[TEN X] สรุปประเด็น Global Consumer Trends for 2023-2030

สรุปประเด็นหัวข้อ
Global Consumer Trends for 2023-2030

ในการอบรมสัมมนาหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network For Exponential Growth รุ่นที่ 1
วิทยากร: ดร.อาภาภัทร บุญรอด
ประธานกรรมการบริหาร คันทาร์ อินไซท์ ประเทศไทย (KANTAR Thailand)
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


Kantar Consumer Trends

KANTAR

 • ทำ Data Insight และ Consult ช่วยองค์กรตัดสินใจ มีสาขา 90 กว่าประเทศทั่วโลก
 • งานคือการสร้าง Brand / Innovation ใหม่ ๆ / เรียนรู้ Human insight เป็นงานที่เข้าใจมนุษย์ เอาไปช่วยให้เกิด Insight ในองค์กร ใช้กระบวนการ Automation หรือ Information system เพื่อให้เข้าถึงองค์กรมากขึ้น

Global Trend & Digital Transformation

 • Trend โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน เราต้องอะไรทำสักอย่างหนึ่ง
 • เมื่อเกิด Digital Transformation จะเริ่มด้วย Mindset ความรู้สึก มุมมอง ของ “LEADER”
 • เราเข้าใจธุรกิจหรือองค์กรของเราอย่างไร ในบริบทขององค์กรเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และกลุ่มเป้าหมาย
 • เมื่อเราจะเริ่ม Journey ต้องเริ่มจาก “ความชัดเจน” และ “การมี strategy ที่ชัดเจน” ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเรา เริ่มด้วยการที่ Move อย่างเร็ว เพราะผู้บริโภคเราเปลี่ยนเร็ว เเละเปลี่ยนเยอะมาก มีตัวเร่งมากมาย ทำให้เกิด Trend ใหม่ ๆ เกิดขึ้น
 • การมอง Journey ต้องตอบคำถามว่า
  1. เราต้องการอะไรจากการ Transformation ในครั้งนี้
  2. เราต้องทำอะไร
  3. ทำไมเราถึงต้องทำแบบนั้น
  4. Impact อะไร การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นอย่างไร ทำให้เค้ามีชีวิตที่เปลี่ยนอย่างไรบ้าง ชีวิตง่ายอย่างไร ทำให้องค์กรเรามีคุณค่ามากขึ้นสำหรับเค้าได้อย่างไร
 • เมื่อ Digital Transformation ผ่านขั้นตอนมาตั้งแต่ต้น จะมีการ Transform
 • กระบวนการไม่ได้เกิดและจบในครั้งเดียว แต่คือการ on going

ตัวอย่าง: Ford

 • เริ่มต้นจากการ Review ระบบการทำงานทั่วโลก ระบบการทำงาน End to End อะไร ยังไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานยังเป็นเป็น Silo แบ่งเป็น unit ยังไม่มีการเชื่อมโยง
 • เริ่มจากตรงนี้ ต้องการทำให้ production line ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีของเขา ผลคือ ลด Budget ของ IT ได้ 30% ใช้ Resource น้อยลง แต่ free up เวลา ให้มีเวลาไปสร้าง innovation ใหม่ ๆ ได้มากขึ้น สร้างระบบ สร้าง App เพื่อผู้บริโภค ให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Ford Consumer Trends
microsoft Consumer Trends

ตัวอย่าง: Nike

 • เร็วมากในการ Transform ตัวเอง และไม่หยุดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ตัวอย่าง: Microsoft

 • Journey เริ่มจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ตั้งแต่ 2014 ที่ไม่อยากให้องค์กรเป็นองค์กรที่ทำ software แต่ต้องการเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม และเป็นองค์กรที่มีอนาคต เปลี่ยนระบบ platform ใหม่ เป็นระบบ Cloud ที่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และ ผู้ลงทุน ราคาหุ้นขึ้น

สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงในเรื่องของ Transformation

