องค์กรที่น่าอยู่เขามี Way of Working แบบไหนกันนะ

การทำงานในองค์กรไม่เพียงแค่เรื่องของงาน คน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของลักษณะการดำเนินงานภายในที่เราเรียกว่ารูปแบบการทำงาน หรือ Way of Working ที่เป็นแนวทางและค่านิยมที่กำหนดวิธีการดำเนินงานและจัดการในองค์กรด้วย

ซึ่งหากมองไปยังองค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องเลยคือรูปแบบการทำงานนั่นเอง เรามาทำความรู้จักกับลักษณะรูปแบบการทำงานที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรกัน

Way of working

องค์กรที่น่าอยู่เขามี Way of Working แบบไหนกันนะ

1. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความเหมาะสม

องค์กรที่น่าอยู่มักจะเน้นให้ความยืดหยุ่นในการทำงานกับพนักงาน และปรับตัวตามความต้องการ สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ในแต่ละช่วง ทำให้องค์กรมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ทำให้เกิดบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน มีการเปิดโอกาสให้กับพนักงานในการแสดงความคิดเห็น รู้สึกท้าทายและเกิดความคิดนอกกรอบ ไอเดียใหม่ ๆ ช่วยกระตุ้นให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

Way of working

3. มีความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม

องค์กรที่น่าอยู่มักจะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม ทุกคนมีความเข้าใจและการสื่อสารที่ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนารูปแบบการทำงานในองค์กร เพราะการใช้เทคโนโลยีในการทำงานและการสื่อสารจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการทำงาน ทำให้สะดวก ประหยัดเวลาการทำงานได้มากขึ้น มี capability ในการทำอย่างอื่นอีกมากมาย

5. ให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้

ในการตัดสินใจและการวางแผน ถ้าหากองค์กรพิจารณาโดยเน้นความเป็นไปได้ในทุกขั้นตอน จะช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาและทรัพยากรในการดำเนินงานได้มากขึ้น

6. ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา

องค์กรที่น่าอยู่จะคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของพนักงานที่เป็นฟันเฟืองหนึ่งในองค์กร การที่องค์กรมีบรรยากาศที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จะเป็นพลังบวกและช่วยให้พนักงานรู้สึกเหมือนได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา

7. ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืน (Sustainability)

องค์กรสมัยใหม่ ในตอนนี้ล้วนคำนึงถึงนโยบายสากลนั่นก็คือเรื่องของความยั่งยืน การทำงานในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีสติและการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางสังคม จะช่วยให้การใช้ชีวิตทั้งในและนอกที่ทำงานเป็นไปอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

Way of work

เมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้ องค์กรที่มี Way of Work ดังกล่าว และสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร ก็จะกลายเป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พนักงานรู้สึกอยากที่จะทำงานด้วยไปนาน ๆ แม้ว่างานจะหนักหรือเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน บางทีสิ่งเหล่านี้เองที่จะช่วยเยียวยาและทำให้พวกเขารู้สึกสู้ต่อไปได้กับองค์กรแห่งนี้

DeOne Academy มีเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรทำความเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานของทีมหรือองค์กรได้อย่างชัดเจน นั่นคือ GRID จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราได้สิทธิ์เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://deoneacademy.com/consulting/

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY
📞คุณฤดีภรณ์ (ฝ้าย) โทร: 065-097-9444

💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com/

แชร์โพสต์นี้