10 เหตุผลที่ทักษะเจรจาต่อรองจำเป็นต่อผู้บริหารทุกคน

เจรจาต่อรอง

ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่สำคัญคือ “ทำภารกิจให้สำเร็จ” เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนด แต่การทำภารกิจสำเร็จคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง ลูกค้าหรือ Supplier

ดังนั้น ทักษะการเจรจาจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ อยากเรียนหรือไม่อยากเรียน ทักษะการเจรจาก็เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้บริหาร

10 เหตุผลที่ทักษะเจรจาต่อรองจำเป็นต่อผู้บริหารทุกคน

1. พัฒนาวิธีคิดแบบ Win-Win

เพราะว่าการเจรจาไม่ใช่การแข่งขันเอาชนะฝ่ายตรงข้าม แต่การเจรจา+ต่อรองคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ดังนั้น วิธีคิดแบบนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้บริหาร ไม่ว่าจะทำธุรกิจกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ หรือแม้กระทั่งทำงานกับลูกน้องก็จะต้องคิดแบบวินวินเสมอ

2. ฝึกทักษะการฟังและเข้าใจผู้อื่น

เพราะการเจรจาไม่ใช่การโต้วาที ดังนั้น ปัจจัยที่ทำให้การเจรจาสำเร็จก็คือการฟังและเข้าใจผู้อื่น หรือ Empathy ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะได้ฝึกทักษะการฟังและเข้าใจผู้อื่นเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

3. พัฒนาวิธีการถามคำถาม

รู้เขารู้เรา รบ 100 ครั้งชนะ 100 ครั้ง ยังเป็นหลักการที่สำคัญในการต่อรอง ดังนั้น ทักษะการถามคำถามแบบทรงพลังที่สามารถเจาะลึกถึงความต้องการที่แท้จริงของคู่เจรจา ความกังวลของคู่เจรจา การให้ความสำคัญ หรือให้น้ำหนักอะไรบ้างในการเจรจา จึงเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ

4. สอนให้รู้จักการวางแผน

มีคำกล่าวที่ว่า “ถ้าไม่ได้เตรียมตัวก็อย่าออกรบ  ถ้าไม่ได้วางแผนก็อย่าไปเจรจา” เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งผู้บริหารจะได้เล็งเห็นความสำคัญ และเรียนรู้ทักษะการวางแผนก่อนไปเจรจาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สำคัญ รู้จัดการจัดลำดับความสำคัญ การจัดเตรียมข้อมูล การกำหนดทีมเจรจาก่อนที่จะออกไปเจรจา

5. เข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น

ผู้เจรจาทุกคนมีความต้องการ มีความกลัว ความเชื่อ ค่านิยม มุมมอง และธรรมชาติที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเสมอ ดังนั้น ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาการเข้าใจมนุษย์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ ทำให้ประสิทธิภาพในการเจรจาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เจรจาต่อรอง

6. รู้จักผสานผลประโยชน์

จริง ๆ แล้วทักษะการเจรจาจะช่วยให้นักเจรจาเห็นแก่ตัวน้อยลงและเห็นแก่ภาพรวมยิ่งขึ้น รู้จักประสานผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน การประสานผลประโยชน์จริง ๆ แล้วไม่จำเป็นจะต้องพบกันครึ่งทางหรือ 50 50 เท่านั้น แต่ขอให้ยึดหลักที่คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ

7. ควบคุมอารมณ์

ความล้มเหลวของการเจรจาไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว แต่เกิดจาก “การควบคุมอารมณ์ไม่ได้” ซึ่งตรงจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง จะได้เข้าใจเทคนิคการควบคุมอารมณ์ให้มีประสิทธิภาพ

8. ฝึกการมองไปข้างหน้า

เซียนหมากรุกที่ประสบความสำเร็จสามารถมองข้ามช็อตไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น การเจรจาที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกัน จะต้องฝึกการมองไปข้างหน้า เห็นเป็นฉากว่าถ้าเรายื่นข้อเสนอนี้โอกาสที่คู่เจรจาจะตอบสนองมีกี่ทางเลือกบ้าง
ซึ่งจะช่วยพัฒนาวิธีคิดฝึกการมองไปข้างหน้าของผู้บริหารเป็นอย่างดี

9. ฝึกการจับประเด็นสำคัญ

เนื่องจากการเจรจาอาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควร และมีประเด็นใหญ่ ประเด็นย่อย ข้อเท็จจริง อารมณ์ความรู้สึกมากมายที่ปะปนอยู่ในบทสนทนา ดังนั้น ผู้บริหารควรจะเรียนรู้ทักษะการจับประเด็นสำคัญซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการสื่อสารในการเจรจาดีขึ้น

10. พัฒนาความน่าเชื่อถือ

เนื่องจากการเจรจาจะต้องอาศัยความไว้วางใจกันสูงมาก ดังนั้น ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Negotiation Skills จะได้เข้าใจวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และความเชื่อใจจากคู่เจรจา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ประสบความสำเร็จ

และนี่ก็คือ 10 เหตุผลหลักที่ผู้บริหารทุกคนควรจะมีทักษะเจรจาต่อรอง พอมองเห็นภาพมั้ยครับว่าทักษะการเจรจามันมีความหมายมากกว่าที่เราเข้าใจ ทักษะนี้อาศัยองค์ประกอบมากมายที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

หากผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Negotiation Skills แล้ว จะทำให้

  • มีวิธีคิดแบบ Win-Win
  • สามารถฟังและเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
  • รู้จักการถามคำถามทรงพลัง
  • มีการวางแผนที่ดีขึ้น
  • เข้าใจมนุษย์มากขึ้น
  • รู้จักประสานผลประโยชน์
  • สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น
  • ฝึกการมองไปข้างหน้า
  • จับประเด็นสำคัญได้เก่งขึ้น
  • อีกทั้งสามารถพัฒนาความน่าเชื่อถือของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: Negotiation Skills


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้