 1. เราทำไปเพื่ออะไร (OBJECTIVE) สร้างการเติบโตให้กับ Brand / สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้องค์กร
 2. สร้างอะไรที่น่าตื่นเต้น ตอบโจทย์ สนุกมากขึ้น ดีมากขึ้น ==> ทำให้คนมีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้น
 3. การใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ทำให้เราสำเร็จ ตัวสร้างความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ การลดต้นทุน ลดจำนวนคน เช่น AI และ Automation (ใช้ AI ทำงานซ้ำ ๆ งานที่ในอดีตมีคนทำ แล้วเกิด human error)
 4. ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เป็น Data Driven การตัดสินใจด้วย gut feeling อย่างเดียวไม่พอ ต้องบวกกับ data ที่มาจาก คู่แข่ง ผู้บริโภค และเทคโนโลยี เทคโนโลยีช่วยเราในการ รวบรวมข้อมูลทุกอย่าง แล้วช่วยให้เราตัดสินใจได้แหลมคมมากขึ้น

Keyword ของ Digital Transformation

 1. ใช้เทคโนโลยีสร้าง Process ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 2. ทำให้เรื่องซับซ้อน (การเชื่อมแต่ละ unit) ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น
 4. สิ่งที่เรา Transform ตอบโจทย์บริบทของธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน บริบทของธุรกิจเปรียบเหมือนน้ำ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย องค์กรเราควรมีศักยภาพที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 5. สิ่งที่จะ Drive ให้องค์กรเปลี่ยนแปลงคือ Leader ที่สร้าง Inspiration พาทีมให้ผ่าน Digital Transformation ทำให้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนได้เร็ว และ มี strategy มากขึ้น “ทุกอย่างเริ่มจากคน และจบที่คน”
 6. ตั้งคำถามกับสถานะปัจจุบัน เราทำตรงนี้ได้ดีที่สุดแล้วหรือยัง มีอะไรที่เราทำได้ดีกว่านี้ไหม มีรูปแบบใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้าง

” เราอยู่ใน CONNECTED WORLD เป็นผลกระทบซึ่งกันและกันทั่วโลก
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่อื่น ก็ Connect กันหมด “

 • Covid เป็นตัวเร่งให้เกิด Digital Behavior Consumer Trends เปลี่ยน ผู้สูงวัยก็ adopt เรื่องของ เทคโนโลยีได้เร็วขึ้น การทำงานก็ Online มากขึ้น
 • เราอยู่ในโลกที่มี “คำถาม” เยอะกว่า “คำตอบ”
 • ไม่มีใครมีข้อมูลครบถ้วน 100%
 • ธุรกิจอยู่ในความผันผวน โควิด สงคราม เงินเฟ้อ เปลี่ยนตลอด

VUCA

 • เราอยู่ในยุคของ VUCA
 • ความผันผวน / ความไม่แน่นอน / ความซับซ้อน / ความคลุมเครือ
 • นี่คือ New Normal ของการทำธุรกิจ องค์กรมีความอึด ทนทาน ยืดยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 • เราสามารถเปลี่ยน VUCA แบบซ้ายให้เป็นขวาได้
 • จัดการ VUCA แบบเก่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หายไป แต่เราเพิ่มศักยภาพ “ความพร้อมขององค์กรที่จะตอบรับกับมัน” ไม่ให้มาทำลายองค์กรของเรา
 • วิสัยทัศน์ ความเข้าใจ ความชัดเจน ความคล่องตัว รวดเร็ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราจัดการ VUCA แบบเดิมได้
vuca Consumer Trends
Cockroachs

ทฤษฎีที่สะท้อนความจริง คือ ทฤษฎีแมลงสาบ

 • เมื่อมีแมลงสาบมา มีคนกลุ่มที่ตื่นตระหนก React ไม่ถูก สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็แย่ลงกว่าเดิม ขณะที่คนอีกกลุ่มจะคอยดู มันจะเดินไปทางไหน นิ่งเข้าไว้ และหาวิธีจัดการกับมัน นี่คือความแตกต่างของ RESPONSE VS REACT(อันแรกคือ React และ วิธีการรับมือที่ 2 คือ Response วิเคราะห์สถานการณ์และใช้สติ)
 • สอดคล้องกับ VUCA เราอาจไม่มีคำตอบกับทุกอย่าง แต่ต้องพยายามหาคำตอบให้มากที่สุด ถ้าเราอยู่กับความซับซ้อน เราจะทลายและทำให้ง่ายขึ้นได้อย่างไร และเราจะทำอย่างไรให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ไปในทางที่ดีขึ้น (มี strategy มีการวางแผน และทำให้เร็ว)
 • Transformation เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้อง dynamic และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เป็นเรื่องของกระบวนการในเชิงกลยุทธ์

