7 เหตุผลที่คุณต้องอบรมกับ DeOne Academy

กว่า 16 ปีที่ DeOne Academy ได้มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมายจากหลายอุตสาหกรรม เราได้รับการตอบรับและความไว้วางใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพราะเราเป็นองค์กรฝึกอบรมชั้นนำที่ทำงานร่วมกับลูกค้าของเราในแบบ Strategic Partner เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

หากคุณกำลังพิจารณาเลือกสถาบันที่มาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน นี่คือสิ่งที่เราแตกต่าง

7 เหตุผลที่คุณต้องอบรมกับ DeOne Academy

1. เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาธุรกิจ

เรามีหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำและหลักสูตรธุรกิจ การขาย ครบถ้วนในทุกมิติ ซึ่งเป็นหลักสูตรคุณภาพที่ได้รับการยอมรับว่า

  • มีแก่นเนื้อหาที่ลึก (Deep)
  • การถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย (Simple)
  • ทุกอย่างจากการเรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง (Practical)
deone academy

2. เราออกแบบหลักสูตรจากความต้องการขององค์กรลูกค้าอย่างแท้จริง

เนื่องจากโจทย์ในการจัดอบรมของแต่ละบริษัทแตกต่างกัน บางทีการระบุแค่ชื่อหลักสูตร Leadership Development ก็ไม่เพียงพอ เพราะ Leadership ของแต่ละบริษัทก็มีมิติที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจะเริ่มจากความเข้าใจในปัญหาและความคาดหวังของลูกค้า ออกแบบหลักสูตรด้วยความเข้าใจปัญหาและความต้องการภายในองค์กรของลูกค้าอย่างแท้จริง

3. เรามีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

นอกจากการฝึกอบรมในรูปแบบ Classroom แล้ว เรายังมีทางเลือกการพัฒนาด้วยแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการเรียนรู้ในแบบ Virtual Class แบบ E-Learning และรูปแบบการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม ด้วยการทำ Leadership Group Coaching และ Executive Coaching ด้วย

4. เรามุ่งเน้นผลลัพธ์ของการพัฒนา ด้วยโปรแกรม Follow Up ที่เป็นระบบ

เพื่อให้การเรียนรู้ทุกรูปแบบเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการพัฒนา ด้วยโปรแกรมติดตามผล (Follow Up) ที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เครื่องมือและแนวทางในการนำไปทดลองฝึกปฏิบัติจริง

TEN X Business Model Transformation เมืองไทยประกันชีวิต สาระ ล่ำซำ deone academy

5. วิทยากรของเราคือผู้บริหารระดับแถวหน้าที่มีประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง

วิทยากรทุกคนของเราคือผู้บริหารระดับแถวหน้าของเมืองไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานและลงมือปฏิบัติจริง (Practitioner) ซึ่งทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ วิทยากรของเราจะไม่สอนแบบเปิดตำราหรือหนังสือในเชิงวิชาการ แต่จะนำเอาประสบการณ์จริงที่เคยทำงานพร้อมหลักการที่สำคัญมาถ่ายทอดแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้และอภิปรายกัน ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมประทับใจ เนื่องจากได้เรียนรู้จาก Case จริงและเห็นภาพเข้าใจง่าย

6. เรามีเครือข่ายกับกลุ่มผู้บริหารขององค์กรชั้นนำที่พร้อมมาแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นอกจากองค์ความรู้ที่ท่านจะได้รับจากวิทยากรระดับประเทศแล้ว เรายังมีเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารขององค์กรชั้นนำที่พร้อมมาแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและคร่ำหวอดในวงการธุรกิจ เราจึงจัดให้มี Session พิเศษในโครงการใหญ่ๆ เช่น TEN X , The Sales Master เพื่อให้ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอย่าง Exclusive

7. เรามีองค์กรที่เป็นพันธมิตรด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ

DeOne Academy ร่วมมือกับองค์กรด้านการเรียนรู้และการพัฒนาชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรม และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการเรียนรู้และการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การอบรมและการพัฒนามีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรของท่านมากที่สุด เช่น GRID Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ Conicle เป็นต้น

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ และเครื่องมือใหม่อยู่เสมอ เพราะโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป เราจึงต้องปรับตามให้ทัน หากท่านมีความเชื่อว่าคนคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และพร้อมจะลงทุนเพื่อการพัฒนาคน เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

deone academy

แชร์โพสต์นี้