4 สาเหตุหลักที่คุณต้องเข้าใจสไตล์เพื่อนร่วมงาน

การทำงานร่วมกับคนอื่นในทีมหลาย ๆ ครั้ง เรื่องของสไตล์เพื่อนร่วมงานอาจมีความซับซ้อน เนื่องจากมนุษย์เราแต่ละคนมีสไตล์และวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน อาจมีทั้งคนที่ชอบทำงานที่เร็วและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็มีคนอื่น ๆ ที่อาจใช้เวลาในการทำงานหรือพิจารณาองค์ประกอบรอบข้างอย่างละเอียด สิ่งที่สำคัญคือการทำความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างนี้ เพราะจะสามารถช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำความเข้าใจสไตล์และวิธีการทำงานของเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งส่งผลต่อ Way of Working ของเราและวัฒนธรรมองค์กร การที่เราเข้าใจสไตล์และวิธีการทำงานของเพื่อนร่วมงานนั้นมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้การทำงานของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จสู่เป้าหมายขององค์กรได้

สไตล์เพื่อนร่วมงาน

แล้วการเข้าใจสไตล์เพื่อนร่วมงานดีอย่างไร ?

1. ช่วยสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ

การที่เรารู้สไตล์ของเพื่อนร่วมงานแต่ละคน ช่วยให้เราสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงกับพวกเขาได้ สามารถร่วมมือและทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้น เช่น ถ้าเราทราบว่าเพื่อนร่วมงานทำงานอย่างรอบคอบและมีความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย เราจะรู้ว่าเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และเราจะไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน เขาก็จะทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่รู้สึกติดขัดและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่สำคัญคือการเรียนรู้จากสไตล์ที่ต่างกับตัวเอง พัฒนาทักษะในการทำงาน สามารถร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม

สไตล์เพื่อนร่วมงาน

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อเราทราบว่าแต่ละคนมีความสามารถและความเหมาะสมในงานที่แตกต่างกัน ด้วยสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน เราจะสามารถแบ่งหน้าที่และโครงการให้เขาได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ทีมทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น หากเราทราบว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้มุ่งเน้นในรายละเอียดและความเป็นระเบียบ เราก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์นี้ได้ อาจจะพูดคุยในเรื่องของงานโดยลงรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ใช่พูดคุยกันคนละแบบคนละภาษา นอกจากช่วยลดปัญหาในเรื่องการสื่อสารและวิธีการทำงานแล้วยังช่วยลดเวลาทำงานด้วย หรือบางครั้งเราอาจสังเกตเห็นว่าบางครั้งเพื่อนร่วมงานทำงานได้เร็วกว่าและมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ทำให้เราเรียนรู้และนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในงานของเราด้วย

3. ช่วยลดความขัดแย้ง

การเข้าใจสไตล์ ความคิด แนวคิด และวิธีการทำงานของเพื่อนร่วมงาน ช่วยสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม เพราะเมื่อเราเข้าใจเขาแล้ว เราจะเข้าใจว่าทำไมเพื่อนร่วมงานของเราถึงมีแนวคิด และวิธีในการทำงานแบบนั้น ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับตัวและควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เกิดความเคารพและยอมรับต่อความคิดเห็นและแนวคิดของผู้อื่น ลองคิดภาพว่า คนที่แตกต่างกันมาทำงานด้วยกัน ต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายทำไมถึงทำแบบนั้นแบบนี้ ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในการทำงานได้ง่าย

4. ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี

การที่เราเข้าใจและเคารพสไตล์และวิธีการทำงานของเพื่อนร่วมงาน นอกจากจะช่วยลดความขัดแย้งแล้ว ที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นแตกต่าง เพราะเราจะต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้จากคนที่แตกต่างจากตนเอง ซึ่งจะช่วยในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการประสานงานกันให้สำเร็จไปสู่เป้าหมายขององค์กร มีการยอมรับความแตกต่าง ความเข้าใจและความร่วมมือจะช่วยเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีความสุข ทุกคนรู้สึกถึงพลังบวก

สไตล์เพื่อนร่วมงาน

โดยสรุปแล้ว การเข้าใจสไตล์และวิธีการทำงานของเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกันในทีม เพราะส่งผลต่อทั้งสภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก วิธีการทำงาน ซึ่งวิธีการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กรคือสิ่งที่นำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรนั่นเอง

DeOne Academy มีเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรทำความเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานของทีมหรือองค์กรได้อย่างชัดเจน นั่นคือ GRID จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราได้สิทธิ์เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://deoneacademy.com/consulting/

สนใจสอบถามรายละเอียดและให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
📑กรอกข้อมูลได้ที่: https://shorturl.at/BFNTY
📞คุณฤดีภรณ์ (ฝ้าย) โทร: 065-097-9444

💚Line: @deoneacademy
📩E-Mail: info@deoneacademy.com
📌Website: https://deoneacademy.com

แชร์โพสต์นี้