[TEN X] สรุปประเด็น The Future of Thailand Digital Transformation

สรุปประเด็นหัวข้อ
The Future of Thailand Digital Transformation

ในการอบรมสัมมนาหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network For Exponential Growth รุ่นที่ 1
วิทยากร: คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


Thailand Digital Transformation
 • IOT, AI ต่าง ๆ มาขับเคลื่อนธุรกิจ ขับเคลื่อนโลก เพิ่งเริ่มใช้งานได้จริง (เป็น Concept มานานแล้ว)
 • Metaverse / AR / VR มีการทำระบบ Train หมอ (ที่จุฬา) ทำอยู่แล้ว (ออก field, ออกช่วยฉุกเฉิน มีการ Train ด้วย AR) ฝึก communicate และ ฝึกการปั้มหัวใจ
 • ธุรกิจ หรือ งานของเรา ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้เสมอ

โควิดเป็นตัวเร่งที่สำคัญมาก

 • Shopping: ชีวิตเปลี่ยน สั่งของ ส่งของกันเยอะมาก
 • Travel: ชีวิตเปลี่ยนแน่
 • Work & Learn: เอา zoom มาใช้
 • Property: Smart building, Smart city
 • Home & Entertainment: คน subscribe online มากขึ้น
 • Health: ทำให้คนเริ่มคุยกับคุณหมอที่บ้านได้
 • Agriculture: Drone ที่บินให้ชาวไร่อ้อย ทำได้ถูกกว่าจ้างคนแล้วในบางเรื่อง *** (สิ่งเหล่านี้ถูกเปลี่ยนไปด้วย technology)

DATA IS THE NEW OIL & IOT IS HOW YOU DRILL OIL
Data คือ new oil / online data มีอยู่แล้ว โลก physical โลกในฟาร์ม โลกกายภาพ ไม่มี data
feed data / analyzed / ทำ insight

Telecom

 • Telecom คือ Infrastructure / Communication แต่หมดสมัยไปสักพักแล้ว
 • เดี๋ยวนี้ smart phone ไม่ใช่ phone แต่เป็น computer ดีดีนี่เอง
 • คนใช้ line call / messenger กันหมด (ไม่มีใครโทร roaming อีกแล้ว)
 • โทรคม เราเรียกตัวเองเป็นธุรกิจสร้างท่อในอากาศ แต่ตอนนี้เราเป็นท่อต่อไปไม่ได้ เมื่อก่อนเราเป็นคน run น้ำในท่อ ทำให้คนคุยกันได้ ทุกวันนี้ท่อยังอยู่ ขายถูก แต่น้ำในท่อกลายเป็น tiktok / Facebook / Google ปลายท่อที่ต่อหน้าลูกค้าเห็น ไม่ได้มี brand true หรือ AIS แต่เป็น application ต่าง ๆ
Thailand Digital Transformation Social Media
True shop Thailand Digital Transformation

True ไม่มองตัวเองเป็นโทรคมอีกต่อไป

 • เราไม่มองตัวเองเป็นโทรคมอีกต่อไป แต่มองเป็น Combination ของ โทรคม & text (ท่อ + Layer ของ content) มองมุมมองเดิมของการทำธุรกิจไม่ได้แล้ว
 • ต้องทำ Digital Transformation เพราะสิ่งที่เราทำอยู่เดิม กลายเป็น Commodity มาพักใหญ่แล้ว
 • ที่จำเป็นต้องทำ ได้แก่ Customer Journey / New product / Train employee ในแง่ True Digital / True Digital Park / Business Operation / Analytic / Basic Infrastructure / Internet / Data Center / Commodity ขนาดใหญ่
 • สิ่งที่ True ทำ ได้แก่ Analytics / Agriculture / Retails / Smart Living / Property / True Health

