5 หัวใจสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership)

พวกเราเคยเจอสถานการณ์ท้าทายที่เราต้องแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของเราหรือไม่ เรารู้สึกเช่นไรในสถานการณ์เช่นนั้น พวกเราหลายคนอาจจะคิดเริ่มคิดว่า การจะเป็นผู้นำควรทำตัวแบบไหน และในตอนนี้เรามีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวมากน้อยแค่ไหน

ในหลาย ๆ ครั้งที่เราถูกกดดันเรื่องผลงานจากผู้บริหารระดับสูง เราจะจัดการกับเหตุการณ์แบบนี้อย่างไร หากเราเลือกไปกดดันทีมงานต่อเราอาจจะประสบความสำเร็จในช่วงแรก แต่ก็ไม่แน่เสมอไป เพราะความสำเร็จที่เราได้รับนั้นไม่ได้เกิดมาจากภาวะผู้นำที่ดีในตัวเรา

เป็นความจริงที่เราทุกคนสามารถพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองได้  เพียงเรามีการเรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนาตนเอง เราก็จะสามารถสร้างภาวะผู้นำให้เกิดในตัวเราเองได้ หากเราพร้อมมาเริ่มกันเลย

ภาวะผู้นำในตนเอง

5 หัวใจสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง

1. คิดบวก

หากเราต้องการสร้างภาวะผู้นำ ต้องเริ่มจากการคิดบวกที่ช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก การคิดเชิงบวกรวมถึงการที่เรามีทัศนคติที่ดี จะทำให้เราสามารถนำตัวเองออกจากสถานการณ์ที่ลำบากนั้น โดยการเปลี่ยนมุมมองปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้เราทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

ภาวะผู้นำในตนเอง

2. มีเป้าหมาย

เราทุกคนสามารถเลือกที่จะมีและเป็นในแบบที่เราต้องการได้ การตั้งเป้าหมายจะทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้น การตั้งเป้าหมาย ทั้งในเรื่องชีวิตและเรื่องการทำงาน จะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะกระตุ้นให้เราวางแผนเพื่อให้สามารถได้ในที่ที่ต้องการนั้น

อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายของเราจะต้องมีความสมดุลทั้งเป้าหมายชีวิตและการทำงาน (Work-Life Balance) ทั้งนี้ การตั้งเป้าหมายที่มีความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน จะช่วยให้เราไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไปจนทำให้เราเกิดความเครียดหรือความท้อแท้จากการไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ทำให้เราค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนชีวิตของเราทีละเล็กทีละน้อย เพื่อเรียนรู้และหาแนวทางเพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

3. สร้างวินัย

เมื่อเราได้ตั้งเป้าหมายไว้ แต่หากไม่ได้มีการลงมือทำ เป้าหมายนั้นก็ไม่มีความหมายใด ๆ กับเรา การมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่เราจะประสบความสำเร็จตามที่วาดหวังไว้ วินัยไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เราเกิด แต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเอง เป็นสิ่งที่่เราต้องลงมือทำเอง

ในบางครั้งการวางแผนการทำกิจวัตรประจำวันของเราเอง สร้างเป้าหมายในแต่ละวัน และยึดติดกับมันจนกลายเป็นนิสัยเป็นแบบอัตโนมัติ สิ่งเล็ก ๆ นี้สามารถเตรียมความสำเร็จและสร้างวินัยให้เราได้เช่นกัน  ซึ่งนั่นหมายความว่าหากเราอยากจะประสบความสำเร็จกับเป้าหมายในชีวิตและการทำงานที่ได้วางไว้ เราควรต้องลงมือทำและต้องมีวินัยเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนั้น

4. มีความอดทน ไม่ย่อท้อ

เมื่อเราเริ่มลงมือทำตามเป้าหมายใหม่ ๆ อาจต้องพบกับปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเป็นเหมือนขวากหนามที่จะทำให้เราเกิดความย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น เราควรต้องมองว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้เราเรียนรู้และเติบโต รวมถึงมีแรงผลักดันให้ทำเป้าหมายต่อๆไปให้สำเร็จมากขึ้นไปอีก

เราควรมองเห็นว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข ถึงแม้ว่าทางแก้ไขที่เราใช้สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่ใช่ทางที่ถูกเสมอไป เราจึงควรต้องมีความอดทน ไม่ย่อท้อ ควรหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม มองความผิดพลาดหรือปัญหาเหล่านั้นเป็นบทเรียน บททดสอบที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเพื่อให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

5. พัฒนาตัวเอง

เราต้องไม่มองว่าตัวเราเองเป็นน้ำเต็มแก้ว ที่ไม่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม เราต้องมีแนวคิดที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Better Me) ควรเปิดรับความรู้แบบไม่จำกัด เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เราต้องมี Upskill และ Reskill เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงาน และพัฒนาทักษะของเราเพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 5 ขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างภาวะผู้นำในตนเองให้กับพวกเรา หวังว่าพอเป็นประโยชน์กับทุก ๆ ท่านนะครับ confirm อีกครั้งนะครับว่า ภาวะผู้นำ เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราทุกคนจะเติบโตไปข้างหน้า

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: In House


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้