‘Learn-Unlearn-Relearn’ 3 สิ่งที่ผู้นำต้องให้ความสำคัญ

พวกเราคงเคยได้ยินสิ่งที่ Charles Darwin พูดไว้ว่า

“ไม่ใช่สายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง หรือฉลาดที่สุดหรอกที่จะอยู่รอด
แต่เป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดต่างหาก”

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีทำให้โลกทุกวันนี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การดำเนินธุรกิจแบบเดิมอาจจะไม่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการอีกต่อไป องค์กรไหนไม่สามารถปรับตัวได้ในโลกของ Technology Disruption ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง องค์กรนั้นก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ยาก

learn unlearn relearn

ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy ให้ความเห็นว่า ผู้นำที่ต้องการนำพาองค์กรให้อยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้ ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการสำคัญสามประการคือ Learn-Unlearn-Relearn ซึ่งไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ของเรามาตลอด

learn unlearn relearn

‘Learn’

ขอเริ่มต้นประเด็นแรกที่สำคัญมากคือการ Learn หมายถึง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือการเปิดใจและความใฝ่รู้ Mindset ในเรื่องนี้สำคัญมาก เราต้องมีความเชื่อว่าเราไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้ เราจะทำอย่างไรให้เรากลายเป็นคนที่เก่งกว่าตัวเองเมื่อวานนี้ เราจะเป็น better version ได้อย่างไร

การเรียนรู้นี้ไม่ได้หมายความถึงการเรียนหนังสือ เรียนจากตำราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการลงมือทำสิ่งใหม่ แม้ว่าเราจะทำแล้วผิดพลาด แต่นั่นก็คือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ ขอเพียงเราเดินก้าวไปข้างหน้าได้ เพราะทุกอย่างที่เราทำคือการเรียนรู้

‘Unlearn’

สำหรับประเด็นที่สองที่สำคัญเช่นกัน และดร.ชัยพัชร์เชื่อว่าเรื่องนี้ยากที่สุดคือการ Unlearn ซึ่งเป็นการละทิ้งความรู้ชุดเก่า ประสบการณ์เดิมที่มี แม้ว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้ก็ตาม เหตุผลง่าย ๆ คือโลกเปลี่ยน ข้อสอบเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์เดิมไม่ตอบโจทย์การบ้านชุดใหม่แล้ว 

ผู้นำต้องมีความกล้าหาญที่จะยอมละทิ้งความคิดเดิม Mindset ชุดเดิมไป เช่น ความเชื่อเดิมคือพนักงานที่ดีและเติบโตไปกับองค์กร คือคนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ทำงานตรงเวลา เลิกงานดึก วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว ความเชื่อแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์อีกต่อไป เพราะการวัดผลงานในด้านนี้ไม่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่ ผู้นำก็ต้องยอมละทิ้งความเชื่อเดิม ๆ และปรับไปสู่ความเชื่อใหม่

และประเด็นที่สามคือการ Relearn หรือการเรียนซ้ำ เหมือนการอ่านหนังสือเล่มเดิมที่เคยอ่านแล้ว เหมือนการดู clip การอบรมเรื่องเดิมที่เคยเรียนแล้ว หรือการฟัง podcast เรื่องเก่าที่เคยฟังแล้ว นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องทำให้ได้ เพราะเนื่องจากมุมมองสถานการณ์ของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทำให้เราจะได้รับประโยชน์จากการ Relearn นั้นแน่นอน หนังสือเดิมที่เคยอ่านเมื่อสิบปีก่อนหากนำมาอ่านใหม่ในวันนี้ พวกเราเชื่อหรีอไม่ว่า เราจะได้มุมมองที่แตกต่างออกไป 

ดังนั้น เมื่อองค์กรจัดให้มีการอบรมเรื่องเดิมที่เคยเรียนไปแล้ว เช่น หลักสูตรการบริหารทีม ผู้นำที่เข้าใจเรื่อง Relearn ก็จะไม่ปฏิเสธการเข้าร่วมอบรม แต่จะเปิดใจเข้าร่วมอบรมเพื่อลับมีดและรับฟังว่าความรู้เหล่านี้เราสามารถนำไปใช้ไปต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนในปัจจุบัน

learn unlearn relearn

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ พอจะเห็นภาพความสำคัญของกระบวนการเหล่านี้บ้างไหม เชื่อว่าพวกเราคงมองเห็นประโยชน์และไม่หยุดที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันยุคทันสมัย

สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราตระหนักไว้ว่า การทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว คิดว่าเรารู้แล้ว เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเพียงพอที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต่อไป มั่นใจว่าเราเก๋าแล้ว เราคือคนเก่ง เราเป็นผู้นำตลาด สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เราปิดใจ ปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ว่าโลกใหม่เป็นอย่างไร สิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นอย่างไร หากเป็นเช่นนั้นก็ทำนายได้ไม่ยากว่าไม่ช้านานเราก็ต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ หากเราอยากเป็นผู้ชนะในโลกใหม่นี้เราต้องปรับเปลี่ยนโดยการเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ไปกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราก้าวทันความเปลี่ยนแปลงนั้น และเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: In House


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

 

แชร์โพสต์นี้