วิธีมอง Trend ของ Kantar

 • วิเคราะห์จากรากฐานของ…
  • Culture
  • Behavior
  • Needs
  • ผลที่มีผลต่อ Lifestyle ของคนในระยะยาว แยกระหว่าง Trends กับ Facts
 • Trends คือสิ่งที่จะอยู่ยาว ๆ เช่น Anti-Aging Trend, Health Trends อยู่ยาวมาก แต่ตัวมันมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เกิดจากด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตมนุษย์ แต่มาจากทุกด้าน
 • สิ่งที่คนต้องการจริง ๆ คืออะไร (Insight คืออะไร บ้างก็เปรียบเทียบเป็น Iceberg ที่อยู่ใต้น้ำ)
 • Insight คือหัวหอม ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ “ใจ” ของมนุษย์ เราทุกคนเป็นหัวหอม เป็นชั้น ๆ สิ่งที่เป็น Value ความต้องการ จริง ๆ จะอยู่ตรงกลาง แต่เรามักเห็นคนจากภายนอก จึงต้องศึกษาเพื่อเห็นข้างใน คนคิดยังไง รู้สึกอย่างไร มีการกระทำอย่างไร และมี interaction กับองค์กรเราอย่างไร
 • เวลาวิเคราะห์ Consumer Trends เราดูทุกมุมมอง (ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Interaction ระหว่างคนกับเงิน การศึกษา การเรียนรู้ของคนก็เปลี่ยนไป)
 • คำนิยามของ Luxury ความหรูหราก็เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้ก็อาจเปลี่ยนไปในอนาคตด้วย บทบาทการเป็นประชาชนก็เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลงในทุกมุม
pandemic Consumer Trends

Consumer Trends: Sharing from Class

Communication and Digital

 • การประชุม online ลดการเดินทาง ลดการเจอหน้า
 • ในอนาคต จะพัฒนาต่อจากที่ให้ MS Team / Zoom น่าจะเป็น Virtual มากขึ้น
 • ช่วงหลังคนใจร้อน ไม่ค่อยรอ แค่ตอบไลน์ยังต้องการคำตอบในทันที
 • มีการซื้อขายกัน 24 ชั่วโมง หลายงานมีการ outsource กันมากขึ้น

Job & Career

 • work from anywhere / hybrid model
 • Gen Y Gen Z อยากเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น
 • หลายองค์กรมีการใช้ data driven มากขึ้น สิ่งที่ talent มองหาคือ purpose ขององค์กร เด็กจะเริ่มทำงานเร็วขึ้น พวก Academic ปริญญาจะมีความสำคัญน้อยลง เน้น expetise มากขึ้น
 • ที่เพิ่มจะเป็นพวก indy elder คนเกษียณ เริ่มธุรกิจใหม่ เริ่ม career ใหม่ ให้คนเกษียณแล้ววางแผนการเงินได้
bank Consumer Trends

Money

 • Consumer Trends และพฤติกรรมเปลี่ยนไป คนใช้เงินระวังมากขึ้น การใช้จ่ายไม่สุรุ่ยสุร่าย แม้คนเริ่มใช้เงินอย่างระวัง แต่จะมีการใช้เงินใน channel ที่เปลียนไป
 • การเปลี่ยนในเชิงของ Platform
 • เรื่องของ Digital Fraud ไม่ใช่ยักยอกเงินเหมือนแต่ก่อนแล้ว คนที่ลงทุนด้านเทคโนโลยี่ เน้น cyber security
 • IT Security การใช้เงินจะมีเรื่อง privacy setting
 • เรื่องการเงิน เกิดเรื่องของไร้พรมแดน ไร้เวลา ไร้รูปแบบ มันจะ embeded เข้าไปในชีวิตของคน มี freedom
 • เรื่อง security และ privacy การใช้ technology ที่ง่ายขึ้น ทำ transaction ได้เร็วขึ้น touchless

