7 เหตุผลทำไมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำยังจำเป็นกับผู้บริหารเก่ง ๆ

คุณเคยคิดหรือไม่ว่า ทำไมผู้บริหารมากมายสนใจในการพัฒนา Leadership Skills ขวนขวายในการเรียนรู้ เข้าเรียนตามหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงหาโอกาสในการอ่านหนังสือด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

ในชีวิตการทำงาน มีปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น เช่น องค์กรไม่มีทิศทางที่ชัดเจน การสื่อสารที่ผิดพลาดไม่ตรงกัน การขาดความเชื่อใจในทีมงาน ทีมงานขาดกำลังใจหรือพนักงานลาออก ส่วนมากเป็นผลมาจากการที่ผู้นำขาดทักษะความเป็นผู้นำ

ภาวะผู้นำ

นั่นจึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารมองเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ หรือ Leadership Skills เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในการพัฒนาตัวเองและทีมงาน หากจะตั้งคำถามว่า เหตุใดเราในฐานะผู้บริหารต้องเรียน Leadership Skills เราลองมาพิจารณาเหตุผลทั้ง 7 ข้อต่อไปนี้กันนะครับ

7 เหตุผล ที่ผู้บริหารเก่ง ๆ ยังต้องเรียนหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

1. ปรับเปลี่ยนมุมมองและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Broaden Perspective and Vision)

การเรียนรู้  Leadership Skills จะทำให้เรามีมุมมองที่หลากหลายและกว้างขึ้น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นได้

2. ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Improve productivity)

ทักษะความเป็นผู้นำจะส่งเสริมให้เราพัฒนาตนเอง แก้ไขปัญหา บริหารสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถหาแนวทางดำเนินการ หรือหาทางออกให้กับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

ภาวะผู้นำ

3. ตระหนักรู้และเข้าใจสไตล์การบริหารของตัวเองมากขึ้น (Discover Your Styles) 

การเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำจะทำให้เราเข้าใจ Leadership Styles ของเราเอง เราจะสามารถปรับวิธีในการสื่อสารกับทีมงาน การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานให้ทำงานในด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จตามแผนงานและเป้าหมาย

4. เพิ่มความสามารถในการนำและพัฒนาทีมได้ดีกว่าเดิม (Leading and Developing Team)

ทักษะการเป็นผู้นำจะทำให้สามารถสามารถสื่อสารเป้าหมายที่ต้องการและแผนงานให้กับทีมงาน สามารถพัฒนาทีมงานให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาทักษะการสื่อสารกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

การเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำจะทำให้เราจะสามารถเลือกหารูปแบบ หรือแนวทางที่จะสื่อสารเพื่อที่จะสร้างการยอมรับ สร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจให้ทีม (Trust based relationship)

ทักษะการเป็นผู้นำจะทำให้เรามีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมากับทีมงาน การที่เราสามารถสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดโอกาสในการสื่อสารแบบสองทางได้ จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและได้รับความเชื่อใจจากทีมงาน  

7. เสริมความมุ่งมั่นและความอดทนไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรค (Enhance Perseverance and Endurance)

การเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำจะส่งเสริมให้เรามีความมุ่งมั่น จดจ่อกับการทำงานเพื่อเป้าหมายที่วางไว้ ไม่สนใจต่อสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา โดยมองว่าต้องเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ 7 เหตุผล ที่ผู้บริหารเก่ง ๆ ยังต้องเรียนหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ หวังว่าคงจะตอบโจทย์ของท่านไม่มากก็น้อยนะครับ อย่าลืมนะครับว่า ทักษะความเป็นผู้นำนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้เรามีความรอบรู้ และพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ  และถึงแม้ทักษะนี้จะไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามีพร้อมมาตั้งแต่เกิด เราต้องมีการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ เพื่อที่วันหนึ่งจะได้เป็นผู้นำที่เพรียบพร้อม

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: Professional Brand New Manager


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 098-424-5241
https://www.facebook.com/DeOneAcademy

ภาวะผู้นำ

แชร์โพสต์นี้