[TEN X] สรุปประเด็น Sharing Best Practice: Private Sector / FOB

สรุปประเด็นหัวข้อ
Sharing Best Practice: Private Sector / FOB

ในการอบรมสัมมนาหลักสูตร TEN X: Transformational Executive Network For Exponential Growth รุ่นที่ 1
วิทยากร: คุณณฤทธิ์ เจียอาภา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


 

“การประสบความสำเร็จในด้านของการทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และมีความพร้อม
ที่จะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องมีความศรัทธาและความเชื่อมั่น”

 • เชื่อมั่นในการทำความดี
 • เชื่อมั่นในการทำสิ่งใดที่ถูกต้อง
 • เชื่อมั่นในการไม่โกหกหรือใส่ร้ายป้ายสีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
 • ไม่แสวงหาหนทางที่ผิด
 • ไม่มักง่ายในการทำธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่อุปสรรคในอนาคต
private sector fob

การที่จะมีความยั่งยืน

มีรายละเอียดดังนี้

 • ต้องมีความเคารพกฎหมาย
 • นำกฎหมายมาเป็นที่ตั้ง
 • ไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย
 • ในการทำธุรกิจในทุก ๆ รูปแบบจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
 • มีสังคมที่ดีในแวดวงธุรกิจ

Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน

โซ่ ที่มีการเกี่ยวกัน การทำงานก็มีการส่งต่อ ทำงานเกี่ยวเนื่องกัน โดยเริ่มตั้งแต่การหาสินค้า หรือวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการส่งถึงมือลูกค้า เพื่อตอบสอบความพึงพอใจของลูกค้า โดยสิ่งที่เชื่อม Supply Chain ด้วยกันคือ Logistics

 • ในการประกอบธุรกิจจะต้องดูว่าธุรกิจมีห่วงโซ่ใดบ้างที่ก่อให้เกิดผลชะงักกับธุรกิจ
 • สามารถเลือกโซ่อุปทานได้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งนโยบาย เช่น
  • ไม่ส่งเสริมสิ่งผิดกฎหมาย
  • ไม่ส่งเสริมสิ่งที่ละเมิดกฎหมาย
  • ไม่ซื้อขายสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • ไม่ซื้อขายหรือส่งเสริมสินค้าที่ส่งผลทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งหรือด้อยลง
 • บริษัทเล็ก หากตัดสินใจที่จะเลือกห่วงโซ่อุปทานให้สามารถเริ่มเลือกได้เลย จะมีความง่ายกว่าหากบริษัทใหญ่โตขึ้นแล้วแต่เพิ่งเริ่มเลือกห่วงโซ่อุปทานทีหลัง

การทำ CSR

เป็นแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร เพื่อทำให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุข

 • ต้องการอากาศที่ดี
 • ต้องการบ้านเมืองที่สะอาด
 • ต้องการบ้านเมืองที่ปลอดภัย
  หากเข้าไป CSR จะสามารถเริ่มต้นภายในหมู่บ้านเล็ก ๆ หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบธุรกิจ
private sector fob

บริษัทย่อย 44 FOODS ที่ประเทศอังกฤษ

 • ทำเป็น supermarket
 • ทำเป็นเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้
 • ออเดอร์ต้องใช้ 3 วันล่วงหน้าเพราะสินค้าจะต้องสดใหม่
 • ราคาและค่าใช้จ่ายจะมีมูลค่าถูกกว่า
 • เป็น Food โดยตรง ที่ให้ความสำคัญกับอาหารโดยตรงเพราะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ที่นานพอสมควร

ในการประกอบธุรกิจ มุมมองมีดังนี้

 • ต้องทำธุรกิจให้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
 • Cost Per Unit หรือต้นทุนการผลิตจะต้องมีความสม่ำเสมอ
 • Business information ต้องเข้มแข็งและทันสมัย มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ครบถ้วนและถูกต้อง

Q&A

Q: ในบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างถึงจะประสบความสำเร็จ
A: ควรเลือก พาร์ทเนอร์ที่ดี มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน คัดกรองและคัดสรรบุคลากรภายในองค์กรตามที่ต้องการให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ขององค์กรมากที่สุด

หากท่านต้องการเรียนรู้ทุกองค์ประกอบของ Transformation พัฒนาทักษะด้านการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัลให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลักสูตร TEN X ของเรา พร้อมที่จะช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 


สนใจดูรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม คลิก: TEN X.UTCC หรือ TEN X

สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้เลยที่
Facebook:  DeOne Academy หรือ TEN X
คุณศุภเสริฐ(กอฟ) โทร: 098-424-5241

แชร์โพสต์นี้