Travel & Leisure

 • Consumer Trends ออกแนวขี้เกียจมากขึ้น มีการเที่ยวทิพย์
 • อยากได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ platform ใหม่ ๆ มีห้องพักให้เช่า ลองประสบการณ์ใหม่ ๆ พนักงานทั่วโลกก็อยากมาเที่ยวเมืองไทย เป็นปี ๆ
 • game ใหม่ ๆ เที่ยวพักผ่อนได้ โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น มี digital tour / Green Travel คนเดินทางคนเดียวมากขึ้น gig worker / solo travel

Media & Entertainment

 • คนอยู่บ้านมากขึ้น สัมผัส entertainment รูปแบบใหม่
 • VDO Streaming : พวก Netflix Content ก็ personalize มากขึ้น
 • เอา AR มาใช้ ตัวแว่นVR มี content มากขึ้นVR / AR / Metaverse
 • Gaming ตลาดใหญ่มาก คนรู้จัก new service มากขึ้น เลือก content ที่เหมาะกับคน / โลกเสมือนจริง

Food & Beverage

 • Online Marketing จะกินอะไรเราเปิดมือถือก่อนเลย
 • After pandemic : food panda ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น
 • Consumer Trends ทำอาหาร DIY
 • R&D Food and wellness
 • คาดการณ์ว่าในโลกจะเกิดการขาดแคลนอาหาร อาจเกิด super food มากขึ้น เก็บรักษาได้นานขึ้น
Health Consumer Trends Thailand Digital Transformation

Relationship

 • wfh ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีมากขึ้น แต่ไม่ค่อยได้ไปเจอเพื่อน
 • ภาวะเรื่อง Social มีผลต่อ relation วินัยการใช้ social ค่อนข้างน้อย ไปเจอเพื่อน แต่ทุกคนก็เล่นมือถือ
 • Online Marketing เป็นทั้งบวกเเละลบ เกิดการเชื่อมโยงคนทุกทิศ และในทางตรงข้าม การใช้แบบไม่มีคุณภาพ เปิด meeting ไป ดูหนังไป
 • คนให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวมากขึ้น มี Trend Awakening ทบทวนชีวิต และรู้สึกว่าตัวเองต้องการสิ่งที่แตกต่างออกไป อยากอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ไม่ค่อยอยากเข้าองค์กร อยากเป็น freelance มากขึ้น
 • Redefining Relationship คนเราอยู่ใน 2 โลก คือ Physical World กับ Digital World
 • คือโลกจริงทั้งคู่ เพราะเค้ามี relationship จริง ๆ ในยุค digital ซึ่งRelationship น่าจะเปลี่ยนแปลงอีกเยอะโดยที่ถูกกระตุ้นโดยเทคโนโลยี
health wellness Consumer Trends

Health & Wellness

 • Tele Medicine นอกจาก wfh ในอนาคตน่าจะเป็น treat from home ติดต่อคุณหมอได้ผ่านทางคอม หรือ diagnose ขั้นต้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สั่งยาพื้นฐานได้
 • Consumer Trends เรื่องของ Hygienic Concious คนใส่ใจสุขภาพ การรักษาโรคมากขึ้น ทานสารอาหารที่ดีมากยิ่งขึ้น
 • Predictive & Preventive เรื่อง health มากขึ้น คาดการณ์และป้องกัน
 • Personalize Health ออกกำลังกายแบบส่วนบุคคลมากขึ้น (ผ่าน application ต่าง ๆ)
 • Mental Health น่าจะเป็น trend ที่น่ากังวล อนาคตน่าจะต้อง deal กับเรื่องนี้มากขึ้น เป็นผลกระทบที่รุนแรงระดับโลกเลยทีเดียว
 • การใช้ Robotic ในการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น

