3 เทคนิคเพิ่มจุดแข็งธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม

จุดแข็งธุรกิจ SWOT

คุณเคยพิจารณาจุดแข็งหรือจุดอ่อนของธุรกิจของคุณหรือไม่ หรือเคยคิดหรือไม่ว่าเราควรจะเลือกพัฒนาธุรกิจของเราด้านใดระหว่างการพัฒนาจุดแข็ง หรือแก้ไขจุดอ่อนเพื่อที่จะชนะในการแข่งขันในสนามธุรกิจ

ในโลกของการทำธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่มากกว่าคู่แข่ง รวมถึงสร้างความสามารถในการตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้โดดเด่นจากคู่แข่งรายอื่น ๆ  นั่นหมายความว่า ทุกธุรกิจควรต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้พบและพัฒนาให้แข็งแรงโดดเด่นที่สุด

ในหลาย ๆ องค์กรอาจจะมองว่าควรที่จะพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อนเพื่อที่ให้เรามีความสามารถทัดเทียมกับคู่แข่ง ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นอย่างมาก หากเราเลือกที่จะพัฒนาจุดอ่อนขององค์กร ทุ่มเททรัพยากรและเวลามากมายเพื่อให้ความสามารถขององค์กรเราเท่าเทียมมาตรฐานหรือดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพียงเล็กน้อย และจะทำให้เราพลาดโอกาสในการนำทรัพยากรไปทุ่มเท พัฒนาจุดแข็งขององค์กรเราให้มีความโดดเด่น และเติบโตขึ้นไปอีก

การเสริมจุดแข็งขององค์กรนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผู้บริหารเท่านั้น แต่เป็นเรื่องสำคัญระดับกลยุทธ์ขององค์กรที่ผู้บริหาร ผู้นำต้องคิดวิเคราะห์ให้ขาด และต้องตอกย้ำให้เป็นแนวทางปฏิบัติกับทุกคนในองค์กรด้วย เพื่อสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

3 เทคนิคเพิ่มจุดแข็งธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม

ควรต้องหาให้ได้ว่าจุดแข็งของธุรกิจเราคืออะไร

สิ่งแรกที่เราควรเริ่มทำ คือ ควรต้องหาให้ได้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไร และจุดแข็งนั้นมีโอกาสที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด การพิจารณาจุดแข็งของบริษัทเราไม่สามารถที่จะคิดในมุมมองจากผู้บริหารเพียงด้านเดียวได้ ควรมองในมุมมองของลูกค้าด้วย เพราะหลาย ๆ คนมักจะตอบได้ว่าธุรกิจของตัวเองมีจุดแข็งอะไรบ้าง แต่อาจจะไม่ได้พิจารณาว่าลูกค้ามองเราอย่างไร ผู้ที่สำคัญที่สุดที่จะตอบได้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรนั่นคือลูกค้า ไม่ใช่ตัวเราเองหรือทีมงานของเราซึ่งเป็นคนใน จุดแข็งที่ดีนั้นจะต้องเป็นจุดแข็งที่อยู่ในมุมมองของลูกค้า ซึ่งเป็นมุมมองที่เห็นธุรกิจของเราแข็งแกร่งกว่า ดีกว่า เด่นกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม หรือบางทีเรียกง่าย ๆ ว่าจุดเด่นนั้นแปลว่าต้องเด็ดกว่าคู่แข่ง

จัดสรรทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งต่อไปที่ควรต้องทำ คือจัดสรรทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ถ้าจุดแข็งของบริษัทคือการบริการ สิ่งที่ควรต้องทำต่อไปก็คือการพัฒนาทักษะความรู้ของพนักงาน ซึ่งเป็นจุด Touch Point ในการให้บริการ  รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการให้บริการให้สั้น กระชับ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากเราพัฒนาจุดแข็งของเราก่อนคู่แข่งจะได้เปรียบและมีโอกาสโดดเด่นในธุรกิจอย่างมาก นอกจากนี้ การพัฒนาจุดแข็งต้องอาศัยแนวคิด Outside-In คือเอาความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาเป็นศูนย์กลาง เราจะไม่ทำพัฒนาจุดแข็งตามที่เราต้องการเท่านั้น เพราะอาจจะทำให้หลงทาง พัฒนาธุรกิจไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อความต้องการที่ปรับเปลี่ยนของลูกค้าและเพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ควรมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาจุดแข็งให้เป็นจุดเด่นในระยะยาวด้วย

ค้นหาจุดแข็ง และพัฒนาจุดแข็งใหม่เพิ่ม

สิ่งสุดท้ายแต่มีความสำคัญมาก คือการค้นหาจุดแข็ง และพัฒนาจุดแข็งใหม่เพิ่ม เพราะโลกธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรค้นพบว่าจุดแข็งหรือจุดเด่นของตนเมื่อวานนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เป็นปกติ มาตรฐานในอุตสาหกรรมในวันนี้ไปแล้ว เพราะว่าคู่แข่งได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนทำให้ธุรกิจของเราไม่มีจุดเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมเลย โดยเราอาจจะใช้แนวคิด Design Thinking เพื่อช่วยในการค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ที่สามารถสร้าง new S-Curve ให้กับองค์กรได้ และต้องไม่ลืมประเด็นว่า หากเราไม่สามารถค้นหาจุดแข็งใหม่ๆ หรือจุดเด่นใหม่ๆ ได้ทัน ก็อาจจะเป็นเหตุให้เราต้องเป็นผู้ตามในอุตสาหกรรม หรือ ถูกลบออกจากอุตสาหกรรมไปเลยก็ได้ ซึ่งเห็นตัวอย่างได้อย่างมากมาย เช่น โนเกีย โกดักฟิล์ม เป็นต้น

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับ 3 แนวทางในการเสริมจุดแข็งธุรกิจ คงพอจะมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าเราควรจะต้องปรับโฟกัสและพัฒนาจุดแข็งขององค์กรเรายังไงบ้าง หากเราสามารถที่จะพัฒนาจุดแข็งขององค์กรของเราให้กลายเป็นจุดเด่น และรักษาจุดแข็งและจุดเด่นนั้นให้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรได้มากแค่ไหน ก็จะเป็นโอกาสให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่อไปได้

การที่เราสามารถวิเคราะห์จุดแข็งที่แท้จริงขององค์กรและพัฒนาต่อยอดได้อย่างถูกต้อง ก็จะเป็นแนวทางให้เราไปสู่ความเป็นผู้นำของธุรกิจได้ หากท่านสนใจที่ค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของท่านและองค์กรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ DeOne Academy

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: In House


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

แชร์โพสต์นี้