7 วิธีการพัฒนาทักษะการฟัง (Listening Skills) ของผู้นำ

listening skills

ทักษะการฟัง (Listening Skills) เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับผู้นำ การพัฒนาทักษะนี้จะทำให้ทีมงานมีความเชื่อถือไว้วางใจคุณมากขึ้น สัมพันธภาพระหว่างคุณกับทีมงานจะแน่นแฟ้นมากขึ้น และคุณจะไม่พลาดข้อมูลที่ทีมงานต้องการสื่อสารกับคุณ

7 วิธีการพัฒนาทักษะการฟัง (Listening Skills) ของผู้นำ

 

1. พัฒนาทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)

  • การฟังเชิงรุก คือ การฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่ใช้ประสบการณ์ อคติ หรือความคาดหวังของตนเองไปตัดสินคู่สนทนา รวมถึงสังเกตอากัปกริยาและน้ำเสียงว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไร
    ผู้นำบางคนคอยแต่จะคิดในหัวขณะกำลังฟังว่าจะโต้ตอบอย่างไร หรือพอได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกใจ ก็จะรีบขัดจังหวะทันที คุณควรรอให้คู่สนทนาพูดจนจบประโยคอย่างสมบูรณ์ จะทำให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดียิ่งขึ้น

2. สบตา

  • การสบตาจะสร้างความน่าเชื่อถือ ลองทดสอบการหลบเลี่ยงการสบตากับคู่สนทนา คุณจะไม่ได้รับการไว้วางใจจากเขาเลย

3. ถามคำถามปลายเปิด

  • เมื่อคุณต้องการทราบความต้องการของผู้อื่นให้ใช้คำถามปลายเปิด การถามว่า ใคร ที่ไหน อะไร อย่างไร และเพราะอะไร จะทำให้คุณได้ข้อมูลที่ทำให้คุณเข้าใจเขามากขึ้น บางคนใจร้อนชอบถามคำถามปลายปิดเพื่อค้นหาคำตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ เพราะต้องการความรวดเร็วและประหยัดเวลา เขาก็จะได้แค่คำตอบสั้นๆ แต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรไปมากกว่านั้น

4. เปิดใจให้กว้าง

  • ขณะฟัง หากคุณตัดสิน คาดเดาหรือสรุปในใจ แสดงว่าคุณไม่ได้ฟังจริงๆ การที่คุณเปิดใจให้กว้างขณะฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ถือเป็นเครื่องหมายของผู้ฟังที่ดี

5. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

  • ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ และควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเอง แล้วยังทำให้คุณสามารถรับรู้ เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วย

6. ขจัดสิ่งรบกวน

  • หากลูกน้องเข้ามาปรึกษางานกับคุณในห้องทำงาน ขอให้คุณหยุดทำงาน ปิดเสียงโทรศัพท์ ขจัดสิ่งรบกวนทุกอย่าง จะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุณกำลังตั้งใจฟังเขาจริงๆ จะทำให้คุณมีสมาธิในการฟังและสามารถอ่านสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาด้วย

7. สะท้อนกลับ

  • ขณะฟัง ฝึกพูดทวนสิ่งที่คุณได้ยินด้วยคำพูดของคุณเอง เพื่อจะเช็คว่าคุณเข้าใจคู่สนทนาได้ถูกต้อง หลังจากนั้นฝึกพูดสะท้อนสิ่งที่คุณสังเกตเห็น เช่น สิ่งที่เขากำลังรู้สึก ณ ขณะนั้น มันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณกำลังตั้งใจฟังเขาอย่างแท้จริง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ วิธีฝึก Listening Skills นั้นไม่ยาก แต่ใช้ระยะเวลาพอสมควร สำหรับผู้นำที่ใจร้อน หงุดหงิดทีมงานเวลาพูดไม่ทันใจ ไม่ค่อยยอมฟังจนจบประโยค คุณต้องใช้ความอดทนในการฝึกฝนมากกว่าคนอื่น แต่ขอให้เชื่อว่าหากการฝึกฝนนั้นสำเร็จ ผลลัพธ์ของมันจะคุ้มค่ามากทีเดียว

บริการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) ของ DeOne Academy จะช่วยให้คุณได้รับการโค้ชจากโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก International Coaching Federation (ICF) ในระดับ Professional Certified Coach – PCC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 500 ชั่วโมง) และ Associate Certified Coach – ACC (มีประสบการณ์โค้ชมากกว่า 100 ชั่วโมง) ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตนเองออกมาใช้ นำไปสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลง mindset และพฤติกรรมซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้รับการโค้ช (ผู้บริหาร) หน่วยงาน และองค์กรต่อไป


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: Executive Coaching

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241
คุณวรพรรณ(แพร์) โทร: 096-845-4698

แชร์โพสต์นี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email