Technology

 • Speed 3G, 4G, 5G 6G จะยิ่งเร็วมากขึ้นในอนาคต การใช้สาย กลายเป็น wireless มากขึ้น
 • จาก machine กลายเป็น robot มากขึ้น
 • AI, Machine Learning, การสื่อสาร ภาพ เสียง อนาคตอาจมีกลิ่น เร็ว ประมวลผลได้มหาศาล
 • รถยนต์ จากใช้น้ำมันเป็น EV วิ่งได้มากขึ้น นานขึ้น
 • Health & Wellness : Smart Watch ต่าง ๆ
 • Consumer Trends เงินดิจิทัล NFT, block chain, digital currency
 • Infrastructure, Platform, data as a service แค่มีเงินจ่าย ดีดนิ้วก็ใช้งานได้ ราคาถูก มาไวไปไว 6G เร็วกว่า 5G 8,000 เท่า

Learning & Education

 • Hi-Tech ตามมาด้วย Low Touch ผู้เรียน ผู้สอนห่างกันมากขึ้น บางอย่างสอนกันไม่ได้ ตามด้วย Low Trust ทำยังไงให้ Hi-tech และ Hi-Touch ใช้ระบบที่ช่วยเรื่องของ sensory มากขึ้น เชื่อมต่อระบบประสาท สร้างความรู้สึก เสมือนมากขึ้นไปอีก เป็นทั้งคุณและโทษ
 • การศึกษา easy to access, anywhere, anytime ไม่ได้ focus เรียนมากนัก ความอดทนต่ำลง มุมมองความสำเร็จมากขึ้น ต้องอาศัยวุฒิภาวะจากผู้ปกครอง ทำอย่างไรให้คนเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัย Gamification กลไของเกมส์มาช่วยการเรียนรู้ หรือพวก game platform (Consumer Trends เรื่องของ game สูงขึ้นทุกปี)
 • การศึกษา ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นหลัก สถาบันรับรอง ผู้เรียนแข่งกันมากขึ้น ผู้เรียนก็แข่งกันเรียน ผู้สอนก็แข่งกันสอน
 • สถาบันก็แข่งกัน เป็นผู้รับรอง เปลี่ยนบทบาทจากผู้ออกแบบการเรียน เป็นผู้รับรองหลักสูตรมากขึ้น
 • ภาษาไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป คลาสแปลก ๆ ถูกแปลออกมาง่ายขึ้น การถ่ายทอด hard skill ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากคือพวก soft skill / leadership ยังต้องใช้ hi-touch และ hi-trust พอสมควร
 • Self-learning จะมากขึ้น AR/ VR และเน้นเรื่อง soft skill มากขึ้น

Leadership

 • ผู้นำต้องรู้ว่าตัวเราไม่รู้อะไร ผู้นำไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ความสำเร็จในอดีตไม่ได้เป็นตัว guarantee ความสำเร็จในปัจจุบัน
 • มีความ empathy มากขึ้น เข้าอกเข้าใจพนักงาน ครอบครัวเค้า มากขึ้น
 • ผู้นำที่ดีต้องฟังมากขึ้น
 • ผู้นำต้องโปร่งใส ทำงานหมกเม็ดไม่ได้แล้ว ทุกคนเห็นตัวตนเราผ่าน Social
 • ผู้นำสามารถสื่อสารให้บุคลากรได้มากขึ้น
 • ผู้นำที่ดีต้องไม่วางตัวเหนือผู้อื่น
 • Leadership Trend: Empowerment / Accountability / Transparency เราต้องเป็น hybrid และทำงาน online มากขึ้น จะ drive performance ยังไง ในขณะที่คนก็อยุ่กันตามจุดต่าง ๆ Skill การ manage ในโลก online ก็สำคัญ

