5 เหตุผล ทำไมคนถึงลาออกเพราะหัวหน้ามากกว่าเนื้องาน

โดยทั่ว ๆ ไปนั้น การลาออกของพนักงานถือเป็นเรื่องปกติ แต่รู้หรือไม่ว่าพนักงานที่ลาออกส่วนใหญ่ไม่ได้ลาออกเพราะงาน แต่ลาออกเพราะหัวหน้างาน ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานของพนักงานเป็นอย่างมาก

หัวหน้างานในอุดมคติของพนักงานส่วนมาก ควรเป็นหัวหน้างานที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ สนับสนุนในด้านการทำงานให้กับทีมงาน รวมถึงสร้างและรักษาแรงจูงใจด้านบวกให้กับทีมงาน แต่ในชีวิตความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่หัวหน้างานทุกคนจะมีลักษณะตามที่พนักงานคาดหวังไว้ ถึงแม้ว่าพนักงานจะมีใจรักในงานที่ทำ แต่หากหัวหน้างานทำให้พนักงานมีความรู้สึกอึดอัดกับการทำงานและหมดแรงจูงใจ พวกเขาก็เลือกที่จะลาออก

ลาออกเพราะหัวหน้า

การที่พนักงานลาออกนั้นเกิดจากหลายเหตุผล ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล Chief Executive Officer & Founder – DeOne Academy แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของหัวหน้างานที่เป็นสาเหตุให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์กร จะเป็นพฤติกรรมแบบใดบ้าง เรามาพิจารณากันนะครับ

5 เหตุผล ทำไมคนถึงลาออกเพราะหัวหน้างาน

1. ไม่มีการสอนงาน หรือเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้พนักงาน

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เหตุผลหนึ่งที่พนักงานตัดสินใจเข้าร่วมงานกับองค์กรของเราคือต้องการเรียนรู้งานในด้านต่าง ๆ และพัฒนาความสามารถของตนเอง แต่หากเราเป็นหัวหน้าที่ไม่มีการสอนงาน ไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้หรือพัฒนาการทำงานของตัวเอง อาจทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจเนื่องจากไม่มีความท้าทายใหม่ ๆ ให้เรียนรู้และพัฒนา และพิจารณาในการออกจากองค์กร 

หากหัวหน้างานมีวิธีในการบริหารจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนใจรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะอยู่เสมอ พนักงานย่อมมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับองค์กร

2. ไม่เปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

พฤติกรรมของหัวหน้างานที่มักจะจ้องจับผิดทีมงาน พยายามทำให้ทีมงานทำงานยากขึ้น รวมถึงการไม่เชื่อมั่นในความสามารถของทีมงาน จะทำให้พนักงานเสียความมุ่งมั่นในการทำงานไป เนื่องจากพนักงานคิดว่าไม่ว่าจะทำงานให้หัวหน้าแบบใดก็ตาม ตัวเองก็จะได้รับคำตำหนิให้ปรับปรุงทุกครั้งไป ไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไม่เห็นโอกาสในการเติบโตในองค์กร ทำให้พนักงานมองหาโอกาสจากองค์กรอื่นและตัดสินใจลาออกในที่สุด

แต่หากเราเป็นหัวหน้างานที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ อีกทั้งให้โอกาสความก้าวหน้าผลักดันให้เติบโตไปยังตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นในบริษัท จะสามารถสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน ให้ทุ่มเทกับองค์กรของเราต่อไป

3. ความคิดตัวเองเป็นใหญ่

ในชีวิตการทำงานของเรา การที่จะหาแนวทางเพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ เรามักจะใช้วิธีการระดมความคิดเห็นหรือ Brainstorming เพื่อหาแนวคิดที่เป็นไปได้จากทีมงานและนำมาปรับใช้กับการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของทีม หากหัวหน้างานมักจะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ให้ทีมงานแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของทีมงาน จะทำให้พนักงานรู้สึกถูกมองข้าม และเป็นเหตุที่ทำให้ตัดสินใจลาออกในที่สุด

หากเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราควรต้องเปิดรับฟังความเห็นของพนักงาน ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการร่วมทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป

4. ไม่มีส่วนร่วมที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

หากในการบริหารทีมงานของเรา ไม่ได้มีการสื่อสารเป้าหมายภาพรวมขององค์กรให้พนักงานรับรู้และตั้งเป้าหมายการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร อาจทำให้พนักงานในทีมงานทำงานอย่างไร้ทิศทาง ขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว ขาดแรงจูงใจที่จะทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามที่องค์กรตั้งไว้ ทำให้ท้ายที่สุดพนักงานรู้สึกไร้ตัวตน ไม่มีเป้าหมายในการทำงาน คิดว่าตนเองไม่ได้มีความสำคัญกับองค์กร และลาออกจากองค์กรไป

ลาออกเพราะหัวหน้า

แต่ถ้าเราเป็นหัวหน้าทีมที่มีการสื่อสารกับทีมงานในเรื่องของเป้าหมายขององค์กรและแนวทางที่จะทำให้ทีมได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอยู่เสมอ จะทำให้พนักงานในทีมของเรามีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในหัวหน้าว่าจะเป็นผู้นำทางให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  เช่นนี้แล้วจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญกับองค์กร และพร้อมทุ่มเทการทำงานเพื่อร่วมกันผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ

5. ไร้ภาวะความเป็นผู้นำ

ถึงแม้ว่าพนักงานได้ทำงานที่ชอบสำหรับตัวเอง งานที่ท้าทาย ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว แต่ได้ไปทำงานกับหัวหน้างานที่บริหารงานไม่เก่ง นำลูกน้องไม่ได้ ไม่มีทักษะการบริหารทีมงานที่ดี ไม่รับผิดชอบในคำพูดและการกระทำของตัวเอง ย่อมทำให้พนักงานมีความรู้สึกไม่อยากร่วมงานต่อไปกับหัวหน้างานรายนี้ และหากองค์กรมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ยิ่งมีโอกาสที่องค์กรจะสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ เนื่องจากเขาตัดสินใจย้ายไปทำงานที่อื่น

หากพนักงานได้ทำงานกับหัวหน้าที่มองการทำงานของลูกน้องในทางที่ดี ชื่นชมผลงานของลูกน้อง สนับสนุนการเติบโต มีความยุติธรรมในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีความไว้ใจ และผูกพันกับทีมงานและองค์กร พนักงานจะมีความเชื่อมั่นในหัวหน้างาน และมีกำลังใจในการทำงานร่วมกับทีมงานต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับเหตุผลที่ทำให้พนักงานลาออกเพราะหัวหน้าเป็นเหตุ เราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในองค์กรของเรากันนะครับ

อย่าลืมนะครับว่า หัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญทั้งกับทีมงานและองค์กร ถ้าเราอยากให้พนักงานที่มีความสามารถอยู่กับเราและองค์กรนาน ๆ เราควรต้องพยายามคิดให้รอบคอบว่า เราจะดูแลเขาอย่างไร และที่เราทำอยู่นั้นดีพอที่จะจูงใจให้พนักงานเหล่านั้นทำงานร่วมกับเราต่อไปหรือไม่

หากคุณชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการบริหาร การทำงานแบบมืออาชีพ หลักคิดหลักการในการทำงานเพื่อความสำเร็จ ทาง DeOne Academy มั่นใจว่า คุณต้องชอบเนื้อหาในหลักสูตร Professional Brand New Manager ก้าวสู่การเป็นผู้จัดการมืออาชีพ ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาดี ๆ เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างเหลือเชื่อ

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: Professional Brand New Manager


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้