Data เป็นสิ่งสำคัญมาก

 • Data ของจีนยิ่งใหญ่มาก เก็บ Insight ได้เยอะ ดูดพลัง Data มาจากข้างนอก ซึ่งจีนเริ่มมานานแล้ว ก่อน PDPA จะมา เอา Data มาย่อยตามอัธยาศัย คนที่เก่งสุด ขื่อ แอนดรูว์ อึ้ง Head ของอเมริกา ซึ่งตอนนี้กลับมาอยู่จีนแล้ว
 • ต้องดูว่าเรามี Customer based เท่าไหร่
 • Point system 6M
 • เราต้องเข้าใจว่า user เราชอบอะไร ส่งมอบสิ่งที่ตรงใจลูกค้า โดยใช้ Demographic Geographic , Behavioral , Interest
 • หากดูรายคน คนนี้ควรให้กู้เท่าไหร่ คนนี้ควร offer content อะไร ทำเป็นคนคนไป

True ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับ data

 • AI Analytic
 • Locations
 • Computer
 • แต่ละหน้าของ True ก็ต่างกัน
 • Locations / Competitors Intelligence /
 • Data Enrichment / True ID Browsing, /
 • Persona นายณัฐวุฒิคืออะไร
Data Thailand Digital Transformation global megatrends
 • หนึ่งใน challenge ของกรมควบคุมโรค ต้องประเมินได้ว่า 24 ชม. ข้างหน้า คนจังหวัดนี้ไปทางไหนได้บ้าง
 • ร้านค้าปลีกก็มาคุยกับเราว่าควรเปิดสาขาที่ไหน / Bank มาปรึกษาว่าสาขาไหนควรปิด
 • ประกอบจิ๊กซอว์จากหลาย business พวก True Online, True ID (30% ของลูกค้า True ID คือ Dtac / AIS)
 • how to ประกอบให้ได้มากที่สุด (อาจไม่ 100)
 • Struggle ของธุรกิจที่จะก้าวสู่ AI คือ ต้องหาคนที่จะแปลภาษาให้คุยภาษา AI รู้เรื่อง ทำให้ Marketer ของเราคุยกับ AI รู้เรื่อง
 • ตัว Geopulse : ตัวอย่างเช่น ถ้ามีร้านที่เป็น High Performing อยู่ สามารถเอาเป็น Analog Store แล้ว Cross Reference กับตัว Geopulse เพื่อหา location อาจจะมี persona ของลูกค้าที่ใกล้เคียงใน area ที่ยังไม่มีร้านอยู่ เป็น guideline ในการเปิดร้านได้ ก็ต้องมาศึกษา และจูนกันดู
Smart farm automation Thailand Digital Transformation

SMART FARM AUTOMATION

 • CROPS: ใช้โดรนช่วยได้มาก
 • Digital Cows: fitbit ที่วัว จับการเคี้ยวเอื้อง จับ Movement, อุณหภูมิ, ข้อมูลการเจ็บป่วย, การตกไข่ ฯลฯ ลดการใช้ Anti Biotic เกษตรกรคืนทุนใน 9 เดือน ซึ่งติดไว้ที่หูยากเลยเปลี่ยนเป็นห้อยคอ work กับ start up และนักลงทุน โดยให้เจ้าของเป็น majority share holders
 • POULTRY: ชั่งน้ำหนักไก่ด้วยกล้อง
 • SWINE: detect เสียงหมูไอ ไม่เอาคนไปใกล้หมู ลดการใช้ยา Anti-Biotic
 • SHRIMP: กุ้งก็เช็คการลอยตัวของกุ้ง

RETAIL BUSINESS

 • เอา AI มาจับ movement ของคน เพื่อเข้าใจว่าร้านเราดีไหม รวมถึงการจ่ายเงิน robot / property
 • กล้องจะเริ่มรู้อายุ range 10 ปี / จับอารมณ์ได้ / เพศ / ดูว่าตาเค้ามอง shelf ตรงไหน / นับคนได้ ตีกรอบว่า area ไหนไม่ควรเข้า / คนเข้ามาใส่เครื่องแบบไหม / shelf ตรงไหนว่าง ทำไมพนักงานไม่มาเติมของ ทำให้เสียโอกาสในการขาย / ไฟ พลังงานความเย็น ตู้เริ่มสั่นไหม รู้ก่อนเสีย / คิวยาวไหม พวกนี้เป็น AI machine learning ต่าง ๆ

