‘GRID Framework’ เครื่องมือช่วยสร้าง Culture Transformation จาก USA

Culture Transformation

การสร้าง Culture Transformation ในองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลา ต้องกำหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจนให้ทุกคนในองค์กรรับทราบร่วมกัน นอกจากเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญคือตัวพนักงานภายในทีมแต่ละทีม ที่ต้องมีความร่วมมือร่วมใจ เข้าใจกันและกัน เพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายที่มีร่วมกันให้สำเร็จ

แน่นอนว่าคนมีความหลากหลายทั้งเรื่องของนิสัยส่วนตัวและพฤติกรรมที่แสดงออกมา และพฤติกรรมเหล่านี้ก็ส่งผลไปยังผลงานและบรรยากาศภายในที่ทำงานด้วย พฤติกรรมเป็นเรื่องสำคัญ ละเอียดอ่อน และมักเป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยหรือฟีดแบคกัน เพราะเป็นการพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วและอารมณ์ต่าง ๆ

เมื่อเกิดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แทนที่จะเผชิญหน้ากันตรง ๆ คนส่วนใหญ่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยในประเด็นเหล่านี้ และทำอย่างอื่นต่อไปโดยหวังว่าเดี๋ยวปัญหาจะหายไปเอง แต่ที่จริงแล้ว การพูดคุยถึงพฤติกรรมของแต่ละคนมีความสำคัญยิ่งในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและผู้อื่น

‘GRID’ เครื่องมือช่วยสร้าง Culture Transformation จาก USA

“Grid” คือตารางพฤติกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในระดับบุคคล ทีม และองค์กร ด้วยการทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่จริงใจ ทำให้คนมีวิธีการสื่อสารในเรื่องพฤติกรรม

Grid ไม่ได้บอกว่าพฤติกรรมแบบไหนดี แบบไหนไม่ดี แต่จะทำให้พฤติกรรมกลายเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรม ทำให้เราเห็นผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของแต่ละคน ทำให้เราได้ฝึกฝนตนเองให้มีความเปิดเผย ความจริงใจ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่สุดของการสื่อสารระหว่างกัน

Grid ช่วยให้เข้าใจและปรับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกัน

Grid ไม่ใช่เครื่องขจัดปัญหาหรือความกังวลที่เกิดในองค์กรให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง แต่ตาราง Grid จะทำให้เราจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างเชี่ยวชาญด้วยความมั่นใจ มีแบบแผนและวัดผลได้ การเรียนรู้ตาราง Grid จะทำให้สมาชิกในทีม

  • เริ่มรู้สึกสนุกสนาน เกิดความเข้าใจ ได้เรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับความกังวลที่มี
  • เริ่มที่จะสื่อสารกับเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองเพื่อที่จะลดความไม่พอใจที่มีต่อกันลง ความขัดแย้งได้รับการแก้ไข
  • เกิดการร่วมมือกัน ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคและขจัดความขัดแย้งให้ลุล่วง งานมีความคืบหน้า
  • มีความไว้วางใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน บุคคลที่เคยอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกแยก เริ่มที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นไปกับพันธกิจที่มีร่วมกัน
Culture Transformation

ภาวะผู้นำแบบ Grid เป็นก้าวแรกในการมุ่งสู่ความสำเร็จในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลที่นำไปสู่การมีพลังร่วม (Synergy) ทั่วทั้งองค์กร

เมื่อเราเข้าใจวัตถุประสงค์ การพูดคุยกันก็ง่ายขึ้น

หากคนในทีมหรือองค์กรมีความเข้าใจร่วมกันตามหลักของ Grid ว่าการแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของกันและกันจะช่วยขจัดความขัดแย้งและทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ จะทำให้การสนทนาง่ายขึ้นมาก เช่น “ผมรู้ว่าคุณมีประสบการณ์สูง แต่คุณไม่ได้เสนอความคิดเห็นออกมามากเท่าที่ควรในที่ประชุม เราพอจะคุยกันถึงสาเหตุได้ไหมว่าทำไม?” ถ้าคำกล่าวนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีความเข้าใจร่วมกันมาก่อน ผู้ที่ได้รับฟังก็จะรู้สึกว่าถูกตัดสินและไม่พอใจ

Culture Transformation

แต่ถ้าได้ทำความเข้าใจร่วมกันไว้ก่อน การแสดงความคิดเห็นหรือการตั้งข้อสังเกตก็จะไม่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเพื่อความก้าวหน้าของงาน และเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น การตอบกลับก็จะเกิดจากการยอมรับต่อด้วยพูดคุยอภิปรายกัน

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมเท่านั้น ตาราง Grid ยังสามารถเป็นแนวทางสร้างให้เกิด Synergy ภายในทีมอีกมากมาย เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Culture ในองค์กร

สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: Consulting

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้