5 ปัจจัยที่จะช่วยให้องค์กรรักษาคนเก่งให้อยู่นาน

รักษาคนเก่ง

ในอดีต เรามักได้ยินว่าการเปลี่ยนงานบ่อยจะเป็นผลเสียต่อประวัติการทำงาน แต่ทุกวันนี้การเปลี่ยนงานบ่อย ๆ ไม่ได้เป็นผลเสียหรือแง่ลบอีกต่อไป แต่เป็นการได้สัมผัสประสบการณ์และลองทำสิ่งที่หลากหลายมากกว่า โดยเฉพาะสำหรับคนเก่ง ๆ หรือ Talent ที่แต่ละองค์กรต่างต้องการคว้าตัวมาทำงานด้วย ในฐานะคนที่เป็นผู้เลือกก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง หากเราเป็นองค์กรที่มีคนเก่งอยู่ในมือ การที่จะรักษาคนเหล่านี้ไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การเฟ้นหาคนใหม่ ๆ เข้ามาเลย

5 ปัจจัยที่จะช่วยให้องค์กรรักษาคนเก่งให้อยู่นาน

1. กระบวนการในการสื่อสารภายใน

การสื่อสารภายในที่ดี จะช่วยให้คนในองค์กรที่ทำงานร่วมกันรู้ว่าที่ทำงานนั้นมีความคืบหน้าหรือไม่ ถ้างานไม่คืบหน้าก็พูดคุยหาสาเหตุและช่วยกันแก้ปัญหาทำให้งานเดินหน้าต่อได้ หรืองานนั้นทำแล้วมี feedback ดีหรือไม่ดี โดยการอธิบายอย่าง Constructive Feedback ถ้าไม่ดี ก็สามารถนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในงานนี้และงานต่อ ๆ ไป ถ้ามี Feedback ที่ดี พนักงานก็จะรู้สึกถึงความพึงพอใจและเกิดความเชื่อมั่นในงานของตนเอง นอกจากนี้ การสื่อสารช่วยในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้ง การเปิดเผยและพูดคุยอย่างเปิดกว้าง สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในองค์กรอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการสูญเสียคนเก่งที่อาจตัดสินใจออกจากองค์กรเนื่องจากปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข

2. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

ยุคนี้ใคร ๆ ก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง Work Life Balance ลักษณะการทำงานที่รักษาความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีพลังงานเพียงพอในการทำงาน การที่คนทำงานมีสุขภาพดีมักมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าการทำงานทั้งวันทั้งคืน หามรุ่งหามค่ำ นอกจากจะทำงานแบบหมดพลังงานแล้ว ก็อาจจะส่งผลไปถึงสุขภาพกาย รวมไปถึงสุขภาพจิตด้วย การช่วยให้พนักงานรักษาความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวจะช่วยลดความเครียดในการทำงานและช่วยให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและสังคมภายนอก แน่นอนว่าองค์กรไหนที่เห็นคุณค่าของเรื่องนี้ ย่อมเป็นองค์กรที่พนักงานรู้สึกว่าได้รับการดูแล และไม่อยากจากไปไหน

รักษาคนเก่ง

3. ความผูกพันกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน

ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรมีลักษณะงานแบบ Hybrid เพื่อปรับตัวกับความต้องการของพนักงานยุคปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย บางคนทำงานร่วมกันแต่อาจจะไม่เคยเจอกันตัวเป็น ๆ เลยสักครั้ง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีรูปแบบการทำงานลักษณะไหน กิจกรรมที่จะช่วยสานสัมพันธ์ ให้พนักงานใช้เวลาร่วมกันที่นอกเหนือจากการประชุมงานออนไลน์ หรือวิธีการในการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้พนักงานสนิทกันมากขึ้น มีความรู้สึกเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเพื่อน และรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้น ทำให้อยากที่จะอยู่กับสังคมนี้ไปนาน ๆ แต่แน่นอนว่าต้องเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วดี มีพลังบวกให้แก่กัน

4. เพื่อนร่วมงานที่เกื้อกูลกัน

การทำงานทุกองค์กรพนักงานทุกคนมีบทบาท หน้าที่ ตาม Job Description ที่ถูกกำหนดไว้ การมีความเข้าใจและความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคนในทีม จะช่วยลดความสับสนและความขัดแย้งในการทำงานได้ เพราะทุกคนรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและควรจะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปข้องเกี่ยวกับงานของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเรา การมองเห็นปัญหาที่เพื่อนร่วมงานกำลังเผชิญและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถปรึกษาหารือ หรือช่วยกันแก้ไขได้ ก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ นอกจากจะทำให้งานสำเร็จแล้ว ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

5. มีความเท่าเทียมและให้เกียรติกัน

ลักษณะการทำงาน บรรยากาศที่แสดงถึงความเท่าเทียมและให้เกียรติกัน เป็นการให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและความเคารพต่อความหลากหลาย ความแตกต่างของสมาชิกในองค์กรหรือทีมงาน สนับสนุนการเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกคนในทีมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือระดับขั้นใด ๆ จะทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่ามีเกียรติ และตำแหน่งหรือความแตกต่างของพวกเขาถูกยอมรับและมีค่าต่อองค์กรนั้น

โดยสรุปแล้ว ปัจจัยที่จะช่วยให้องค์กรรักษาคนเก่งให้อยู่นาน ส่วนใหญ่มาจาก Way of Working หรือวิธีการทำงานร่วมกันภายในองค์กร มากกว่าจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนหรือสวัสดิการในยุคนี้ ดังนั้น องค์กรควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตและความสำเร็จขององค์กร รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ

DeOne Academy มีเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรทำความเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานของทีมหรือองค์กรได้อย่างชัดเจน นั่นคือ GRID จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราได้สิทธิ์เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://deoneacademy.com/consulting/

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY
📞คุณฤดีภรณ์ (ฝ้าย) โทร: 065-097-9444

💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com/

รักษาคนเก่ง

แชร์โพสต์นี้