SMART LIVING

 • ทำ Platform ที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน กลับมาบ้านแล้วนะ เปิดแอร์ หรี่ไฟ ปิดม่าน เปิดเพลง และเข้าใจว่า เค้าชอบอะไร

HEALTH

 • ทำอย่างไรให้คนไข้พบหมอได้ง่าย ๆ
 • Tele Medicine จะเหมาะแค่บางประเภท เช่น จิตแพทย์
 • มีส่งยาถึงบ้านที่รักษาอุณหภูมิได้
 • ทำระบบ distributed network ที่มาแบบไม่ต้องมีความรู้ด้าน IT เลย สามารถเจอหมอ และมีคนที่มี skill คอยช่วย สามารถเจาะเลือดที่เชียงใหม่ เจาะเลือด รับยา จากที่นั่นได้เลย
Health Consumer Trends Thailand Digital Transformation

Q&A

1. Q: มีวิธีเก็บ data และข้อมูลเหล่านี้อย่างไร

 • A: True เก็บ data 2 หมื่นล้าน data point ต่อวัน Construct hybrid cloud อันนึงอยู่ที่พื้นที่ของตัวเอง อีกอันอยู่บน cloud โดยเก็บข้อมูลใส่ถังไว้ก่อน วิเคราะห์ไม่ได้ real time แต่รับ data มาไว้ในถัง แล้วค่อยมา digest อีกที
 • คำถามต้องมาก่อน ว่าเราอยากหาอะไร เราถึงจะเขียน algorithm ไปหามัน ถ้าถามว่า ใครนะที่ควรปล่อยกู้ จะมี 2 วิธีคือ Structure และ Unstructure
 • Structure เราก็ต้อง coach ให้มา identify กัน คนนี้จ่าย deal ครบไหม ใช้มือถือรุ่นอะไร guide ว่า factor ไหนควรเอามาสร้างสูตร มันจะจูนไปเรื่อย ๆ จนเจอ the right formular
 • Unstructure ไม่ต้องเทรน ให้คอมหาเองว่า factor ไหนใกล้เคียง ระยะหลังทำแบบนี้เยอะ
True 5G Thailand Digital Transformation

2. Q: อยากทราบแนวคิดว่า ทำไม True ทำเรื่องหลากหลายมาก มีหลาย sector มาก มีแนวคิดอย่างไรจึงทำทุกเรื่อง เพราะต้องลงทุนเยอะ

 • A: เราไม่ได้ทำทุกเรื่อง เรื่องที่เราทำมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับเรื่องที่ Digital available ที่ให้ทำ ซึ่งมีอีกเยอะ
 • เรามองว่า 1. ต้องมี High Impact ทำเล็กเหมือน software house ก็ไม่ไหว ต้องมี ability ในการเปลี่ยนสังคมจริง ๆ (mass scale)
 • 2. ability to be 1 ใน 3 ทำอะไรที่สามารถ win ได้ ถ้าทำแล้วไม่ใช่ 1 ใน 3 นั่นอาจจะเลือกผิด ทำอันที่มีโอกาส win เรามี network ไหม มี unique knowledge ไหม

3. Q: อันไหนที่ทรู expert อยู่แล้ว จะไปได้ราบรื่นกว่า แนวคิดนี้น่าจะถูกครึ่ง ๆ ทางทรูจะเป็นลักษณะ build หมดเลย มีส่วนที่ buy หรือ borrow ไหม