Transport & Mobility

 • Smart City เมืองมีการพัฒนาด้าน sizing จะเห็นปัญหาที่มากขึ้นตามขนาด Mega city / Giga City เมืองขนาดใหญ่ / เมืองอภิมหาขนาดใหญ่
 • New urbanization เมืองใช้ในรูปแบบของ mix used : trend 7 ปีข้างหน้า จะเป็นเรื่องพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและสร้าง experience ใหม่ ๆ ให้คนในเมืองได้
 • ประสบการณ์การเดินทาง อนาคตทุกเมืองเป็น single pass ใช้ technology ระบุตัว ใช้ face recognize
 • autonomous car และ smart parking ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย
 • 5G : Internet of everything ผสมผสานกับ mobility ของเมือง ข้อมูลการเดินทางมาผนวกร่วมกัน
 • Management ในเรื่องของ on demand / pull / pickup ทำให้ประสิทธิภาพของ logistic และ delivery ผนวกกันในส่วนของ supply chain ของเมือง
 • เมืองในอนาคต ผสานทั้งแนวราบ และ แนวดิ่ง ทั้งในตึกและนอกตึก
 • Consumer Trends เน้นเรื่องของการมีพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น การแสดง การเข้าถึงข้อมูลของเมืองแบบ real time และ automatic
 • Smart city / green energy / การใช้ big data & machine learning , AI สร้างระบบสาธารณูปโภคในเมืองให้ตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้น

Luxury & Beauty

 • Consumer Trends แบบ sporty / comfort / health ไม่หรูหราอย่างเดียว แต่ต้องมี functional ที่ตอบโจทย์ life style แบบใหม่ มุมมองความสวยงามหลากหลายขึ้น

Global Mega Trend Awakening / Balance Life / Mental Physical & Spiritual

 • มูเตลู marketing ทำได้ดีมาก ชิงโชค ความหวัง good luck เป็น spiritual trend ทั่วโลก คนรู้สึก lost soul

Food & Beverage

 • จะมีวิกฤตเรื่องอาหาร จะเป็น preventive health มากขึ้น ย้อนอดีตแนวรสมือแม่ home food ที่ดีต่อสุขภาพ ต้องการเร็ว ต้องการดี ต้องการลึก มี meaningful พวก capsule น่าจะมาแรง
luxury beauty Consumer Trends

Share Economy

 • แทนที่บริษัทฯ จะ invest เอง จะแชร์กับบริษัทอื่น
 • IOB ด้านพฤติกรรม จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
 • E-Commerce ในระดับโลกเติบโตขึ้น E-Commerce ของ grocery โตขึ้นแม้โควิดหาย เพราะ Consumer Trends เปลี่ยนไปแล้ว
 • Mental Health เป็นเรื่องหลักมาก ๆ เมืองไทย คนอยู่ในอันดับ 3 ในสถานการณ์โควิด
 • Convenience เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะคนของเรามีความอดทนต่ำมาก
Consumer Trends
 • เรื่อง shopping มีทั้ง e-commerce คนชอบ chat ชอบ interactive จะมี technology ใหม่ ๆ มากขึ้น ใช้ robot ในการ shopping ในการลองสินค้า ก็จะมีเรื่องการลองสินค้า ก็จะใช้ เทคโนโลยีมากขึ้น
 • TRANSFORMATION ทำให้เกิดโอกาสการสร้างสิ่งใหม่ ๆ การทำให้เกิดการเติบโต
 • สำหรับประเทศไทย อาจจะเกิดเงินเฟ้อ แต่เราเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ และหากเราทำ Transformation ที่ดี จะได้โอกาสต่าง ๆ
 • ความสุขคนไทยลดลง แต่ละองค์กรจะเพิ่มความสุขให้พนักงานได้อย่างไร

วิธีการทำ segmentation

• ด้าน psychology และ needs
• คนไทยแข็งแกร่งทางจิตใจ สามารถ move on ได้เร็วมาก เป็น study ที่ทำทั่วประเทศในเมืองไทย
• มีโอกาสในความไม่แน่นอน mindset ของคนเปลี่ยนได้ทุกอย่าง

Digital Technology เริ่มด้วยคน จบด้วยคน ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม

หากท่านต้องการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบของ Transformation พัฒนาทักษะด้านการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา พร้อมที่จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้