและพัฒนาตนเองในอนาคต หรือหากพิจารณาแล้วว่ายากต่อการแก้ไข ก็อาจต้องพิจารณาเรื่องของการลาออกได้เช่นกัน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://deoneacademy.com/consulting/

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY
📞คุณฤดีภรณ์ (ฝ้าย) โทร: 065-097-9444

💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com/

แชร์โพสต์นี้