 • A: เรามีทุกแบบ build กับคนอื่นที่มีแล้ว อย่าง health เรา work กับ start up ชื่อ ชีวี เค้ามีวิธีคุยกับหมอให้ join ได้ ฝั่ง vendor ที่ซื้อของมา deploy ก็มีเยอะมาก
 • ตรงกลางคือ ตรงที่เรา challenge ใช้ judgment มากที่สุด ถ้าเราไม่ selective แล้วรู้ว่าต้องการ win อะไร เราจะไม่เหลืออะไรที่เป็นของเรา
 • เราจะไม่เป็นตัวแทนขายของให้ vendor

4. Q: PDPA สงสัยในฐานะผู้บริโภค ใช้ app ไหนก็ให้กดยอมรับ บางอันถ้ากดไม่ยอมรับ จะไปหน้าต่อไปไม่ได้ ทำไมถึงเป็นแบบนี้

 • A: ในทรูมี advise ของ legal: ถ้าคนกดไม่ยอมรับก็ต้องให้ใช้ แต่บาง service ที่ถ้าไม่ให้ข้อมูลเรา เราก็ให้บริการคุณไม่ได้ เช่น ปล่อยกู้ ถ้าไม่ให้วิเคราะห์ scoring ก็ไม่สามารถปล่อยกู้ให้ได้
Culture Thailand Digital Transformation

5. Q: ในมุม tech company เบื้องหลังคือคน ทีมงาน ที่หายาก และรักษายาก True transform คนในองค์กรอย่างไร

 • A: ทำหลายเรื่อง มีความเก่าของ culture ที่มีมุมมองคือสร้างของชิ้นหนึ่ง โทรศัพท์ service ให้เกิดและขายให้ได้ คนละ culture กับ digital เลย ต้องปรับกันเยอะ
 • 1. เรา split องค์กร หาคนที่มาจากมุมของ digital / younger gen เราก็พยายามเปลี่ยนสิ่งนี้ อยู่ที่ leader ขององค์กร
 • 2. เรา work กับ partner เยอะมาก ให้เค้าโตไปกับเรา
 • ทุกอย่าง challenge มาก ไม่มีอันไหนง่าย ขนาดมี element ของ CP ก็ไม่ง่าย การดูถูกดูแคลนว่ามันจะไม่เกิด อย่ามองคำดูถูกนั้นมาทำให้เราเสียกำลังใจ

6. Q: ทาง True ทำหลายโปรเจค มีการจัด priority อย่างไร ว่าโปรเจคไหนไม่ work แล้ว

 • A: 1. เริ่มจากคำตอบที่ว่า มี scale / impact / chance to win ไหม อะไรที่เป็น niche
 • 2. ทำถึงจุดไหนไม่ทำแล้ว อันนี้ไม่ง่าย ช่วงแรกคล้ายตัว J ที่แน่ ๆ ที่จะรู้ launch organic ออกมาก่อน ถ้าใช่ ไปต่อ ตรงใจคน
 • ถ้าคนใช้แล้วไม่ work / ยังไม่ drop แต่ปรับก่อน / ปรับสัก 10 ทีก็เริ่มคิด (พลังในการทำให้โต อัดไปแล้ว drop ก็ไม่ work)

7. Q: เชื่อว่าทีมมี mix generation แน่นอน มีเทคนิคให้เค้าทำงานด้วยกันได้ดีอย่างไร

 • A: แต่ละ Gen มี character และข้อดีที่แตกต่างกัน
 • 1. Respect ความคิดของคนใหม่ ๆ ให้เยอะ
 • 2. Leader ในที่ประชุมออกความเห็นหลังสุด อย่า judge เขา
 • 3. Conductor of Meeting : scrum master เป็นคนกลาง ๆ มี people skill ดี สามารถ pull สิ่งที่ดี ๆ ของแต่ละคนออกมา
 • 4. ไม่ให้พวก Senior ทำให้บรรยากาศเสีย
 • 5. เอาคนหลาย skill ไปมองลูกค้าร่วมกัน

หากท่านต้องการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบของ Transformation พัฒนาทักษะด้านการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา พร้อมที่จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้