5 เทคนิคพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

คุณเคยเจอคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีจริงๆ ไหม เรามักเรียกคนเหล่านี้ว่า คนมี EQ (Emotional Intelligence) คนที่รู้ว่าตนเองควรพูดอะไร พูดอย่างไร และเอาใจใส่ในความรู้สึกของผู้อื่น คนเหล่านี้มักจะควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ เขาสามารถมองปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างใจเย็น พวกเขาจะรับคำวิจารณ์ได้ดีและนำไปใช้เพื่อปรับปรุงตนเอง

emotional intelligence - eq

ลักษณะของผู้ที่มี EQ (Emotional Intelligence)

จากหนังสือชื่อ “Emotional Intelligence – Why It Can Matter More Than IQ” 1995 ของ Daniel Goleman นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้บอกลักษณะของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไว้ ดังนี้

1. ความตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness)

คนเหล่านี้จะรู้ว่าตอนนี้ตนเองรู้สึกและมีอารมณ์อย่างไร เขาจึงไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำและอยู่เหนือการควบคุม

2. การควบคุมตนเอง

คนเหล่านี้จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ไม่โกรธจนเกินไป ไม่ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น คิดก่อนทำ มีความรอบคอบ สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิเสธผู้อื่นได้

3. แรงจูงใจ

คนเหล่านี้จะมีแรงจูงใจ ชอบความท้าทายและทำทุกอย่างด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การเอาใจใส่

ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี ทำให้เขามีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเสมอ

5. ทักษะการเข้าสังคม

คนเหล่านี้จะพูดคุยกับคนอื่นได้ง่ายและมีทักษะการเข้าสังคมที่ดี นอกจากนั้น เขายังมีทักษะการทำงานเป็นทีม ช่วยพัฒนาผู้อื่น จัดการกับความขัดแย้งและรักษาความสัมพันธ์ของทีม

5 เทคนิคพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

  1. สังเกตว่าตนเองมีการตอบสนองต่อผู้อื่นอย่างไร ตัดสินผู้อื่นก่อนหาข้อมูลหรือไม่ เปิดใจให้กว้าง ยอมรับมุมมองและความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น
  2. เมื่อทำอะไรสำเร็จ ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน ภูมิใจและมั่นใจในตนเองแบบเงียบ ๆ อย่ากังวลใจเมื่อไม่ได้รับคำชม
  3. สำรวจตนเองว่ามีวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ตึงเครียดอย่างไร อารมณ์เสียทุกครั้งที่สิ่งต่างๆ ไม่เป็นตามที่คาดหวังหรือล่าช้าหรือเปล่า โกรธหรือโทษคนอื่น ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของเขาหรือไม่ ฝึกควบคุมและสงบสติอารมณ์ ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน
  4. ตรวจสอบการกระทำของตนเองว่าส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร ถ้าคิดไม่ออก ให้ลองเอาตนเองเข้าไปแทนที่และคิดว่าถ้าเป็นเรา เราจะรู้สึกอย่างไร
  5. รับผิดชอบการกระทำของตนเอง เมื่อทำร้ายจิตใจใครก็กล่าวคำขอโทษกับผู้นั้นโดยตรง

ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงคุณกับผู้อื่น ในโลกของนักบริหาร คุณไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองเพียงคนเดียว คุณต้องอาศัยทีมงานเพื่อร่วมกันนำพาหน่วยงานของคุณให้บรรลุเป้าหมายและไปสู่ความสำเร็จได้

การโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) ของ DeOne Academy จะช่วยให้คุณรู้จักตนเองและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อคุณจะสามารถสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง โค้ชจะช่วยให้คุณได้สำรวจความรู้สึก ความคิด ความคาดหวังและสิ่งที่คุณต้องการด้วยการฟัง ถาม สะท้อน สรุปและแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งทำให้คุณพบทางออกด้วยตัวเองและเป็นวิธีที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุด

เรามีโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก International Coaching Federation (ICF) ในระดับ
Professional Certified Coach – PCC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 500 ชั่วโมง) และ Associate Certified Coach – ACC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 100 ชั่วโมง)

ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใช้ นำไปสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ mindset ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้รับการโค้ช (ผู้บริหาร) หน่วยงาน และองค์กรต่อไป

Emotional Intelligence

สนใจอ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิกที่: Executive Coaching

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้