5 เหตุผล ผู้นำที่ดีทำไมต้องรับฟังให้เป็น

ผู้นำที่ดี

หากเราต้องการจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดี สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเสมอ คือ เราต้องเข้าใจคนอื่น และคนอื่นจะเข้าใจเรา เชื่อมั่นในตัวเรา ซึ่งการที่เราจะเข้าใจใครหรือสิ่งใดได้นั้น เราควรจะเริ่มต้นด้วย การฟังและฟังอย่างตั้งใจ เวลามีคนมาเล่าเรื่องหรือพูดปัญหาให้เราฟัง เราสามารถอดทนฟังในสิ่งที่เขาพูดและเข้าใจความหมายที่เขาต้องการสื่อหรือไม่ ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ ก็แปลได้ว่าเราไม่ได้ใส่ใจฟัง หรือฟังแล้วไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจมากจนที่จะถามหาข้อมูลเพิ่มเติม

การฟังถือเป็นทักษะที่มีความสำคัญในชีวิตของเราทุกคน การที่เราจะเป็นผู้นำได้ควรต้องมีการฝึกฝนทักษะการฟังให้เป็นผู้ฟังที่ดี  ตั้งใจฟัง เพื่อให้คนที่กำลังพูดอยู่รู้ว่าเราตั้งใจฟัง สนใจในสิ่งที่เขากำลังพูด หลายคนอาจจะคิดว่าการฝึกฝนทักษะการฟังให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีจะทำให้เราจะเป็นผู้นำได้อย่างไร ลองมาคิดตามเหตุผลทั้ง 5 ข้อต่อไปนี้กันนะครับ

ผู้นำที่ดีทำไมต้องรับฟังให้เป็น

1. ฟังเพื่อให้เข้าใจลูกน้อง

ยิ่งเราฟังคนรอบข้างมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเข้าใจเขาได้มากขึ้น การรับฟังความคิดของลูกน้อง หากเราฟังเขาอย่างตั้งใจเราจะรู้ว่า ลูกน้องเราแต่ละคนนั้น มี Mindset ต่อการทำงาน หรือการใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างไร รวมถึงเข้าใจถึงที่มาของความคิดเห็นที่ลูกน้องพยายามจะสื่อสาร โดยการพูดหรืออธิบายให้เราฟัง

ซึ่งความคิดเห็นและแนวคิดของเขาเหล่านั้น สามารถทำให้คุณพบแนวทางที่จะนำมาบริหารจัดการทีมงานอันจะสร้างให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ในทีมงานที่ดีขึ้นอีกด้วย

2. ฟังเพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจ

ในการทำงานของเราทุก ๆ วัน เราเจอทั้งความกดดันและความเครียด ลูกน้องเราก็เช่นกัน ต้องได้รับความกดดันจากการทำงาน ในสภาวะเช่นนี้ หากเราเปิดใจในการรับฟังความคิดเห็นหรือเรื่องต่าง ๆ ของลูกน้อง จะเป็นเหมือนการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน 

เราทุกคนนั้นย่อมต้องการคนรับฟัง เมื่อเราใส่ใจในการฟังเรื่องต่าง ๆ จากลูกน้องอยู่เสมอ ยอมรับฟังความคิดเห็นของเขา แสดงความขอบคุณในทุกความเห็นที่ลูกน้องได้แบ่งปัน รวมถึงให้คำแนะนำเมื่อลูกน้องร้องขอ จะทำให้ลูกน้องรู้สึกมีกำลังใจในการทำงาน และพร้อมทุ่มเททำงานเพื่อให้เป็นไปตามหรือเกินกว่าความคาดหวังที่เราตั้งไว้

ผู้นำที่ดี

3. ฟังเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

การทำงานในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสารสองทางระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง การที่เรามีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี ที่รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากลูกน้องด้วยความเท่าเทียม และเคารพในมุมมองที่แตกต่าง จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นในทีมงาน

ความคิดที่ว่า “ผู้นำที่เป็นผู้นำคนเดียว” จะไม่มีอีกต่อไป หัวหน้าต้องทำงานร่วมกับลูกน้อง มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการสื่อสารระหว่างกัน เปิดโอกาสให้มี participation จากทุกคน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงาน

4. ฟังเพื่อให้ลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

การที่เราฟังสิ่งที่ลูกน้องพูดอย่างตั้งใจนั้น จะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าเราเชื่อใจเขา รับฟังเขา และพร้อมที่จะสนับสนุนเขา เขาก็จะรู้สึกเชื่อถือเรา และนับถือเราเช่นกัน

ด้วย Mindset ของลูกน้องที่มีต่อหัวหน้านั้น  หากเราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูด จะทำให้ลูกน้องรู้สึกเชื่อใจ กล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ให้เรารู้ และจะทำให้เขารู้ว่าครั้งต่อๆ ไป เขาจะต้องเตรียมตัวและตั้งใจมานำเสนอมากขึ้น ทำให้ตัวลูกน้องเกิด Self Esteem และมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องพยายามที่จะพัฒนาคุณค่าในตัวเองต่อไป

5. ฟังเพื่อเปิดรับมุมมองรับข้อมูลใหม่

ทักษะการฟังเป็นการเปิดรับข้อมูล เพื่อเรียนรู้ว่าความคิดของเราไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีที่สุด การที่เราเปิดใจรับฟังลูกน้องหรือคนรอบข้าง จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากมุมมองใหม่ ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ ประเมิน และสร้างความชัดเจนให้กับเรา หากเราต้องมีการตัดสินใจในเรื่องสำคัญใด การรับฟังข้อมูลจากรอบด้านจะทำให้การตัดสินใจของเรามีความรอบคอบ ไม่ได้มาจากการมองแค่มุมมองเพียงด้านเดียว

เป็นอย่างไรบ้างครับกับ 5 เหตุผลที่เราที่เป็นผู้นำต้องมีทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี หวังว่าทุก ๆ ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ และขอย้ำกันอีกครั้งว่าการจะเป็นผู้นำที่ดีได้ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่ง คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เชิญชวนมาเรียนรู้การเป็นผู้นำแบบมืออาชีพกันได้ ในหลักสูตร Professional Brand New Manager ที่จัดโดย DeOne Academy

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: Professional Brand New Manager


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้